Add parallel Print Page Options

27 Nagpadayon si Job sa paghambal, “Nagasumpa ako sa buhi nga Makagagahom nga Dios nga wala naghatag sa akon sang hustisya kag nagpalain sang akon buot. Samtang nagaginhawa pa ako, kag ginatugutan pa ako sang Dios nga mabuhi, indi gid ako maghambal sang kalautan kag indi gid ako magbutig. Indi ko gid pagbatunon nga husto kamo. Iinsister ko gid nga inosente ako hasta nga mapatay ako. Tindugan ko gid nga matarong ako, kag indi gid ako mag-untat. Samtang buhi ako limpyo ang akon konsensya.

“Kabay pa nga ang mga nagakontra sa akon silutan sang Dios sang silot nga bagay sa malaot nga mga tawo. Kay ano bala ang paglaom sang indi diosnon nga tawo kon kuhaon na sang Dios ang iya kabuhi? Magapamati bala ang Dios sa iya pagpangayo sang bulig kon ang katalagman magaabot sa iya? 10 Malipay ayhan siya sa Makagagahom nga Dios? Magapanawag bala siya sa iya sa tanan nga tion?

11 “Tudluan ko kamo parte sa gahom sang Makagagahom nga Dios. Isugid ko gid sa inyo kon ano ang iya mga pamaagi. 12 Pero kamo tanan nakakita sini. Ti, ngaa nagahambal pa kamo sa akon sang wala sing pulos?

13 “Amo ini ang kapalaran nga gintalana sang Dios nga Makagagahom sa malaot kag mapintas nga mga tawo: 14 Bisan madamo pa ang iya mga anak, ang iban sa ila mapatay sa inaway ukon sa gutom. 15 Ang mabilin sa ila nga buhi mapatay sa balatian, kag wala sing may magpangasubo sa ila kamatayon, bisan ang ila mga asawa.

16 “Bisan magtipon pa sang madamo gid nga pilak kag bayo ang malaot nga tawo, 17 indi siya ang makapulos sini. Ang matarong kag inosente nga mga tawo ang magasuksok sang iya mga bayo, kag partidahon nila ang iya pilak. 18 Ang ginapatindog niya nga balay pareho kagabok sa lawa sang damang ukon sang kamalig sang manugbantay sang talamnan. 19 Magahigda siya nga manggaranon, pero pagbugtaw niya wala na ang tanan niya nga manggad. 20 Magaabot sa iya ang kahadlok nga daw baha kag paliron siya sang mabaskog nga hangin sa kagab-ihon. 21 Paliron siya sang hangin nga halin sa sidlangan, kag madula siya sa iya ginaestaran. 22 Magahuyop ini sa iya nga wala sing luoy-luoy samtang nagatinguha gid siya sa pagpalagyo. 23 May magapamalakpak kag magapanagitsit sa pagyaguta sa iya tungod nga nadula siya sa iya ginaestaran.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors