Add parallel Print Page Options

Ang Kanta Parte sa Talamnan sang Ubas

Magakanta ako para sa akon hinigugma, parte sa iya talamnan sang ubas:

May talamnan sang ubas ang akon hinigugma sa bukid nga ang duta maayo.
Gin-arado niya ini kag ginkuhaan sang mga bato, kag gintamnan sang maayo gid nga mga ubas.
Nagpatindog siya sang isa ka balantayan sa tunga sang sini nga talamnan kag nagpabuho sa bato para pulugaan sang ubas.
Nagpaabot siya nga magbunga ini sing matam-is, pero nagbunga ini sing maaslom.

Amo ini ang ginsiling sang tag-iya sang talamnan sang ubas: “Kamo nga mga pumuluyo sang Jerusalem kag Juda, husgari ninyo ako kag ang akon talamnan. Ano pa bala ang nalimtan ko nga himuon sa akon talamnan? Nagpaabot ako nga magbunga ini sing matam-is, pero nagbunga ini sing maaslom.

“Karon sugiran ko kamo kon ano ang akon himuon sa akon talamnan. Kuhaon ko ang mga tanom sa palibot sini nga nagaserbi nga kudal kag panggub-on ang mga pulopader sini agod halbon ini sang mga sapat kag tasakon. Pabay-an ko na lang ini nga talamnan. Indi ko ini pagpang-utdan sang mga sanga ukon kultibahon. Tubuan na lang ini sang mga hilamon kag tunukon nga mga kahoy-kahoy. Kag manduan ko ang mga panganod nga indi ini pag-ulanan.”

Ang talamnan sang ubas sang Ginoo nga Makagagahom nga iya gin-atipan kag kalipay niya amo ang katawhan sang Israel kag sang Juda. Nagpaabot siya nga paluntaron nila ang hustisya, pero sa baylo, nagpamatay sila. Nagpaabot siya nga himuon nila ang matarong, pero sa baylo, nagpamigos sila.

Ang Kalautan nga Ginhimo sang mga Tawo

Kaluluoy kamo nga nagapadamo sang balay kag nagapalapad sang inyo duta hasta nga wala na sing lugar ang iban kag kamo na lang ang nabilin nga nagaestar sa sini nga duta. Nabatian ko nga nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Inang dalagko kag matahom nga mga balay indi na pag-estaran. 10 Ang duha ka hektarya nga talamnan sang ubas magapatubas lang sang mga anom ka galon nga bino. Kag ang napulo ka gantang nga binhi magapatubas lang sang isa ka gantang.”

11 Kaluluoy kamo nga aga pa nga nagabangon agod magsugod sa pag-inom, kag hasta sa gab-i ang inyo pagpahubog. 12 Sa inyo mga punsyon may mga banda kamo kag bino. Pero wala ninyo ginasapak ang mga ginahimo sang Ginoo. 13 Gani kamo nga akon katawhan pagabihagon tungod nga wala kamo nakaintiendi sa akon mga ginahimo. Magakalamatay kamo kag ang inyo mga pangulo tungod sa kagutom kag kauhaw.

14 Nagaabri na sing dako ang lulubngan. Nagapaabot na ini nga isulod ang dungganon nga mga tawo sang Jerusalem pati ang mga pumuluyo sini nga nagahinugyaw kag nagakinalipay.

15 Gani paubuson ang tanan nga tawo, labi na ang mga bugalon. 16 Pero ang Ginoo iya nga Makagagahom pagadayawon sa iya nga paghukom. Paagi sa iya matarong nga paghukom, ginapakita niya nga balaan siya nga Dios. 17 Ang naguba nga mga siyudad, sa diin nag-estar ang mga manggaranon, mangin palahalban[a] sang mga karnero.

18 Kaluluoy kamo nga mga nagahimo sang sala kag kalautan paagi sa pagbinutig. 19 Nagayaguta pa kamo, “Dali-dalion sang Balaan nga Dios sang Israel ang iya pagsilot suno sa iya ginsiling nga iya himuon, agod makita namon. Matabo na kuntani ang iya plano agod mahibaluan namon ini.”

20 Kaluluoy kamo nga mga nagakabig sang malain nga maayo kag sang maayo nga malain. Ang kadulom ginatawag ninyo nga kasanag kag ang kasanag ginatawag ninyo nga kadulom. Ang mapait ginahimo ninyo nga matam-is kag ang matam-is ginahimo ninyo nga mapait.

21 Kaluluoy kamo nga mga nagahunahuna nga maalam kamo kag mautak.

22 Kaluluoy kamo nga puwerte paimnon sang bino, kag sagad magtimpla sang mga ilimnon. 23 Ginahilway ninyo ang mga may sala tungod sa lagay, pero wala ninyo ginahatagan sing hustisya ang mga wala sing sala. 24 Gani subong sang dagami kag laya nga hilamon nga madali lang maduktan kag maupos sang kalayo, malaglag kamo gilayon. Mangin pareho kamo sa tanom nga ang iya mga gamot nadunot kag ang iya mga bulak ginpalid nga daw sa yab-ok, tungod kay ginsikway ninyo ang Kasuguan sang Ginoo nga Makagagahom, ang Balaan nga Dios sang Israel. 25 Gani tungod sa puwerte nga kaakig sang Ginoo sa inyo nga iya katawhan, silutan niya kamo. Magkalatay-og ang mga bukid kag maglalapta sa karsada ang inyo mga bangkay pareho sa mga basura. Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mauntat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa inyo.

26 Sinyasan niya ang mga nasyon sa malayo; magapanihol siya sa pagtawag sa mga nagaestar sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan, kag sa gilayon magaabot sila sa pagsalakay sa inyo. 27 Wala sing isa sa ila nga kapuyon ukon makadusmo, kag wala sing isa nga tuyuhon ukon magtulog. Wala sing paha nga mahukas sa ila, ukon higot sang sandalyas nga mabugto. 28 Taliwis ang ila mga baslay[b] kag preparado ang ila mga pana. Ang kuko sang ila mga kabayo pareho sa matig-a gid nga bato, kag ang pagtiyog sang rueda sang ila mga karwahe pareho sa buhawi. 29 Sa ila nga pagsalakay nagasinggit sila pareho sa nagangurob nga leon. Ang ila mabiktima ginadala nila palayo kag wala sing may makaluwas sini sa ila.

30 Sa tion nga magsalakay sila sa Israel magasinggit sila nga daw sa huganas sang dagat. Kag kon magtan-aw ang tawo sa duta sang Israel, ang makita niya amo ang kadulom kag kalisod. Ang kasanag magadulom kay tabunan sang madamol nga mga panganod.

Footnotes

  1. 5:17 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban.
  2. 5:28 baslay: sa English, arrow.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors