Add parallel Print Page Options

Ang Pagkapatay ni Nadab kag ni Abihu

10 Karon, si Nadab kag si Abihu nga mga anak ni Aaron nagkuha sang ila tagsa ka bulutangan sang insenso. Ginbutangan nila ini sang baga kag sang insenso kag ginhalad sa Ginoo. Pero ining ila ginhimo indi suno sa ginsugo sang Ginoo, kay ang kalayo nga ila gin-gamit indi amo ang dapat nila gamiton.[a] Gani nagpadala ang Ginoo sang kalayo kag ginsunog sila hasta nga napatay sila sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Nagsiling dayon si Moises kay Aaron, “Amo ini ang buot silingon sang Ginoo sang magsiling siya,

‘Dapat kilalahon sang mga pari ang akon pagkabalaan,
kag dapat padunggan ako sang bug-os nga katawhan.’ ”

Wala nakasabat si Aaron. Dayon ginpatawag ni Moises si Mishael kag si Elzafan, nga mga anak nga lalaki ni Uziel nga tiyo ni Aaron, kag ginsilingan sila, “Dali, kuhaa ninyo ang mga bangkay sang aton mga paryente sa balaan nga Tolda kag dal-a ninyo sa guwa sang kampo.” Gani ginkuha nila ang mga bangkay, pero sa bayo lang sila nagauyat, kag gindala nila sa guwa sang kampo suno sa ginsugo ni Moises.

Dayon nagsiling si Moises kay Aaron kag sa iya mga anak nga si Eleazar kag si Itamar, “Indi ninyo paggumuna ang inyo buhok ukon paggisia ang inyo mga bayo sa pagpakita nga nagapangasubo kamo sa napatay. Kon himuon ninyo ini, mapatay kamo kag maakig ang Ginoo sa bug-os nga katilingban sang Israel. Ang inyo kapareho nga mga Israelinhon, nga inyo mga paryente, amo ang magpangasubo para sa ila nga duha nga ginsunog sang Ginoo. Indi kamo anay maghalin sa puwertahan sang Tolda.[b] Kon himuon ninyo ini, mapatay kamo, kay ginpili kamo sang Ginoo nga mangin mga pari paagi sa paghaplas sa inyo sang lana.” Kag gintuman nila ang ginsiling ni Moises.

Nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Ikaw kag ang imo mga anak indi dapat magsulod sa Tolda nga nakainom sang bino ukon sang bisan ano nga ilimnon nga makahulubog. Kon himuon ninyo ini, mapatay kamo. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. 10 Dapat mahibaluan ninyo kon ano ang para sa Ginoo kag ang para sa tanan, ang matinlo kag ang mahigko.[c] 11 Kag kinahanglan nga tudluan ninyo ang inyo kapareho nga mga Israelinhon sang tanan nga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo paagi kay Moises.”

12 Nagsiling si Moises kay Aaron kag sa iya duha ka anak nga nabilin nga si Eleazar kag si Itamar, “Kuhaa ninyo ang nabilin nga halad nga regalo halin sa mga halad nga paagi sa kalayo[d] nga ginhalad sa Ginoo. Lutua ninyo ini nga wala sing inugpahabok kag kauna ninyo sa tupad sang halaran kay balaan gid ini nga halad. 13 Kauna ninyo ini sa balaan lang nga lugar, kay amo ini ang inyo parte halin sa mga halad nga paagi sa kalayo. Amo ina ang ginsugo sang Ginoo sa akon.

14 “Ang dughan kag ang paa sang sapat nga ginbayaw kag ginhalad sa Ginoo nga para mangin iya sang mga pari kaunon ninyo sang imo pamilya. Kaunon ninyo ini sa bisan diin nga lugar nga ginakabig naton nga matinlo. Ginhatag ini sa inyo bilang inyo parte halin sa mga halad sang mga Israelinhon nga para sa maayo nga relasyon. 15 Kon maghalad ang mga Israelinhon, ihalad nila ang dughan kag ang paa sang sapat upod ang mga tambok nga ihalad nila bilang halad nga paagi sa kalayo. Ang dughan kag ang paa bayawon nila sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Amo ini ang parte ninyo sang imo mga kaliwat hasta san-o, suno sa ginsugo sang Ginoo.”

16 Sang nagpangusisa gid si Moises parte sa kanding nga halad sa pagpakatinlo,[e] nasapwan niya nga ginsunog na ini tanan.[f] Gani naakig gid siya kay Eleazar kag kay Itamar, kag ginsuknaan[g] niya sila. 17 Siling niya, “Ngaa bala wala ninyo pagkauna ang halad sa pagpakatinlo sa balaan nga lugar? Ang ini nga halad balaan gid kag ginhatag ini sang Ginoo sa inyo agod matubos ang katilingban sang Israel sa ila mga sala sa presensya sang Ginoo. 18 Tungod nga ang dugo sini wala madala sa sulod sang Balaan nga Lugar, ginkaon kuntani ninyo ini didto sa Tolda, suno sa akon ginsugo sa inyo.”

19 Nagsabat si Aaron kay Moises, “Naghalad kaina ang akon mga anak sang ila halad sa pagpakatinlo kag sang ila halad nga ginasunog,[h] pero napatay ang duha sa ila. Sa natabo nga ini sa akon panimalay malipay ayhan ang Ginoo kon ginkaon ko ang halad sa pagpakatinlo subong nga adlaw?” 20 Komporme si Moises sa sabat ni Aaron.

Footnotes

  1. 10:1 ang kalayo… indi amo ang dapat nila gamiton: Siguro ang buot silingon, indi amo ang ginkuhaan sang sini nga kalayo. Amo man sa Num. 3:4; 26:61.
  2. 10:7 Siguro ang buot silingon, indi sila magpangasubo sa patay ukon maghalin sa puwertahan sang Tolda agod makapadayon sila sa ila responsibilidad nga maghalad sa Ginoo bilang mga pari.
  3. 10:10 Ang buot silingon, ang mga butang nga puwede ihalad sa Ginoo kag ang mga butang nga indi puwede ihalad.
  4. 10:12 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  5. 10:16 parte sa kanding nga halad sa pagpakatinlo: Tan-awa ang 9:15.
  6. 10:16 Suno sa pamaagi sang paghalad nga makita sa 6:25-30, ang karne sang sapat sang sini nga halad dapat kaunon sang mga pari.
  7. 10:16 ginsuknaan: sa iban nga Bisaya, ginsukmaan.
  8. 10:19 Naghalad si Aaron kag ang iya mga anak sang sini nga mga halad sang wala pa mapatay ang duha sang iya mga anak. (Tan-awa ang 9:8-16.)
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors