Add parallel Print Page Options

Ang Sala ni Acan

Pero ginlapas gid sang mga Israelinhon ang sugo sang Ginoo nga indi magkuha sang bisan ano nga ginhalad na sing bug-os sa Ginoo. Nagkuha si Acan sang mga butang nga indi dapat kuhaon, gani puwerte gid ang kaakig sang Ginoo sa ila. Si Acan nga ini anak ni Carmi. Si Carmi anak ni Zabdi. Si Zabdi anak ni Zera. Ini sila sakop sang tribo ni Juda.

Halin didto sa Jerico nagsugo si Josue sang mga tawo nga magpang-espiya sa Ai, isa ka banwa sa sidlangan sang Betel, nga malapit sa Bet Aven. Gani naglakat ang mga tawo sa pagpang-espiya. Pagbalik nila, nagsiling sila kay Josue, “Indi kinahanglan nga magsalakay kita tanan sa Ai, kay diutay man lang ang mga pumuluyo sini. Magpadala ka lang sang 2,000 ukon 3,000 ka tawo sa pagsalakay sini.” Gani mga 3,000 ka Israelinhon ang nagsalakay sa Ai, pero ginpaisol sila sang mga taga-Ai. Ginlagas sila halin sa puwertahan sang banwa hasta sa Shebarim,[a] kag mga 36 sa ila ang nagkalamatay samtang nagapadulhog sila sa kabukiran. Gani nadulaan sang kaisog ang mga Israelinhon kag hinadlukan sila.

Tungod sa kasubo, gin-gisi ni Josue kag sang mga manugdumala sang Israel ang ila mga bayo kag ginbutangan sing yab-ok ang ila mga ulo, kag naghapa sila sa atubangan sang Kahon sang Ginoo hasta maggab-i. Nagsiling si Josue, “O Ginoong Dios, ngaa ginpatabok mo pa kami sa Suba sang Jordan kon ipapierdi mo man lang kami sa mga Amornon? Maayo pa nga nagpabilin na lang kami sa pihak sang Jordan. Ginoo, ano ang masiling ko karon nga nag-isol ang mga Israelinhon sa ila mga kaaway? Mabalitaan ini sang mga Canaanhon kag sang iban pa nga taga-diri, kag libutan nila kami kag pamatyon. Ti, ano ang himuon mo agod maprotektaran ang imo dungog?”

10 Nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Magtindog ka! Ngaa nga nagahapa ka? 11 Nakasala ang Israel; ginlapas nila ang akon kasugtanan. Nagkuha sila sang mga butang nga ginhalad na sing bug-os sa akon. Ginkawat nila ini, nagbutig sila parte sini, kag ginsimpon nila ini sa ila mga pagkabutang. 12 Amo ini ang kabangdanan kon ngaa indi sila makabato sa ila mga kaaway. Nagpalagyo sila sa ila mga kaaway, kay sila mismo laglagon man bilang halad sing bug-os sa akon. Indi na ako mag-upod sa inyo kon indi ninyo paglaglagon ang mga butang nga ginhalad na sing bug-os sa akon.[b]

13 “Magtindog ka kag silinga ang mga tawo nga magpakatinlo sila para sa buwas tungod kay ako, ang Ginoo nga Dios sang Israel, nagasiling: ‘Kamo nga mga Israelinhon, may gintago kamo nga mga butang nga ginhalad na sing bug-os sa akon. Indi kamo makabato sa inyo mga kaaway mintras indi makuha ini nga mga butang sa inyo. 14 Gani buwas sa aga, magpalapit kamo sa akon suno sa inyo tribo. Ang tribo nga itudlo ko nga nakasala magpalapit suno sa ila kaliwat. Ang kaliwat nga itudlo ko nga nakasala magpalapit suno sa ila pamilya. Kag ang pamilya nga itudlo ko nga nakasala magpalapit suno sa tagsa ka tawo. 15 Ang tawo nga itudlo ko nga nagtago sang mga butang nga ginhalad na sing bug-os sa akon pagasunugon kaupod sang iya pamilya kag sang tanan niya nga pagkabutang. Kay ginlapas niya ang akon kasugtanan, kag naghimo siya sang makahuluya nga butang sa Israel.’ ”

16 Pagkaaga, aga pa ginpapalapit ni Josue sa Ginoo ang mga Israelinhon suno sa ila tribo. Kag ang ginpili sa ila amo ang tribo ni Juda. 17 Ginpapalapit niya ang mga kaliwat ni Juda, kag ang ginpili sa ila amo ang mga kaliwat ni Zera. Ginpapalapit niya ang mga kaliwat ni Zera, kag ang ginpili sa ila amo ang pamilya ni Zabdi.[c] 18 Ginpapalapit niya ang pamilya ni Zabdi, kag ang ginpili amo si Acan. (Si Acan anak ni Carmi. Si Carmi anak ni Zabdi. Kag si Zabdi anak ni Zera sang tribo ni Juda.)

19 Nagsiling si Josue kay Acan, “Anak, padunggi ang Ginoo, ang Dios sang Israel; magsugid ka sing matuod sa iya atubangan. Ano ang ginhimo mo? Indi ini pagtagua sa akon.”

20 Nagsabat si Acan, “Nakasala matuod ako sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Amo ini ang akon ginhimo: 21 Sa mga butang nga naagaw naton, may nakita ako nga isa ka matahom nga bayo nga halin sa Babilonia, pilak nga mga duha ka kilo kag tunga, kag isa ka barita nga bulawan nga mga tunga sa kilo. Naibog gid ako sa sini nga mga butang, gani ginkuha ko. Ginlubong ko ini sa duta sa sulod sang akon tolda. Ang pilak ara sa idalom gid.”

22 Gani nagsugo si Josue sang mga tawo nga magdalagan sa tolda ni Acan. Kag didto nakita nila ang mga butang nga ginlubong, ang pilak ara gid man sa idalom sini. 23 Gindala nila ini kay Josue kag sa tanan nga Israelinhon, kag ginplastar sa presensya sang Ginoo.

24 Dayon gindala ni Josue kag sang tanan nga Israelinhon si Acan sa Kapatagan sang Acor, pati ang pilak, ang bayo, ang barita nga bulawan, ang iya kabataan, ang iya mga baka, mga asno, mga karnero, tolda, kag ang tanan niya nga pagkabutang. 25 Nagsiling si Josue kay Acan, “Ngaa nagdala ka sang kagamo sa amon? Ti, karon padal-an ka man sang Ginoo sang kagamo.”

Ginbato dayon sang mga Israelinhon si Acan hasta nga napatay. Ginbato man nila ang iya pamilya kag ginsunog ang iya mga pagkabutang. 26 Pagkatapos gintabunan nila si Acan sang mga bato. Ara pa ining mga bato hasta subong. Kag ang ato nga lugar ginatawag nga Kapatagan sang Acor[d] hasta subong.

Dayon nadula ang kaakig sang Ginoo.

Footnotes

  1. 7:5 Shebarim: ukon, ginakuhaan sang dalagko nga mga bato.
  2. 7:12 mga butang nga ginhalad na sing bug-os sa akon: Tan-awa ang 6:17.
  3. 7:17 Zabdi: ukon, Zimri.
  4. 7:26 Acor: buot silingon sa Hebreo, kagamo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors