Add parallel Print Page Options

Ginpatawag ni Zedekia si Jeremias

37 Si Zedekia nga anak ni Josia ginhimo ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia nga hari sang Juda bilang bulos kay Jehoyakin nga anak ni Jehoyakim. Pero si Zedekia kag ang iya mga opisyal, kag ang mga tawo nga iya ginadumalahan, wala magpamati sa mensahi sang Ginoo nga ginhambal ni Propeta Jeremias.

Karon, ginsugo ni Haring Zedekia si Jehucal nga anak ni Shelemia kag ang pari nga si Zefanias nga anak ni Maasea nga magkadto kay Propeta Jeremias sa pagpangabay sa iya nga magpangamuyo siya sa Ginoo nga ila Dios para sa ila. Sadto nga tion wala pa si Jeremias napriso, gani hilway siya sa pagkadto bisan diin. Sa sina man nga tion nagasalakay ang mga taga-Babilonia[a] sa Jerusalem, pero sang mabatian nila nga nagapadulong na ang mga soldado sang hari sang Egipto,[b] nag-untat sila sa pagsalakay.

6-7 Dayon nagsiling ang Ginoo, ang Dios sang Israel, kay Jeremias, “Silinga si Haring Zedekia sang Juda nga nagsugo sa imo sa pagpamangkot sa akon kon ano ang matabo, ‘Nagapadulong ang mga soldado sang hari sang Egipto sa pagbulig sa inyo, pero magabalik sila sa Egipto. Dayon magabalik ang mga taga-Babilonia sa sini nga siyudad. Sakupon nila ini kag dayon sunugon. Amo pa gid ini ang ginasiling sang Ginoo: Indi ninyo pagdayai ang inyo kaugalingon paagi sa paghunahuna nga indi na magbalik ang mga taga-Babilonia. Kay magabalik gid sila. 10 Bisan mapierdi pa ninyo ang bug-os nga kasoldaduhan sang Babilonia nga nagasalakay sa inyo, kag ang nabilin lang sa ila amo ang pilason nga ara sa ila mga tolda, magasalakay gihapon sila sa inyo kag sunugon nila ini nga siyudad.’ ”

Ang Pagpriso kay Jeremias

11 Sang magpalagyo ang mga soldado sang Babilonia halin sa Jerusalem tungod sa mga soldado sang hari sang Egipto, 12 naghalin si Jeremias sa Jerusalem kag nagkadto sa duta ni Benjamin sa pagkuha sang iya bahin sa duta sang iya pamilya. 13 Pero pag-abot niya sa Puwertahan ni Benjamin, gindakop siya sang kapitan sang mga guwardya nga si Iria nga anak ni Shelemia kag apo ni Hanania. Ginsilingan siya sang kapitan, “Nagaapin ka sa mga taga-Babilonia!” 14 Nagsabat si Jeremias, “Indi ina matuod! Wala ako nagaapin sa mga taga-Babilonia.” Pero indi gid magpati si Iria, gani gindakop niya si Jeremias kag gindala sa mga opisyal. 15 Naakig sila kay Jeremias, kag ginpahanot nila siya kag dayon ginpriso didto sa balay ni Jonatan nga sekretaryo. Ato nga balay ginhimo nila nga prisohan. 16 Ginsulod nila si Jeremias sa selda nga ara sa idalom sang duta kag dugay siya didto.

17 Sang ulihi ginpakuha siya ni Haring Zedekia kag gindala sa palasyo. Nagpamangkot si Zedekia sa iya sa sekreto, “May mensahi ka bala halin sa Ginoo?” Nagsabat si Jeremias, “Huo, may ara. Itugyan ka sa hari sang Babilonia.”

18 Dayon nagpamangkot si Jeremias sa hari, “Ano bala ang sala nga akon nahimo sa imo, sa imo mga opisyal, kag sa mga tawo nga ginpapriso mo ako? 19 Diin na bala ang inyo mga propeta nga nagpanagna nga indi pagsalakayon sang hari sang Babilonia ang ini nga siyudad? 20 Mahal nga Hari, kon mahimo pamatii man ako. Nagapakitluoy ako sa imo nga indi na ako pag-ibalik didto sa balay ni Jonatan nga sekretaryo, kay mapatay gid ako didto.”

21 Gani nagmando si Haring Zedekia nga ibutang na lang si Jeremias didto sa lagwerta sang mga guwardya sang palasyo. Nagmando man ang hari nga hatagan si Jeremias sang tinapay kada adlaw samtang may nabilin pa nga tinapay sa siyudad. Gani nagpabilin nga priso si Jeremias didto sa lagwerta sang mga guwardya.

Footnotes

  1. 37:5 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo man sa bersikulo 8, 9, 11, 13 kag 14.
  2. 37:5 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa bersikulo 6 kag 11.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors