Add parallel Print Page Options

Naghambal si Job

21 Dayon nagsabat si Job, “Pamatii ninyo ako sing maayo agod mapalipay man ninyo ako. Pamati kamo samtang nagahambal ako, kag kon makatapos na gani ako, yagutaa gihapon ninyo ako kon gusto ninyo. Ang akon reklamo indi kontra sa tawo kundi sa Dios. Amo ini ang rason kon ngaa dali ako maakig. Tan-awa bala ninyo ako kag makapanabon gid kamo sang inyo kamot sa inyo baba sa katingala, nga indi makapati sa natabo sa akon. Kon hunahunaon ko ang mga nagakatabo sa akon, nagakurog ako sa kahadlok.

“Ngaa padayon nga nagakabuhi ang mga malaot? Nagatigulang pa sila kag nagamauswagon. Kag makita pa nila ang pagdako sang ila mga anak kag mga apo. Nagaestar pa sila sa ila mga balay nga wala sing katalagman kag wala sing may ginakahadlukan. Kag wala sila ginasilutan sang Dios. 10 Wala nagakapalyar sa pagpamata ang ila mga baka, kag wala ini ginahar-asi.[a] 11 Ang ila mga bata madamo pareho sa mga karnero.[b] Nagasinaot sila, 12 nagakinanta, kag nagakinalipay sa tukar sang tamborin, arpa kag plawta. 13 Nagakabuhi sila nga mainuswagon kag nagakalamatay nga malinong. 14 Pero nagasiling sila sa Dios, ‘Pabay-i lang kami! Wala kami nagahandom nga mahibaluan ang imo mga pamaagi. 15 Sin-o gid bala ikaw nga ginatawag Makagagahom? Ngaa dapat ka namon alagaron? Kag ano gid ang amon makuha kon magpangamuyo kami sa imo?’ 16 Pero ang matuod, ang ila pag-uswag wala naghalin sa ila kaugalingon nga pagpangabudlay. Gani kon ano man ang ilaygay sining mga malaot, indi gid ako magpamati.

17 “Diutay lang ang nagakapatay nga malaot nga mga tawo. Talagsa lang nagaabot sa ila ang kalisod ukon ang kasakit nga ginapadala sang Dios tungod sa iya kaakig. 18 Talagsa lang sila ginatabog nga daw sa dagami ukon upa nga ginapalid sang mabaskog nga hangin. 19 Nagasiling kamo nga kon indi sila pagsilutan sang Dios, ang ila mga kabataan amo ang iya silutan. Pero nagasiling ako nga ang nakasala amo ang dapat silutan sang Dios, agod maeksperiensyahan nila 20 kag makita nila mismo ang ila kalaglagan. Pabay-i nga matilawan nila ang kaakig sang Makagagahom nga Dios. 21 Kay kon patay na sila wala na sila kalibutan sa nagakalatabo sa ila panimalay.

22 “Makatudlo bala ang tawo sa Dios, sanglit siya ang pinakamataas nga hukom? 23 May mga tawo nga nagakapatay nga bugana kag matawhay ang ila kahimtangan, 24 kag maayo ang ila lawas. 25 May mga tawo man nga nagakapatay nga mapait ang ila kahimtangan, kag wala gid makatilaw sang maayo nga pangabuhi. 26 Pero pareho lang sila nga ilubong sa duta kag pagakaunon sang mga ulod.

27 “Nahibaluan ko gid kon ano ang inyo ginahunahuna. Nahibaluan ko ang inyo mga padihot kontra sa akon. 28 Sugiran ninyo ako sang mga tawo nga manggaranon nga nagkalaguba ang ila mga balay tungod sa ila kalautan. 29 Pero pamangkuta ang mga nagaalagi, kag pamatii ang ila mga ginasiling. Kay sugiran nila kamo 30 nga bisan ang malaot nga mga tawo nagakaluwas sa adlaw nga mag-abot ang kalamidad tungod sa kaakig sang Dios. 31 Wala gid sing may nagasabdong sing hayag sa malaot nga tawo. Wala gid sing may nagabalos sa iya ginhimo. 32 Kon ilubong na siya, may nagaguwardya pa sang iya lulubngan. 33 Madamo ang nagakumpanyar sa iya, kag ang duta nagahatag sang kapahuwayan sa iya.

34 “Gani paano ninyo ako mapalipay sa inyo mga ginahambal nga wala sing pulos? Wala gid sing kamatuoran ang inyo ginasiling.”

Footnotes

  1. 21:10 ginahar-asi: sa English, miscarriage.
  2. 21:11 Ang ila… karnero: ukon, Ginapahampang nila ang ila mga bata nga daw sa mga karnero.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors