Add parallel Print Page Options

Ang Pagpartida sang Duta sa Nakatundan sang Jordan

14 Amo ini ang pagpartida sang iban pa nga mga duta sang Canaan sa mga Israelinhon. Ginpartida ini ni Eleazar nga pari, ni Josue nga anak ni Nun, kag sang mga pangulo sang mga pamilya sang kada tribo sang Israel. Suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises, ang mga duta sang siyam kag tunga ka tribo ginpamartida sa ila paagi sa gabot-gabot. 3-4 Ginhatag na ni Moises sa duha kag tunga ka tribo ang ila bahin sa sidlangan sang Jordan. (Ang kaliwat ni Jose gintunga sa duha ka tribo—ang tribo ni Manase kag ang tribo ni Efraim.) Wala ginhatagan sang duta ang mga kaliwat ni Levi, pero ginhatagan sila sang mga banwa nga ila pagaestaran kag mga uma nga para sa ila mga kasapatan. Amo ato ang pagpartida sang mga duta sa mga Israelinhon suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ginhatag kay Caleb ang Hebron

Nagkadto sadto kay Josue sa Gilgal ang pila ka tawo halin sa tribo ni Juda. Ang isa sini sa ila amo si Caleb nga anak ni Jefune nga Keniznon. Nagsiling siya kay Josue, “Nadumduman mo pa bala ang ginsiling sang Ginoo kay Moises nga alagad sang Dios parte sa aton nga duha sang didto kita sa Kadesh Barnea? 40 pa lang sadto ang akon edad sang ginsugo ako ni Moises halin sa Kadesh Barnea sa pagpang-espiya sa duta sang Canaan. Kag sang akon pagbalik, ginsugid ko sa iya kon ano ang ara sa akon hunahuna parte sa duta. Pero ginpahadlok sang akon mga kaupdanan ang aton mga kasimanwa. Pero ako iya, matutom nga nagsunod sa Ginoo nga akon Dios. Gani sang sina nga adlaw nagpromisa si Moises sa akon. Siling niya, ‘Tungod kay matutom ka sa pagsunod sa Ginoo nga akon Dios, mangin imo kag sang imo mga kaliwat ang duta nga imo ginkadtuan sang nagpang-espiya ka.’

10 “45 na ka tuig ang nagligad sang ginhambal ato sang Ginoo paagi kay Moises. Nagapanglakaton pa sadto ang mga Israelinhon sa kamingawan. Karon 85 na ang akon edad kag buhi pa gihapon sa bulig sang Ginoo kag suno sa iya promisa. 11 Ang akon kabaskog pareho pa gihapon sadtong panahon nga ginsugo ako ni Moises. Masarangan ko pa gihapon nga magpakig-away pareho sang una. 12 Gani ihatag sa akon ini nga kabukiran nga ginpromisa sa akon sadto sang Ginoo. Ikaw mismo nakabati sadto anay nga ang mga kaliwat ni Anak nagaestar didto kag mapag-on ang ila mga banwa nga may mga pader. Pero sa bulig sang Ginoo palayason ko sila sa sina nga duta suno sa ginpromisa niya sa akon.”

13 Dayon ginbendisyunan ni Josue si Caleb nga anak ni Jefune, kag ginhatag sa iya ang Hebron bilang iya palanublion. 14 Gani hasta subong, ang Hebron iya sang mga kaliwat ni Caleb nga anak ni Jefune nga Keniznon, tungod kay ginsunod ni Caleb sing matutom ang Ginoo nga Dios sang Israel. 15 Sadto anay Kiriat Arba ang ngalan sang Hebron, bilang handumanan kay Arba, ang pinakabantog sa mga kaliwat ni Anak.

Sang sadto nga tion, nauntat na ang inaway sa duta sang mga Israelinhon.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors