Add parallel Print Page Options

Luwason sang Dios ang Jerusalem

52 Magbangon ka, O Zion, kag magpakabakod! Ipakita ang imo pagkagamhanan, O balaan nga siyudad sang Jerusalem. Kay ang imo mga kaaway nga mga indi Israelinhon,[a] nga ginakabig nga mga mahigko, indi na liwat makasulod sa imo. Indi ka na magpangasubo pareho sang tawo nga masinulub-on nga nagapungko sa duta, kundi magbangon ka kag magdumala liwat. Kag kamo nga mga pumuluyo sang Zion,[b] hilwaya ang inyo kaugalingon sa pagkabihag. 3-4 Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios, “Ginbihag kamo pareho sa tawo nga ginbaligya nga ulipon nga wala sing bayad, gani tubuson ko kamo nga wala man sing bayad. Sang una nagkadto kamo sa Egipto agod didto mag-estar, kag ginpigos kamo didto. Sang ulihi ang Asiria naman ang nagpigos sa inyo. Kag karon ano naman ang natabo sa inyo? Ginbihag kamo sang Babilonia nga wala man lang sing kapuslanan. Ginadumalahan nila kamo kag ginatamay. Permi pa nila ako ginapasipalahan. Pero magaabot ang tion nga mahibaluan ninyo kon sin-o gid ako, kay ako mismo ang nagahambal sa inyo. Huo, ako gid mismo.”

Daw ano kanami kon makita mo ang mga mensahero nga nagalatas sa mga bukid sa pagdala sang maayong balita nga may kalinong na ang Jerusalem kag mangin maayo na ang kahimtangan sini tungod nga luwason ini sang Dios. Nagasiling sila sa mga taga-Jerusalem, “Nagahari ang inyo Dios!”

Magasinggit sa kalipay ang mga guwardya sang siyudad kay makita gid nila ang pagbalik sang Ginoo sa Jerusalem. Magsinggit sa kalipay ang Jerusalem nga naguba, kay lipayon kag pabaskugon sang Ginoo ang iya katawhan. Luwason niya ang Jerusalem! 10 Ipakita sang Ginoo ang iya pinasahi[c] nga gahom sa tanan nga nasyon, kag makita sang bug-os nga kalibutan[d] ang pagluwas sa aton sang aton Dios.

11 Kamo nga mga nagadala sang mga kagamitan sang templo sang Ginoo, maghalin na kamo sa Babilonia! Magguwa na kamo dira! Indi kamo magtandog sa mga ginakabig nga mahigko. Magguwa na kamo sa Babilonia, kag magpakabalaan. 12 Pero sa sini nga tion indi na kinahanglan nga magdali-dali kamo sa paghalin, nga daw sa nagapalagyo kamo, kay magauna ang Ginoo sa inyo. Ang Dios sang Israel amo ang magaprotektar sa inyo.

Ang Nagaantos nga Alagad sang Ginoo

13 Nagsiling ang Ginoo, “Pamati! Magmauswagon ang akon alagad, mangin bantog siya kag padunggan. 14 Madamo ang natingala sa iya, kay naguba gid ang iya hitsura kag daw indi na ini hitsura sang tawo. 15 Pati mga nasyon matingala sa iya. Indi makahambal ang mga hari tungod sa iya, kay makita nila ang mga butang nga wala ginsugid sa ila, kag maintiendihan nila ang mga butang nga wala pa nila mabatian.”

Footnotes

  1. 52:1 mga indi Israelinhon: sa literal, mga wala matuli.
  2. 52:2 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.
  3. 52:10 pinasahi: ukon, balaan.
  4. 52:10 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors