Add parallel Print Page Options

Ang Duta sang Katunga sang Tribo ni Manase

17 May ginhatag man nga duta para sa katunga sang tribo ni Manase nga kamagulangan nga anak ni Jose. Ang Gilead kag ang Bashan sa sidlangan sang Suba sang Jordan ginhatag na sa pamilya ni Makir tungod kay maayo siya nga soldado. (Si Makir nga amay ni Gilead amo ang kamagulangan nga anak ni Manase.) Ang duta sa nakatundan sang Suba sang Jordan ginhatag sa iban nga mga kaliwat ni Manase nga amo ang mga pamilya ni Abiezer, Helek, Asriel, Shekem, Hefer, kag Shemida. Ginpanagtag ini sa ila suno sa kada pamilya.

Karon may isa ka tawo nga ang iya ngalan si Zelofehad. Anak siya ni Hefer kag apo ni Gilead. Si Gilead anak ni Makir, kag si Makir anak ni Manase. Si Zelofehad wala sing mga anak nga lalaki, kundi mga babayi lang. Sila amo sanday Mala, Noa, Hogla, Milca, kag Tirza. Nagkadto sila kay Eleazar nga pari, kay Josue nga anak ni Nun, kag sa mga pangulo kag nagsiling, “Nagsugo ang Ginoo kay Moises nga hatagan kami sang duta pareho sa amon mga paryente nga lalaki.” Gani ginhatagan sila sang ila bahin suno sa ginsugo sang Ginoo. Amo ini ang rason kon ngaa ang tribo ni Manase nakabaton sang napulo ka bahin sang duta, wala labot sa Gilead kag Bashan sa sidlangan sang Jordan, tungod kay ginhatagan man sang parte ang iya mga kaliwat nga babayi kaupod sang iya mga kaliwat nga lalaki. Ang Gilead ginhatag sa iban pa nga mga kaliwat ni Manase.

Ang dulunan sang duta sang tribo ni Manase nagasugod sa Asher hasta sa Micmetat, sa sidlangan sang Shekem. Dayon nagapadulong ini sa bagatnan pakadto sa duta sang mga tawo nga nagaestar malapit sa tuburan sang Tapua.[a] (Ang mga duta sa palibot sang Tapua iya sang tribo ni Manase, pero ang Tapua mismo, nga ara sa dulunan sang tribo ni Manase, iya sang mga kaliwat ni Efraim.) Dayon ang dulunan nagapakadto sa Kana nga ililigan sang tubig. May mga banwa sa bagatnan sang sina nga ililigan nga iya sang tribo ni Efraim, bisan nalakip ini sa mga banwa sang tribo ni Manase. Ang dulunan sang tribo ni Manase nagapadayon sa aminhan sang ililigan hasta sa Dagat sang Mediteraneo. 10 Ang duta sa bagatnan sang ililigan iya sang tribo ni Efraim kag ang duta sa aminhan sang ililigan iya sang tribo ni Manase. Ang dulunan sang tribo ni Manase sa nakatundan amo ang Dagat sang Mediteraneo. Nagatambi ang tribo ni Manase sa tribo ni Asher sa aminhan kag sa tribo ni Isacar sa sidlangan.

11 Amo ini ang mga banwa sa duta sang mga tribo ni Isacar kag ni Asher nga ginhatag sa tribo ni Manase: ang Bet Shean, Ibleam, Dor (ukon Nafot Dor), Endor, Taanac, Megido, kag ang mga baryo sa palibot sini. 12 Pero ini nga mga banwa wala mapanag-iyahan sang mga kaliwat ni Manase, kay indi nila mapahalin ang mga Canaanhon didto. 13 Pero sang malig-on na ang mga Israelinhon, gin-ulipon nila ang mga Canaanhon, pero wala nila sila ginpalayas.

14 Nagsiling ang mga kaliwat ni Jose kay Josue, “Ngaa isa lang ka parte sang duta ang ginhatag mo sa amon? Damo kami katama tungod kay ginpakamaayo gid kami sang Ginoo.”

15 Nagsabat si Josue, “Kon madamo gid man kamo kag gamay lang para sa inyo ang mga kabukiran sang Efraim, kadto kamo sa mga kagulangan sang mga Periznon kag mga Refaimnon. Didto magpanghawan kamo sang lugar para sa inyo kaugalingon.”

16 Nagsiling ang mga kaliwat ni Jose, “Ang mga kabukiran gamay para sa amon. Kag indi namon masarangan ang mga Canaanhon sa kapatagan tungod kay may mga karwahe sila nga salsalon. Kag amo man ang mga Canaanhon sa Bet Shean kag sa mga banwa sa palibot sini, kag sa Kapatagan sang Jezreel.” 17 Nagsabat liwat si Josue, “Tungod damo kamo katama kag puwerte pa kagamhanan, indi lang isa ang inyo parte, 18 mangin inyo man ang mga kagulangan sang kabukiran. Bisan kagulangan ini, hawani lang ninyo, kay mangin inyo ini halin sa puno hasta sa punta. Kag sigurado nga mapalayas ninyo ang mga Canaanhon bisan gamhanan pa sila kag may mga karwahe nga salsalon.”

Footnotes

  1. 17:7 tuburan sang Tapua: ukon, En Tapua.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors