Add parallel Print Page Options

Natawo ang Isa ka Bata nga Lalaki ni Isaias

Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Magkuha ka sang isa ka malapad nga sululatan, kag isulat ini nga mga pulong nga mabasahan: ‘Maher Shalal Hash Baz.’[a] Dayon nagkuha ako sang duha ka masaligan nga saksi nga magtestigo nga ginsulat ko ini. Sila amo si Uria nga pari kag si Zacarias nga anak ni Jeberekia.”

Karon, naghulid ako sa akon asawa nga propeta, kag nagbusong siya kag nagbata sing lalaki. Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Ngalani ang bata nga Maher Shalal Hash Baz. Antes makahibalo ang bata magtawag ‘tatay’ ukon ‘nanay,’ ang manggad sang Damascus kag ang mga ginpang-agaw sang Samaria pagakuhaon sang hari sang Asiria.”

Nagsiling pa gid liwat ang Ginoo sa akon, “Tungod kay ginsikway sang sini nga katawhan ang tubig sang Shiloa nga nagailig sing mahinay,[b] kag nagakalipay sila sa pagpakigdampig kay Haring Rezin kag kay Haring Peka, ipasalakay ko sila sa hari sang Asiria kag sa iya mga soldado nga pareho sa baha sang Suba sang Eufrates nga nagapalanglapaw sa iya mga pangpang. Magahagunos sila sa Juda pareho sa baha nga ang tubig nagataas hasta sa liog kag nagatabon sa bug-os nga duta.”

Pero sa gihapon ang Dios kaupod namon![c] Kamo nga mga nasyon, bisan magtipon man kamo, maglalapta gihapon kamo. Pamati kamo nga ara sa mga malayo! Bisan maghanda pa kamo sa pagpakig-away, mapierdi gihapon kamo. 10 Kon ano man ang inyo ginaplano kontra sa amon, indi ini mangin madinalag-on, tungod kay ang Dios kaupod namon.[d]

Panawagan sa Pagsalig sa Dios

11 Ginpaandaman gid ako sang Ginoo nga indi ako magsunod sa pagginawi sang akon mga kasimanwa. Nagsiling pa gid siya, 12 “Indi pagpatihi ang ginasiling nila nga mga traidor kamo.[e] Indi kamo magkahadlok sa ila ginakahadlukan, kag indi kamo magpakulba. 13 Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, dapat kilalahon ninyo nga balaan. Ako ang dapat ninyo kahadlukan. 14 Ako ang inyo mangin dalangpan. Pero para sa Israel kag Juda, pareho ako sa bato nga nagapasandad kag nagapadasma sa ila, kag para sa katawhan sang Jerusalem, pareho ako sa siod. 15 Madamo sa ila ang masandad, matumba, kag malaglag. Masiod sila kag madakpan.”

16 Kamo nga akon mga sumulunod, tipigi ninyo ang akon mga pagpanudlo. 17 Magalaom ako sa Ginoo bisan pa nga nagtalikod siya sa mga kaliwat ni Jacob. Magasalig gid ako sa iya. 18 Ari ako kag ang akon mga anak nga ginhatag sang Ginoo sa akon. Mga tanda kami para sa Israel[f] halin sa Ginoo nga Makagagahom nga nagaestar sa Bukid sang Zion. 19 Kon may magsiling sa inyo nga magpangayo kamo sang mensahi halin sa mga patay paagi sa mga babaylan kag espiritista, indi ninyo paghimuon. Magpamangkot kamo sa inyo Dios. Ina sila nagakutib-kutib lang sang ila baba. Kag ngaa mamangkot kamo sa mga patay para sa mga buhi? 20 Dapat ang kasuguan kag pagpanudlo sang Ginoo amo ang inyo pamatian. Kon may mga tawo nga maghambal sang mga butang nga kontra sa mga ginatudlo sang Ginoo, ina nga mga tawo wala nasanagan ang ila hunahuna.

21 Magalakat sila nga ginabudlayan kag gutom. Kag tungod sa ila kagutom, mangakig sila kag pakamalauton nila ang ila hari kag ang ila Dios. Magtangla man sila sa langit 22 ukon magtan-aw sa duta, wala sila sing may makita kundi kalisod kag kadulom. Kag didto sila dal-on sa makahaladlok nga kadulom.

Footnotes

  1. 8:1 Maher Shalal Hash Baz: buot silingon, abtik-kuha, dasig-agaw. Amo man sa bersikulo 3.
  2. 8:6 ang tubig sang Shiloa nga nagailig sing mahinay: Siguro ang buot silingon sini amo ang proteksyon sang Dios.
  3. 8:8 ang Dios kaupod namon: sa Hebreo, Emmanuel.
  4. 8:10 ang Dios kaupod namon: sa Hebreo, Emmanuel.
  5. 8:12 Indi pagpatihi ang ginasiling nila nga mga traidor kamo tungod nga indi kamo gusto nga magpakigdampig ang Juda sa Asiria.
  6. 8:18 Mga tanda kami para sa Israel: Ang buot silingon, may kahulugan ang ila mga ngalan para sa Israel.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors