Add parallel Print Page Options

Nagpadala si Josue sang mga Espiya sa Jerico

Karon, sekreto nga nagpadala si Josue sang duha ka tawo halin sa kampo sang mga Israelinhon sa Shitim sa pag-espiya sa duta sang Canaan, labi na gid sa banwa sang Jerico. Sang nakaabot ang duha ka espiya sa Jerico, didto sila nagdayon sa balay ni Rahab, isa ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas.

Karon, nabalitaan sang hari sang Jerico nga may nag-abot sadto nga gab-i nga mga Israelinhon sa pag-espiya sa ila. Gani nagpasugo ang hari sa pagsiling kay Rahab, “Paguwaa ang mga tawo nga nagadayon sa imo balay, kay ari sila sa pag-espiya sa aton lugar.”

4-6 Nagsiling si Rahab, “Matuod nga may mga tawo nga nagdayon diri pero wala ako kahibalo kon taga-diin sila. Naghalin sila sang sirom na kag inugsira na gani sang puwertahan sang banwa. Wala ako kahibalo kon diin sila makadto, pero kon sundan ninyo sila gilayon, basi maabtan pa ninyo sila.” (Pero ang matuod, gintago ni Rahab ang duha ka tawo sa atop sang iya balay kag gintabunan niya sang mga ginpang-utod nga mga tanom nga flax nga iya ginbulad didto.) Naglakat ang mga tinawo sang hari sa paglagas sa duha ka espiya. Pagkaguwa nila sa banwa, ginsiradhan dayon ang puwertahan sang banwa. Sa ila nga paglagas nakalambot sila hasta sa talabukan sang Suba sang Jordan.

Sa wala pa makatulog ang duha ka espiya, nagsaka si Rahab sa atop kag nagsiling sa ila, “Nakahibalo ako nga ginhatag sang Ginoo sa inyo ini nga duta kag puwerte gid ang kahadlok sang mga tawo diri sa inyo. 10 Nakabati kami kon paano ginpamala sang Ginoo ang Mapula nga Dagat para sa inyo sang pagguwa ninyo sa Egipto. Nakabati man kami kon paano ninyo ginlaglag sing bug-os[a] si Sihon kag si Og, ang duha ka hari sang mga Amornon, didto sa sidlangan sang Jordan. 11 Hinadlukan kami sang nabatian namon ini kag nadulaan sang kaisog ang kada isa sa amon tungod sa inyo. Kay ang Ginoo nga inyo Dios amo ang Dios sa langit kag sa duta. 12 Gani karon, isumpa ninyo sa ngalan sang Ginoo nga pakitaan ninyo sang kaayo ang akon panimalay, subong nga ginpakitaan ko man kamo sang kaayo. Hatagi ninyo ako sang garantiya 13 nga indi ninyo ako pagpatyon kag ang akon amay, iloy, mga utod kag ang tanan nila nga panimalay.”

14 Nagsiling ang duha ka espiya kay Rahab, “Igarantiya namon ang amon kabuhi para sa inyo! Kon indi mo lang pag-ipanugid ang amon pagpang-espiya diri, pakitaan ka gid namon sang kaayo. Tumanon gid namon ini kon ihatag na sang Ginoo ining duta sa amon.”

15 Ining si Rahab nagaestar sa balay nga ara sa pader sang banwa, gani ginbuligan niya ang duha ka espiya nga makapanaog sa bintana paagi sa kalat. 16 Nagsiling si Rahab sa ila, “Kadto kamo sa kabukiran agod indi kamo makita sang mga nagalagas sa inyo. Panago kamo didto sa sulod sang tatlo ka adlaw hasta makabalik sila. Pagkatapos makapadayon na kamo sa inyo pagpauli.”

17 Nagsiling ang duha ka espiya kay Rahab, “Tumanon namon ang ginpasumpa mo sa amon, 18 pero kinahanglan nga himuon mo man ini: Kon salakayon namon ang inyo duta, ihigot ining pula nga kalat sa bintana nga imo ginpapanaugan sa amon. Tipunon mo sa imo balay ang imo amay, iloy, mga utod kag ang tanan nila nga panimalay. 19 Kon may isa nga magguwa kag magkadto sa dalan, wala na kami sing salabton kon mapatay siya. Pero may salabton kami kon may mapatay sa sulod sang imo balay. 20 Pero kon ipanugid mo ang amon pagpang-espiya, indi namon pagtumanon ang imo ginpasumpa sa amon.” 21 Nagsabat si Rahab, “Huo, sugot ako.” Dayon ginpalakat sila ni Rahab, kag ginhigot dayon ni Rahab ang pula nga kalat sa bintana.

22 Sang nakahalin na ang duha ka espiya, nagkadto sila sa kabukiran. Didto sila nagpanago sa sulod sang tatlo ka adlaw samtang ginapangita sila sang mga tinawo sang hari sa mga alagyan. Wala sila nakita, gani nagpauli na lang ang mga tinawo sang hari. 23 Nagdulhog ang duha ka espiya kag nagtabok sa suba kag nagbalik kay Josue. Ginsugid nila kay Josue ang tanan nga natabo. 24 Nagsiling sila, “Matuod gid nga ginahatag sang Ginoo ang bug-os nga duta sa aton. Nahadlok didto ang tanan nga tawo sa aton.”

Footnotes

  1. 2:10 ginlaglag sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors