Add parallel Print Page Options

53 Sin-o bala ang nagpati sa amon mensahi? Sin-o bala sa mga ginpakitaan sang Ginoo sang iya gahom ang nagtuo? Kabubut-on sang Ginoo nga ang iya alagad mangin pareho sa tanom nga nagatubo, nga nagapanggamot sa mamala nga duta. Wala siya sing katahom ukon kaambong nga manamian kita sa iya. Gintamay siya kag ginsikway sang mga tawo. Madamo ang iya mga kasakit kag mga pag-antos. Gintalikdan ta siya, gintamay, kag ginbaliwala. Sa pagkamatuod, siya ang nag-antos sang mga kasakit kag mga pag-antos nga para kuntani sa aton.[a] Abi naton ginsilutan siya sang Dios tungod sa iya mga sala. Ang matuod, ginpilas siya tungod sa aton mga paglapas; ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya gin-antos amo ang nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan kag paagi sa iya mga pilas gin-ayo kita. Tanan kita pareho sa mga karnero nga nagtalang; kada isa sa aton nagpagusto kon ano ang iya luyag himuon. Pero siya ang ginpaantos sang Ginoo sang silot nga para kuntani sa aton tanan. Gindaogdaog siya kag ginsakit, pero wala gid siya nagreklamo. Pareho siya sang karnero nga ginadala sa ilihawan agod ihawon, ukon sang karnero nga samtang ginaguntingan wala gid nagatingog. Gindakop siya, ginhukman, kag ginpatay. Wala gid sa iya henerasyon ang nakatalupangod nga ginpatay siya tungod sang ila mga sala, nga gin-antos niya ang silot nga para kuntani sa ila. Bisan wala siya sing sala nga nahimo kag bisan wala siya nagpangdaya,[b] ginlubong siya nga daw isa ka kriminal; ginlubong siya upod sa mga manggaranon. 10 Pero kabubut-on sang Ginoo nga sakiton kag paantuson siya. Bisan ginhimo sang Ginoo ang iya kabuhi nga halad para mabayaran ang sala sang mga tawo, makita niya ang iya mga kaliwat kag makabaton siya sing malawig nga kabuhi, kag paagi sa iya matuman ang kabubut-on sang Ginoo. 11 Kon makita niya ang mga nahimo sang iya mga pag-antos, malipay siya. Nagsiling ang Ginoo, “Paagi sa kaalam sang akon matarong nga alagad madamo ang iya pakamatarungon; magaantos siya para sa ila mga sala. 12 Gani ihatag ko sa iya ang kadungganan nga para sa bantog kag gamhanan nga mga tawo, kay ginhatag niya ang iya kabuhi: Ginkabig siya nga isa sa mga makasasala.[c] Nag-antos siya para sa madamo nga mga makasasala kag nagpangamuyo siya nga patawaron ko sila.”

Footnotes

  1. 53:4 siya… aton: ukon, siya ang nagkuha sang aton mga masakit kag nagbatyag sang aton mga pag-antos.
  2. 53:9 nagpangdaya: ukon, nagbutig.
  3. 53:12 makasasala: ukon, rebelde; ukon, kriminal.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors