Ang Halad nga Ginasunog

1-2 Gintawag sang Ginoo si Moises kag ginhambalan didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.[a] Ginsugo niya si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may ara sa inyo nga maghalad sang sapat sa Ginoo, maghalad siya sang baka, karnero, ukon kanding. Kon baka ang iya ihalad bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, agod paagi sa sini nga halad batunon siya sang Ginoo. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka nga iya ginahalad, kag batunon ini sang Ginoo agod matubos siya sa iya mga sala.[b] Dayon ihawon niya ang ini nga sapat sa presensya sang Ginoo. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran, nga ara dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon panitan sang manughalad ang sapat kag hiwa-hiwaon. Pagkatapos, ang mga pari nga kaliwat ni Aaron magpadukot sang kalayo sa halaran kag gatungan nila ini sang mga kahoy nga naplastar sing maayo. Kag dayon iplastar nila sa kalayo ang hiniwa nga mga parte sang sapat, pati ang ulo kag ang mga tambok. Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magsunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[c] makapalipay sa Ginoo.

10 Kon karnero ukon kanding ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya. 11 Ihawon niya ini sa presensya sang Ginoo didto sa aminhan dampi sang halaran. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran. 12 Pagkatapos nga mahiwa-hiwa ini sang manughalad, iplastar sang pari ini nga mga hiniwa sa kalayo, pati ang ulo kag ang mga tambok. 13 Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magasunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

14 Kon pispis ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga pating ini ukon tukmo. 15 Dal-on ini sang pari sa halaran, lubagon niya ang liog hasta nga mautod, kag patuluon niya ang dugo sini sa kilid sang halaran. Dayon sunugon niya ang ulo sa halaran. 16 Kuhaon niya ang balonbalunan pati ang mga kinaon[d] sini kag ihaboy niya dayon sa sidlangan dampi sang halaran nga sa diin ginabutang ang abo. 17 Pihakon niya ang pispis paagi sa pagbitad sang pakpak sini pero indi lang niya pagbitason ang pakpak. Dayon sunugon niya ang pispis sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

Footnotes

  1. 1:1-2 Tolda nga Ginapakigkitaan: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 1:4 matubos siya sa iya mga sala: ukon, makuha ang iya mga sala.
  3. 1:9 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6, 21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”
  4. 1:16 kinaon: ukon, balahibo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

The Burnt Offering

The Lord called to Moses(A) and spoke to him from the tent of meeting.(B) He said, “Speak to the Israelites and say to them: ‘When anyone among you brings an offering to the Lord,(C) bring as your offering an animal from either the herd or the flock.(D)

“‘If the offering is a burnt offering(E) from the herd,(F) you are to offer a male without defect.(G) You must present it at the entrance to the tent(H) of meeting so that it will be acceptable(I) to the Lord. You are to lay your hand on the head(J) of the burnt offering,(K) and it will be accepted(L) on your behalf to make atonement(M) for you. You are to slaughter(N) the young bull(O) before the Lord, and then Aaron’s sons(P) the priests shall bring the blood and splash it against the sides of the altar(Q) at the entrance to the tent of meeting. You are to skin(R) the burnt offering and cut it into pieces.(S) The sons of Aaron the priest are to put fire on the altar and arrange wood(T) on the fire. Then Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, including the head and the fat,(U) on the wood(V) that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water,(W) and the priest is to burn all of it(X) on the altar.(Y) It is a burnt offering,(Z) a food offering,(AA) an aroma pleasing to the Lord.(AB)

10 “‘If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep(AC) or the goats,(AD) you are to offer a male without defect. 11 You are to slaughter it at the north side of the altar(AE) before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall splash its blood against the sides of the altar.(AF) 12 You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat,(AG) on the wood that is burning on the altar. 13 You are to wash the internal organs and the legs with water,(AH) and the priest is to bring all of them and burn them(AI) on the altar.(AJ) It is a burnt offering,(AK) a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

14 “‘If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon.(AL) 15 The priest shall bring it to the altar, wring off the head(AM) and burn it on the altar; its blood shall be drained out on the side of the altar.(AN) 16 He is to remove the crop and the feathers[a] and throw them down east of the altar where the ashes(AO) are. 17 He shall tear it open by the wings, not dividing it completely,(AP) and then the priest shall burn it on the wood(AQ) that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

Footnotes

  1. Leviticus 1:16 Or crop with its contents; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors