Add parallel Print Page Options

Ginpili sang Dios si Cyrus

45 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Cyrus nga iya pinili, nga ang awtoridad sini iya ginpalig-on, “Sakupon mo ang mga nasyon kag pierdihon mo ang mga hari. Buksan mo ang mga puwertahan sang ila mga banwa sa pag-agaw sini kag indi na ini pagsiradhan. Ako ang magaaman sang imo alagyan, kag tapanon ko ang mga bukid. Gub-on ko ang mga puwertahan nga saway kag ang mga trangka sini nga salsalon. Ihatag ko sa imo ang mga tinago nga mga manggad, agod mahibaluan mo nga ako amo ang Ginoo, ang Dios sang Israel nga nagtawag sa imo. Gintawag ko ikaw agod buligan mo ang Israel nga akon alagad, ang katawhan nga akon ginpili. Ginpadunggan ko ikaw bisan wala ka makakilala sa akon. Ako amo ang Ginoo, kag wala na sing iban pa; luwas sa akon wala na sing iban pa nga Dios. Hatagan ko ikaw sang kusog bisan wala ka makakilala sa akon, agod ang mga katawhan sa bug-os nga kalibutan makahibalo nga wala na sing iban pa nga Dios luwas sa akon. Ako amo ang Ginoo, kag wala na sing iban pa. Ako ang naghimo sang kasanag kag sang kadulom. Ako ang nagadala sang kaayuhan kag sang katalagman. Ako, ang Ginoo, ang naghimo sini tanan. Magahatag ako sang kadalag-an nga may pagkamatarong, pareho sang paghatag sang kalangitan ukon sang gal-om sang ulan. Kag batunon ini sang mga tawo sa kalibutan. Magalapnag ang kaluwasan kag ang kadalag-an nga may pagkamatarong pareho sang tanom nga nagatubo. Ako, ang Ginoo, ang magahimo sini. Kaluluoy ang nagapakigbais sa Dios nga iya Manunuga. Pareho man lang siya sa kolon. Makareklamo bala ang lunang sa manugkolon kon ano ang iya himuon? Ukon makareklamo bala siya nga pigaw ang manugkolon? 10 Kaluluoy ang anak nga nagasiling sa iya ginikanan, ‘Ngaa ginbata ninyo ako sing subong sini?’ ”

11 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo, ang Balaan nga Dios sang Israel kag ang iya Manunuga, “Nagareklamo bala kamo sa akon mga ginahimo? Ginamanduan bala ninyo ako sa dapat ko himuon? 12 Ako ang naghimo sang kalibutan, kag nagtuga sang tawo sa pagpuyo sa kalibutan. Ang akon mga kamot amo ang naghumlad sang langit, kag ako ang nagmando nga magguwa ang adlaw, bulan, kag mga bituon. 13 Ako mismo ang nagpadumala kay Cyrus sa pagtuman sang akon matarong nga tinutuyo. Himuon ko nga husto ang tanan niya nga mga pamaagi. Patindugon niya liwat ang akon siyudad kag hilwayon niya ang akon katawhan nga ginbihag. Himuon niya ini indi tungod nga ginsuhulan ukon ginpremyuhan siya. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

14 Nagsiling ang Ginoo sa Israel, “Mangin sakop mo ang mga taga-Egipto kag taga-Etiopia,[a] pati ang mga taga-Seba nga ang ila mga lalaki matag-as. Magapalapit sila sa imo nga dala ang ila mga manggad kag mga produkto. Mangin bihag mo sila. Magaluhod sila sa imo kag magapakitluoy nga nagasiling, ‘Matuod nga ang Dios nagaupod sa imo kag siya lang ang Dios!’ ”

15 O Dios kag Manluluwas sang Israel, matuod nga wala mo ginapakita ang imo kaugalingon. 16 Mahuy-an gid ang tanan nga nagahimo sang mga dios-dios. 17 Pero luwason mo, Ginoo, ang Israel, kag ang ila kaluwasan wala sing katapusan. Kag indi na gid sila mahuy-an hasta san-o.

18 Ikaw, Ginoo, amo ang Dios. Gintuga mo ang kalangitan kag ang kalibutan. Wala mo ginhimo ang kalibutan nga mahawan, kundi ginhimo mo ini agod puy-an. Nagasiling ka, “Ako amo ang Ginoo, kag wala na sing iban pa. 19 Wala ako naghambal sa tago, nga wala sing may nakahibalo. Wala ako nagsiling sa mga kaliwat ni Jacob nga magdangop sila sa akon nga wala man lang sila sing may mabaton. Ako, ang Ginoo, nagahambal sang kamatuoran. Ginapahayag ko kon ano ang husto.”

20 Nagsiling pa ang Ginoo, “Magtipon kamo sing tingob kag magpalapit sa akon, kamo nga mga nakapalagyo halin sa mga nasyon. Wala gid sing may nahibaluan ang mga nagadala sang ila mga dios-dios nga kahoy. Nagapangamuyo sila sa sini nga mga dios-dios nga indi makaluwas sa ila. 21 Magkonsultahanay kamo, kag ipahayag ninyo ang inyo kaso. Sin-o bala ang nagtagna sang una sa mga butang nga matabo? Indi bala ako, ang Ginoo? Wala na sing iban nga Dios kundi ako lang—ang matarong nga Dios kag Manluluwas.

22 “Magdangop kamo sa akon, tanan kamo sa bug-os nga kalibutan,[b] agod maluwas kamo, kay ako Dios, kag wala na sing iban pa. 23 Nagsumpa ako sa akon kaugalingon, kag ang akon mga ginpanghambal masaligan kag indi na maliwat: Magaluhod ang tanan nga tawo sa akon kag magasumpa sila nga magaunong sila sa akon. 24 Magasiling sila, ‘Paagi lang gid sa Ginoo makaangkon ang tawo sang kusog kag kadalag-an nga may pagkamatarong.’ ” Ang tanan nga nagadumot sa Ginoo magapalapit sa iya kag mahuy-an. 25 Sa bulig sang Ginoo ang tanan nga kaliwat ni Israel makaangkon sang kadalag-an nga may pagkamatarong kag magadayaw sila sa iya.

Footnotes

  1. 45:14 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
  2. 45:22 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors