Add parallel Print Page Options

Ang mga Promisa sang Dios sa Iya Katawhan

30 1-2 Nagsiling ang Ginoo kay Jeremias, “Ako, ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nagasiling nga isulat mo sa libro ang tanan nga ginsiling ko sa imo. Kay magaabot ang tion nga pabalikon ko ang akon katawhan nga taga-Israel kag taga-Juda sa ila duta halin sa pagkabihag.[a] Huo, pabalikon ko sila sa duta nga ginhatag ko sa ila mga katigulangan nga ila panag-iyahan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

4-5 Amo pa gid ini ang ginsiling sang Ginoo parte sa Israel kag Juda: “Mabatian ang pagsininggit sang mga tawo sa kahadlok. Puwerte ang ila kakulba kag wala sila sang kalinong. Karon may pamangkot ako sa inyo. Makabata bala ang mga lalaki? Ti, ngaa nakita ko ang mga lalaki nga nagapalanglapsi kag nagauyat sa ila tiyan pareho sang babayi nga nagapasakit? Daw ano ka makahaladlok ang ina nga adlaw kon mag-abot na! Wala gid sing may makapareho sa sina nga adlaw. Tion ina sang kalisod sa mga kaliwat ni Jacob, pero sa ulihi maluwas sila sa sina nga kahimtangan. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga sa sina nga tion, indi na sila pag-ulipunon sang mga taga-iban nga lugar. Daw pareho lang nga balion ko ang gota sa ila mga liog kag panghukson ang ila mga kadena. Magaalagad na sila sa akon, ang Ginoo nga ila Dios, kag sa ila hari nga kaliwat ni David nga akon ipadala sa ila.

10 “Gani indi kamo magkahadlok ukon magpakulba, kamo nga mga kaliwat ni Jacob nga akon alagad. Ako, ang Ginoo, nagasiling nga kuhaon ko gid kamo dira sa malayo nga lugar nga sa diin ginbihag kamo. Dayon magakabuhi kamo nga may kalinong. Indi na kamo maano kag wala na sing may magpahadlok sa inyo. 11 Kay kaupod ninyo ako kag luwason ko kamo. Laglagon ko sing bug-os ang tanan nga nasyon nga sa diin ginpalapta ko kamo, pero indi ko ini paghimuon sa inyo. Pero wala nagakahulugan nga indi ko na kamo pagsilutan. Disiplinahon ko kamo sing nagakaigo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

12-13 Nagsiling pa gid ang Ginoo sa iya katawhan: “Ang inyo mga pilas indi na mag-ayo kay grabe na gid ini. Wala gid sing may makabulig ukon makabulong sa inyo. Wala gid sing bulong para sa inyo. 14 Ginkalimtan na kamo sang inyo kadampig nga mga nasyon; wala na sila nagasapak sa inyo. Ginsalakay ko kamo pareho sang pagsalakay sang kaaway. Puwerte gid ang akon pagsilot sa inyo tungod kay grabe ang inyo mga sala kag puwerte kadamo. 15 Ngaa nagareklamo kamo nga ang inyo pilas wala nagaayo? Ginhimo ko ina sa inyo tungod kay grabe ang inyo mga sala kag puwerte kadamo.

16 “Pero ang tanan nga maglaglag sa inyo laglagon man; ang tanan ninyo nga mga kaaway pagabihagon. Ang tanan nga nagsalakay kag nagpanguha sang inyo mga pagkabutang salakayon kag panguhaon man ang ila mga pagkabutang. 17 Pero kamo ayuhon ko, kag bulngon ko ang inyo mga pilas, tungod kay nagasiling ang iban nga kamo nga mga taga-Jerusalem[b] ginsikway kag ginpabay-an. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

18 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Pabalikon ko ang mga kaliwat ni Jacob sa ila mga banwa halin sa pagkabihag.[c] Kaluoyan ko ang ila mga banwa. Patindugon nila liwat ang ila mga banwa[d] kag ang mabakod nga mga parte sini didto mismo sa ginpatindugan sadto. 19 Dayon magakanta sila sang mga pagpasalamat kag magahinugyaw sa kalipay. Padamuon ko sila kag padunggan. 20 Ang ila mga kabataan magauswag pareho sang una. Palig-unon ko sila sa akon presensya, kag silutan ko ang bisan sin-o nga magpigos sa ila. 21 Ang ila pangulo magahalin mismo sa ila. Papalapiton ko siya sa akon, kag magapalapit siya. Kay wala sing tawo nga mangahas nga magpalapit sa akon kon indi ko papalapiton. Ako, ang Ginoo, nagasiling nga 22 mangin katawhan ko sila kag ako mangin ila Dios. 23 Pamati! Ang akon kaakig pareho sang bagyo ukon buhawi nga magahampas sa ulo sang malaot nga mga tawo. 24 Indi gid madula ang akon puwerte nga kaakig hasta mahimo ko ang akon luyag nga himuon. Kag sa ulihi, maintiendihan ninyo ini.”

Footnotes

  1. 30:3 pabalikon… pagkabihag: ukon, ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang akon katawhan nga taga-Israel kag taga-Juda.
  2. 30:17 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.
  3. 30:18 Pabalikon… pagkabihag: ukon, Ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang mga banwa sang mga kaliwat ni Jacob.
  4. 30:18 ang ila mga banwa: ukon, ang Jerusalem.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors