Add parallel Print Page Options

Ang Pagpakamaayo sa Tanan nga Nasyon

56 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Ipakita ninyo ang hustisya kag maghimo kamo sing matarong, kay sa indi madugay luwason ko na kamo kag hatagan sang kadalag-an nga may pagkamatarong. Bulahan ang tawo nga nagahimo sini kag ang nagatuman sa ginapahimo ko sa Adlaw nga Inugpahuway. Kag bulahan man ang tawo nga wala nagahimo sang malain.”

Ang mga indi Israelinhon nga nagtugyan sang ila kabuhi sa Ginoo indi dapat maghunahuna nga indi gid sila pag-isimpon sang Ginoo sa iya katawhan. Kag ang mga tawo nga ginkapon indi man dapat maghunahuna nga tungod indi sila makabata[a] indi sila puwede nga mangin bahin sang katawhan sang Dios. Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Pakamaayuhon ko ang mga tawo nga ginkapon nga nagatuman sa akon mga ginapahimo sa mga Adlaw nga Inugpahuway, kag nagahimo sang mga butang nga makapalipay sa akon kag nagatuman sang akon kasugtanan. Tugutan ko sila nga magsulod sa akon templo kag hatagan ko sila sang kadungganan nga labaw pa sa kadungganan nga mabaton nila kon may mga kabataan sila. Tugutan ko nga dumdumon sila sang mga tawo hasta san-o.

Pakamaayuhon ko man ang mga indi Israelinhon nga nagtugyan sang ila kabuhi sa akon agod alagaron ako, higugmaon, kag simbahon, kag nagatuman sila sa akon mga ginapahimo sa Adlaw nga Inugpahuway kag nagatuman sang akon kasugtanan. Dal-on ko sila sa akon balaan nga bukid, kag lipayon ko sila didto sa akon balay nga palangamuyuan.[b] Batunon ko sa akon halaran ang ila mga halad nga ginasunog kag iban pa nga mga halad; kay ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga nasyon.” Nagsiling pa ang Ginoong Dios nga nagtipon sang mga ginbihag nga mga Israelinhon, “Tipunon ko pa gid ang iban, wala labot sadtong natipon ko na.”

Ang Akusasyon sang Dios Batok sa mga Pangulo sang Israel

Palapit kamo, tanan kamo nga mga nasyon nga pareho sa mapintas nga mga sapat, kag laglaga ninyo ang katawhan sang Israel. 10 Kay ang mga pangulo sang Israel nga manugbantay kuntani sang sini nga nasyon daw mga bulag kag wala sila sing may nahibaluan. Pareho sila sa mga bantay nga mga ido nga wala nagataghol. Gusto lang nila nga magligid, magtulog, kag magdamgo. 11 Pareho sila sa mga ido nga dalok-dalok nga wala sing kabulusgan. Sila nga mga manug-atipan sang Israel wala sing pag-intiendi. Ang kada isa sa ila nagapagusto kon ano ang iya luyag himuon kag nagapangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan. 12 Nagasiling pa sila, “Dali, makuha kita sang ilimnon kag magpahubog! Mas madamo pa ini buwas sang sa subong.”

Footnotes

  1. 56:3 indi sila makabata: sa literal, pareho sila sa patay nga kahoy.
  2. 56:7 balay nga palangamuyuan: buot silingon, ang templo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors