Add parallel Print Page Options

Ang Matarong nga Hari

32 May isa ka hari nga magahari sing matarong, kag ang iya mga opisyal magadumala sing husto. Ang tagsa sa ila pareho sang palalipdan sa makusog nga hangin kag bagyo. Pareho man sila sa sapa nga nagailig sa desierto, kag sa handong sang dako nga bato sa mainit kag mamala nga lugar. Magapangita kag magapamati ang mga tawo sa Dios. Ang nagapadasodaso magahunahuna sing maayo agod mahibaluan niya kon ano ang iya himuon. Ang tawo nga indi makahibalo kon ano ang iya ihambal, makahambal sing maayo kag klaro. Ang mga buang-buang indi na pagtawgon nga dungganon, kag ang mga dayaon indi na pagtahuron. Kay kabuangan ang ginahambal sang buang-buang, kag ang malaot niya nga hunahuna nagaplano sa paghimo sang mga indi diosnon nga mga buluhaton. Nagasugid siya sang kabutigan parte sa Ginoo, kag ginapabay-an niya ang mga ginagutom kag ginauhaw. Malaot ang mga pamaagi sang dayaon nga tawo. Nagapadihot siya sa paglaglag sang mga imol paagi sa pagbinutig, bisan sa tion nga magpangayo sang hustisya ang mga imol. Pero ang matuod nga dungganon nga tawo nagaplano sa paghimo sang dungganon nga mga butang, kag ginahimo gid niya ini permi.

9-10 Kamo nga mga babayi nga nagapatawhay-tawhay lang kag wala sing may ginakabalak-an, pamatii ninyo ang akon ihambal sa inyo! Sa wala pa matapos ang isa ka tuig, [a] matublag kamo tungod kay indi na magpamunga ang ubas, kag wala gid kamo sing may mapupo. 11 Magkurog kamo sa kahadlok, kamo nga mga babayi nga nagapatawhay-tawhay lang kag wala sing may ginakabalak-an. Ubaha ninyo ang inyo mga bayo kag magtampi kamo sang sako. 12 Pukpuka ninyo ang inyo mga dughan sa kasubo tungod sa matabo sa inyo mapatubason nga uma kag talamnan sang ubas. 13 Ang duta sang akon katawhan pagatubuan sang mga tunukon nga mga kahoy-kahoy kag mga hilamon. Kag madula ang malipayon nga mga panimalay kag masadya nga siyudad. 14 Ang masako nga siyudad indi na pag-estaran kag ang mabakod nga parte sini pabay-an na lang. Ang bulobukid kag tore sini mangin pareho sa kamingawan hasta san-o. Magalagaw-lagaw diri ang mga asno kag magahalab ang mga kasapatan. 15 Matabo ini hasta nga ipadala sa aton ang Espiritu halin sa langit. Dayon ang kamingawan mangin mapatubason nga latagon, kag ang mapatubason nga latagon mangin kagulangan. 16 Magaluntad ang hustisya kag pagkamatarong sa kamingawan kag sa mapatubason nga latagon. 17 Ang bunga sang pagkamatarong amo ang maayo nga kahimtangan, kalinong, kag kasiguruhan sa wala sing katapusan. 18 Kamo nga mga katawhan sang Dios magaestar sa malinong nga mga puluy-an, nga wala sing katalagman. Kag wala sing may magtublag sa inyo. 19 Bisan magkalaguba ang kagulangan kag ang mga siyudad tungod sang mga yelo nga daw mga bato, 20 pakamaayuhon kamo sang Dios. Mangin bugana ang tubig para sa inyo mga tanom, kag hilway ang inyo mga kasapatan sa paghalab bisan diin.

Footnotes

  1. 32:9-10 Sa wala pa matapos ang isa ka tuig: ukon, Sa mga isa ka tuig ukon sulosobra sa isa ka tuig.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors