Add parallel Print Page Options

13 “Nakita kag nabatian ko ang tanan nga ginsiling ninyo, kag naintiendihan ko ini. Kon ano ang inyo nahibaluan, nahibaluan ko man; indi kamo labaw sa akon. Pero indi ako magpakigbais sa inyo sang akon kaso kundi sa Dios nga Makagagahom. Kay ginatinguhaan ninyo nga bulngon ako sing mga binutig. Tanan kamo pareho sa doktor nga wala sing pulos. Mas maayo pa nga maghipos na lang kamo tanan. Amo ina ang pinakamaayo ninyo nga himuon.

“Palihog pamatii ninyo ang akon mga rason. Ginadepensahan bala ninyo ang Dios sa inyo nga pagbinutig? Ginaapinan bala ninyo siya, nga daw sa ginadepensahan ninyo sa korte? Kon usisaon kamo sang Dios, may maayo ayhan siya nga makita sa inyo? Indi kamo maghunahuna nga madayaan ninyo siya pareho sang inyo pagdaya sa mga tawo. 10 Sigurado gid nga sabdungon kamo sang Dios bisan ginaapinan pa ninyo siya. 11 Wala bala kamo mahadlok sa iya gahom? 12 Ang inyo mga hulubaton wala sing pulos pareho sa abo; ang inyo mga rason kapigaw pareho sa kolon.

13 “Hipos kamo samtang nagahambal ako, kag pabay-i lang ninyo ako bisan ano ang matabo sa akon. 14 Handa ako sa pagtaya sang akon kabuhi. 15 Sigurado nga patyon ako sang Dios; wala na ako sing paglaom.[a] Pero sa gihapon depensahan ko ang akon kaugalingon sa iya atubangan. 16 Basi pa lang paagi sini maluwas ako, kay ang tawo nga indi diosnon indi gid makapalapit sa iya atubangan.

17 “Pamatii sing maayo ang akon mga ginahambal. 18 Karon nga preparado na ako sa pagdepensa sang akon kaugalingon, nahibaluan ko nga ideklarar ako nga inosente. 19 Sin-o bala ang makaakusar sa akon nga nakasala ako? Kon may ara gid man, mahipos na ako kag mapatay.

20 “O Dios, ihatag ining duha ka butang sa akon kag indi na ako magpanago sa imo: 21 untati na ang pagpaantos mo sa akon, kag indi na ako pagpahadluka sa imo makahaladlok nga ginahimo sa akon. 22 Karon, maghambal ka sa akon kag sabton ko ikaw, ukon ako ang maghambal sa imo kag sabton mo ako. 23 Sugiri ako kon ano bala nga sala ang akon nahimo. Ipakita sa akon ang akon mga paglapas kag mga sala. 24 Ngaa bala nagalikaw ka sa akon, kag ginakabig mo ako nga imo kaaway? 25 Ngaa ginapahadlok kag ginalagas mo ako? Pareho man lang ako sa dagami ukon sa dahon nga ginapalid sang hangin. 26 Nagasulat ka sang masakit nga mga akusasyon kontra sa akon, kag ginapabayad mo ako sa mga sala nga nahimo ko sang bataon pa ako. 27 Daw pareho lang nga ginakadenahan mo ang akon mga tiil. Ginabantayan mo ang tagsa ko ka tikang, kag ginasunod mo ang agi sang akon mga tiil. 28 Gani pareho ako sa gabok nga butang nga nagakadunot ukon pareho sa bayo nga ginaut-ot sang sapat-sapat.”

Footnotes

  1. 13:15 Sigurado… paglaom: ukon, Bisan patyon gid man ako sang Dios, magasalig gihapon ako sa iya.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors