Add parallel Print Page Options

Ang Malinong nga Ginharian

11 Ang harianon nga mga kaliwat ni David[a] pareho sa kahoy nga gin-utod. Pero subong nga nagapanalingsing ang puno sang kahoy nga gin-utdan, magaabot man ang isa ka bag-o nga hari halin sa kaliwat ni David. Magagahom sa iya ang Espiritu sang Ginoo sa paghatag sa iya sang kaalam, pag-intiendi, abilidad sa pagplano, gahom, ihibalo, kag pagtahod sa Ginoo. Kag igakalipay niya ang pagtahod sa Ginoo. Indi siya maghukom suno lang sa iya nakita ukon sa mga sugid-sugid lang. Hatagan niya sang matarong nga paghukom ang mga imol kag apinan niya sila sa ila kinamatarong. Paagi sa iya pagmando, silutan niya ang kalibutan kag magakalamatay ang malaot nga mga tawo. Ara permi sa iya ang pagkamatarong kag pagkamasaligan[b] pareho sang wagkos ukon paha nga ginasuksok.

May kalinong sa iya nga paghari. Magapuyo ang mabangis nga ido[c] upod sa karnero. Magaluko ang leopardo upod sa kanding. Magaupod ang tinday sang baka kag ang bata sang leon, kag isa ka gamay nga bata ang magaatipan[d] sa ila. Magaupod kaon ang baka kag ang oso,[e] kag ang ila mga bata magaupdanay sa pagluko. Ang leon magaharab sang dagami pareho sa baka. Bisan maghampang ang lapsag malapit sa buho sang man-og nga dalitan, ukon bisan pa igulo sang bata ang iya kamot sa buho sang man-og, indi siya maano. Wala na sing may magpanghalit ukon magpangguba sa akon balaan nga bukid. Kay ang mga tawo sa kalibutan mapun-an sang ihibalo parte sa Ginoo, subong nga ang dagat puno sang tubig.

10 Magaabot ang adlaw nga ang bag-o nga hari nga kaliwat ni David[f] mangin pareho sa isa ka bandera nga tanda sa mga nasyon nga magtipon sila. Magatipon sila sa iya, kag mangin bantog ang iya ginaestaran. 11 Sa sina man nga adlaw, gamiton liwat sang Ginoo ang iya gahom sa pagpabalik sang mga nabilin niya nga katawhan sa Asiria, Egipto, Patros, Etiopia,[g] Elam, Babilonia, Hamat, kag sa mga isla.[h]

12 Bayawon sang Ginoo ang isa ka bandera sa pagpakita sa mga nasyon nga ginatipon na niya ang katawhan sang Israel kag Juda halin sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. 13 Madula na ang kahisa sang Israel sa Juda kag ang kainit sang Juda sa Israel. 14 Magaisa sila sa pagsalakay sa mga Filistinhon sa nakatundan. Salakayon man nila ang mga nasyon sa sidlangan kag panguhaon ang mga pagkabutang sini. Sakupon nila ang Edom kag Moab, kag ang mga Ammonhon magapasakop man sa ila. 15 Pamalahon sang Ginoo ang Dagat sang Egipto, kag padal-an niya sang mainit nga hangin ang Suba sang Eufrates agod mahimo na lang ini nga pito ka magagmay nga mga ililigan sang tubig nga puwede matabok sang tawo nga ginaubog lang. 16 Subong nga may malapad nga dalan nga gin-agyan ang katawhan sang Israel sang paghalin nila sa Egipto, may malapad man nga dalan para sa mga nabilin niya nga katawhan sa Asiria.

Footnotes

  1. 11:1 David: sa Hebreo, Jesse, nga amo ang amay ni David.
  2. 11:5 pagkamasaligan: ukon, pagkamatutom.
  3. 11:6 mabangis nga ido: sa English, wolf.
  4. 11:6 magaatipan: ukon, magatuytoy.
  5. 11:7 oso: sa English, bear.
  6. 11:10 David: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 1.
  7. 11:11 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
  8. 11:11 isla: ukon, lugar nga malapit sa dagat; ukon, malayo nga lugar.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors