Add parallel Print Page Options

Ang Palaabuton nga Hari

Pero magaabot ang tion nga madula na ang kadulom sa sina nga duta nga ara sa kalisod. Sang una, ginpakahuy-an sang Ginoo ang duta sang Zebulun kag Naftali, pero sa ulihi, padunggan niya ini nga mga lugar nga alagyan pakadto sa dagat[a] kag ara sa tabok sang Suba sang Jordan. Ini nga mga lugar sakop sang Galilea nga ginaestaran sang mga indi Judio. Ang mga tawo dira nga nadulman makakita sang puwerte nga kasanag. Ang mga nadulman nga ginahadlukan nga mapatay masanagan.

Ginoo, hatagan mo sila sing dako gid nga kalipay. Magakalipay sila sa imo presensya pareho sa mga tawo nga nagakalipay kon tig-alani ukon pareho sa mga tawo nga nagakalipay sa ila nga pagpartida sang mga pagkabutang nga naagaw nila sa inaway. Kay hilwayon mo sila sa mga nagapigos sa ila. Pareho sila sa sapat nga balion mo ang gota nga iya ginapas-an kag ang baston nga ginahanot sa iya. Ang imo himuon sa ila pareho sa imo ginhimo sadto anay sang napierdi ang mga taga-Midian.[b] Magakalipay man sila kay mauntat na ang pag-ilinaway. Pagasunugon ang mga uniporme sang mga soldado nga nabulit sang dugo, pati na ang ila mga botas.

Matawo ang isa ka bata nga lalaki kag magahari siya sa amon. Pagatawgon siya, “Makatilingala nga Manuglaygay,[c] Makagagahom nga Dios, Wala sing Katapusan nga Amay, kag Pangulo nga Nagapaluntad sang Kalinong!” Wala sing katapusan ang pag-uswag sang iya pagdumala, kag permi lang ini may kalinong. Magapanubli siya sang ginharian ni David. Palig-unon niya ini kag pagaharian nga may hustisya kag pagkamatarong sa wala sing katapusan. Siguraduhon gid sang Ginoo nga Makagagahom nga matuman ini.

Ang Kaakig sang Dios sa Israel

Nagsiling ang Ginoo nga silutan niya ang Israel, ang mga kaliwat ni Jacob. Kag nahibaluan[d] ini sang tanan nga tawo sa Israel,[e] pati na sa Samaria nga iya kapital. Karon nagapabugal pa sila kag nagapahambog nga nagasiling, 10 “Nagkalarumpag ang amon mga balay nga hinimo halin sa tisa[f] kag kahoy nga sikomoro, pero ilisan namon ini sang mabakod kag matahom nga mga balay nga hinimo halin sa bato nga binasbasan kag kahoy nga sedro.”

11 Gani ipasalakay sila sang Ginoo sa mga taga-Asiria, nga mga kaaway ni Haring Rezin. 12 Laglagon sila sang mga Arameanhon[g] sa sidlangan kag sang mga Filistinhon sa nakatundan, nga pareho sa mabangis nga sapat nga handa na sa paglamon. Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa ila.

13 Pero ang katawhan sang Israel indi gihapon magbalik sa Ginoo nga Makagagahom nga nagsilot sa ila. 14 Gani sa hinali lang[h] silutan sang Ginoo ang bug-os nga Israel. Mangin pareho sila sa sapat nga utdan sang ikog kag ulo. 15 Ang ulo amo ang mga manugdumala kag mga dungganon nga mga tawo, kag ang ikog amo ang butigon nga mga propeta. 16 Ang mga nagapangulo sa katawhan sang Israel nagapatalang sa ila, kag ini nga katawhan nagatalang-talang. 17 Gani indi malipay ang Ginoo sa ila pamatan-on nga mga lalaki, kag indi niya pagkaluoyan ang ila mga ilo kag mga balo nga babayi. Kay ang tanan malaot kag indi diosnon; puro makahuluya ang ila ginapanghambal.

Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa ila. 18 Kay ang ila kalautan pareho sa kalayo nga nagasunog sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Nagadabadaba ini pareho sa kalayo nga nagasunog sang kakahuyan, kag ang madamol nga aso nagatub-ok paibabaw. 19 Tungod sa kaakig sang Ginoo nga Makagagahom, masunog ang ila duta, kag mangin gatong sila nga lamunon sang kalayo.

Indi nila pagkaluoyan bisan ang ila kapareho nga Israelinhon. 20 Bisan ano nga pagkaon ang ila makita sa palibot kuhaon nila kag kaunon, pero indi gihapon sila mabusog. Pagakaunon nila pati ang ila mga kabataan.[i] 21 Magaaway ang Manase kag ang Efraim, kag dayon sila nga duha magasalakay sa Juda. Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa ila.

Footnotes

  1. 9:1 alagyan pakadto sa dagat: ukon, malapit sa dagat.
  2. 9:4 sang napierdi ang mga taga-Midian: Tan-awa ang estorya sa Huk. 7–8.
  3. 9:6 Makatilingala nga Manuglaygay: ukon, Makatilingala, Manuglaygay.
  4. 9:9 nahibaluan: ukon, mahibaluan.
  5. 9:9 Israel: Tan-awa ang footnote sa 7:2.
  6. 9:10 tisa: sa English, brick.
  7. 9:12 Arameanhon: ukon, Syrianhon.
  8. 9:14 sa hinali lang: sa literal, sa sulod sang isa ka adlaw.
  9. 9:20 kabataan: ukon, mga butkon. Sa iban nga mga kopya sang Septuagint, utod ukon paryente. Sa Targum, isigkatawo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors