Add parallel Print Page Options

62 Tungod nga palangga ko ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, indi ako maghipos hasta nga mag-abot sa iya ang kadalag-an nga may pagkamatarong, nga daw sa nagabutlak nga adlaw, kag hasta nga maangkon niya ang iya kaluwasan nga daw sa nagadabdab nga sulo. O Jerusalem, makita sang mga nasyon kag sang ila mga hari ang imo kadalag-an nga may pagkamatarong kag ang imo pagkagamhanan. Hatagan ka sang Ginoo sang bag-o nga ngalan. Mangin pareho ka sang isa ka matahom nga korona sa kamot sang Ginoo nga imo Dios. Indi ka na pagtawgon nga “Sinikway” ukon “Pinabay-an,” kundi tawgon ka na nga “Kalipay sang Dios” ukon “Ginkasal sa Dios,” kay nalipay ang Ginoo sa imo kag daw pareho lang nga kaslon ka sa iya. Siya nga naghimo sa imo[a] magapangasawa sa imo pareho sang isa ka bataon nga lalaki nga nagpangasawa sang isa ka birhen. Kag subong nga ang nobyo nalipay sa iya nobya, ang imo Dios malipay man sa imo.

Nagbutang ako sang mga guwardya sa imo mga pader, O Jerusalem. Indi gid sila mag-untat adlaw-gab-i sa pagpaandam sa imo katawhan.

Kamo nga nagapangamuyo sa Ginoo, indi gid kamo mag-untat sa pagpangamuyo. Indi ninyo pag-untati ang Ginoo hasta nga patindugon niya liwat ang Jerusalem kag himuon niya ini nga dalayawon nga lugar sa kalibutan. Nagsumpa ang Ginoo nga himuon niya ini nga butang paagi sa iya gahom: “Indi ko na gid pag-ipakaon ang inyo mga uyas sa inyo mga kaaway nga taga-iban nga lugar. Indi na nila pag-imnon ang duga sang inyo mga ubas nga inyo ginpangabudlayan. Kamo nga mga nag-ani sang trigo amo ang magakaon sini, kag magadayaw kamo sa akon. Kamo nga mga nagpamupo sang mga ubas amo ang magainom sang duga sini didto sa akon templo.”

10 Mga katawhan sang Jerusalem, magguwa kamo sa mga puwertahan sang inyo siyudad, kag ipreparar ninyo ang alagyan para sa iban pa ninyo nga kasimanwa. Hawani ninyo ini; kuhaa ninyo ang mga bato, kag patinduga ang bandera nga tanda sa mga tawo nga ginapabalik na sang Ginoo ang iya katawhan. 11 Pamati! Nagpadala ang Ginoo sang sini nga mensahi sa bug-os nga kalibutan:[b] “Sugiri ang mga pumuluyo sang Zion[c] nga ang ila Manluluwas nagaabot na, kag may dala siya nga padya. 12 Pagatawgon sila nga ‘Balaan[d] nga Katawhan’ kag ‘Mga Ginluwas sang Ginoo,’ kag ang Jerusalem pagatawgon nga ‘Ginahandom nga Siyudad’ kag ‘Wala na Ginasikway nga Siyudad.’ ”

Footnotes

  1. 62:5 Siya nga naghimo sa imo: sa Hebreo, Ang imo mga anak nga lalaki.
  2. 62:11 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
  3. 62:11 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.
  4. 62:12 Balaan: ukon, Ginseparar para sa Dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors