Add parallel Print Page Options

Naghambal ang Dios

38 Dayon nagsabat ang Ginoo kay Job halin sa buhawi, “Sin-o ka nga magpangduhaduha sang akon kaalam? Ang imo mga ginapanghambal nagapakita lang nga wala ka sing may nahibaluan. Karon, ihanda ang imo kaugalingon, kag sabta ang akon mga pamangkot. Sa diin ka bala sang ginhimo ko ang pundasyon sang kalibutan? Sugiri ako kon may nahibaluan ka. Nakahibalo ka bala kon sin-o ang nagbuot sang kadakuon sang sini nga pundasyon ukon ang nagtakos sini? Nakahibalo ka man bala! Ano bala ang nagasuportar sa pundasyon sang kalibutan? Kag sin-o ang nagbutang sang sini nga pundasyon samtang nagakinanta sing tingob ang mga bituon sa kaagahon kag nagahinugyaw sa kalipay ang tanan nga anghel?[a] Sin-o bala ang nagpat-od sang dulunan sang dagat sang magsagawak ini halin sa kadadalman? Ako ang nagtabon sa dagat sang mga panganod kag sang kadulom. 10 Ginbutangan ko sang dulunan ang dagat; daw pareho lang nga ginsiradhan ko ini kag gintrangkahan. 11 Ginsilingan ko ang dagat, ‘Hasta ka lang diri kag indi ka na maglapaw pa; hasta lang diri ang imo dalagko nga mga balod.’

12 Job, sa bilog mo nga kabuhi, nakasugo ka bala sa adlaw nga magbutlak sa kaagahon, 13 agod nga ang kasanag sini magasilak sa bug-os nga kalibutan kag magapauntat sa kalautan nga ginahimo sa kagab-ihon? 14 Tungod sa kasanag sini, ang kalibutan maathag pareho sa marka sang selyo ukon sang pinil-an sang bayo. 15 Ang kasanag nagadisturbo sa mga malaot, kay indi sila makahalit sa iban.

16 “Nakakadto ka na bala sa mga tuburan sa kadadalman sang dagat ukon sa pinakamadalom nga bahin sang dagat? 17 Napakita na bala sa imo ang mga puwertahan pakadto sa madulom nga lugar sang mga patay? 18 Nakahibalo ka bala kon daw ano kadako sang kalibutan? Sugiri ako kon nahibaluan mo ini tanan! 19 Nakahibalo ka bala kon sa diin nagahalin ang kasanag ukon ang kadulom? 20 Kag mapabalik mo bala sila sa ila ginhalinan? 21 Nakahibalo ka man bala! Kay natawo ka man bala sang una pa kag dugay ka na sa kalibutan!

22 “Nakakadto ka na bala sa lugar nga ginahalinan sang snow ukon ulan nga yelo? 23 Ini nga mga yelo ginatigana ko para sa tion sang kagamo kag sa tion sang inaway. 24 Nakahibalo ka bala kon diin ang alagyan pakadto sa lugar nga ginahalinan sang kilat[b] ukon sa lugar nga ginahalinan sang hangin nga halin sa sidlangan? 25 Sin-o bala ang naghimo sang alagyan sang ulan kag sang bagyo? 26 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa desierto, sa lugar nga wala sing may nagaestar nga tawo? 27 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa kamingawan agod magtubo ang mga hilamon? 28 Sin-o bala ang ginhalinan[c] sang ulan, sang tun-og, 29 kag sang yelo nga halin sa langit? 30 Nagayelo ang tubig pareho katig-a sang bato, pati ang ibabaw nga bahin sang dagat. 31 Mahigot mo bala ukon mahubad ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Pleades kag Orion? 32 Matuytuyan mo bala ang mga bituon sa pagguwa sa ila husto nga tion? Matuytuyan mo man bala ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Dako kag Gamay nga mga Oso? 33 Nahibaluan mo bala ang mga sistema nga nagagahom sa kalangitan? Mapaluntad mo bala ina nga mga sistema diri sa kalibutan? [d] 34 Makamando ka bala sa mga panganod nga paulanan ka sing madamol? 35 Makasugo ka bala sa kilat sa pagkirab? Mapatuman mo bala ini sa imo? 36 Sin-o ang nagahatag sang kaalam kag pag-intiendi sa tawo?[e] 37 Sin-o bala ang maalam nga makaisip sang mga panganod? Sin-o bala ang makaula sang tubig halin sa langit 38 nga makapabilog sang yab-ok?

39 “Ikaw bala ang nagapangita sang kalan-on sang mga leon kag nagabusog sa ila 40 samtang nagahukmong sila sa ila mga palanaguan ukon sa mga kahoy-kahoy? 41 Sin-o bala ang nagapakaon sa mga uwak kon ginagutom sila kag kon ang ila mga buto mangayo sang pagkaon sa akon?

Footnotes

  1. 38:7 tanan nga anghel: sa literal, tanan nga anak sang Dios.
  2. 38:24 kilat: ukon, kasanag.
  3. 38:28 ginhalinan: sa literal, amay.
  4. 38:33 sistema… kalangitan: Ang buot silingon sini mga laws of nature.
  5. 38:36 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors