50 Nagsiling ang Ginoo sa iya katawhan, “Ginsikway ko bala ang Jerusalem[a] pareho sang isa ka bana nga nagbulag sa iya asawa? Pamatud-i ninyo![b] Ginpabihag ko bala kamo pareho sang isa ka tawo nga ginpaulipon niya ang iya mga anak sa iya gin-utangan bilang bayad sa iya utang? Wala! Ginbihag kamo tungod sang inyo mga sala; ginsikway ang Jerusalem tungod sang inyo mga paglapas. Ngaa bala wala kamo magsapak sang pag-abot ko? Ngaa wala kamo magsabat sang nagpanawag ako? Indi bala ako makasarang sa pagluwas sa inyo? Masarangan ko gani nga pamalahon ang dagat sa isa lang ka pagmando kag himuon nga desierto ang mga suba, nga mangin kabangdanan sang pagkalamatay sang mga isda. Masarangan ko man nga padulmon ang langit pareho kaitom sang bayo sa paglalaw.”

Ang Matinumanon nga Alagad sang Ginoo

Gintudluan ako sang Ginoong Dios kon ano ang akon ihambal agod mapabaskog ko ang mga ginakapoy. Ginapukaw niya ako kada aga sa pagpamati sang iya itudlo sa akon. Naghambal ang Ginoong Dios sa akon kag nagpamati ako. Wala ako magsupak ukon magpalagyo sa iya. Ginataya ko ang akon likod sa mga nagahanot sa akon kag ang akon guya sa mga nagagabot sang akon bungot. Ginapabay-an ko sila sa pagpakahuya sa akon kag sa pagdupla sa akon guya. Pero wala ako nakabatyag sang kahuya, kay ginabuligan ako sang Ginoong Dios. Gani nagpakatig-a lang ako pareho sa bato nga bantiling, kay nahibaluan ko nga indi ako mahuy-an. Malapit sa akon ang Dios nga nagapamatuod nga inosente ako. Ti sin-o ang mangahas sa pag-akusar sa akon? Magpakita siya kag mag-atubang sa akon! Pamati! Ang Ginoong Dios amo ang nagabulig sa akon. Sin-o bala ang makasiling nga nakasala ako? Mangin pareho sila sa panapton nga magagabok, nga ut-uton sang mga sapat-sapat.

10 Sin-o bala sa inyo ang nagatahod sa Ginoo kag nagatuman sang mga ginatudlo sang iya alagad? Dapat magsalig siya sa Ginoo nga iya Dios bisan nagalakat man siya sa kadulom nga wala gid sing kasanag. 11 Pero mag-andam kamo nga nagapadihot sa paglaglag sa iban; malaglag kamo sa inyo kaugalingon nga padihot![c] Ang Ginoo mismo amo ang magasilot sa inyo; magakalamatay kamo sa puwerte nga silot.

Footnotes

  1. 50:1 Jerusalem: sa literal, ang inyo iloy.
  2. 50:1 Pamatud-i ninyo: sa literal, Diin na ang kasulatan sang pagbulagay?
  3. 50:11 kamo nga nagapadihot… padihot: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Israel’s Sin and the Servant’s Obedience

50 This is what the Lord says:

“Where is your mother’s certificate of divorce(A)
    with which I sent her away?
Or to which of my creditors
    did I sell(B) you?
Because of your sins(C) you were sold;(D)
    because of your transgressions your mother was sent away.
When I came, why was there no one?
    When I called, why was there no one to answer?(E)
Was my arm too short(F) to deliver you?
    Do I lack the strength(G) to rescue you?
By a mere rebuke(H) I dry up the sea,(I)
    I turn rivers into a desert;(J)
their fish rot for lack of water
    and die of thirst.
I clothe the heavens with darkness(K)
    and make sackcloth(L) its covering.”

The Sovereign Lord(M) has given me a well-instructed tongue,(N)
    to know the word that sustains the weary.(O)
He wakens me morning by morning,(P)
    wakens my ear to listen like one being instructed.(Q)
The Sovereign Lord(R) has opened my ears;(S)
    I have not been rebellious,(T)
    I have not turned away.
I offered my back to those who beat(U) me,
    my cheeks to those who pulled out my beard;(V)
I did not hide my face
    from mocking and spitting.(W)
Because the Sovereign Lord(X) helps(Y) me,
    I will not be disgraced.
Therefore have I set my face like flint,(Z)
    and I know I will not be put to shame.(AA)
He who vindicates(AB) me is near.(AC)
    Who then will bring charges against me?(AD)
    Let us face each other!(AE)
Who is my accuser?
    Let him confront me!
It is the Sovereign Lord(AF) who helps(AG) me.
    Who will condemn(AH) me?
They will all wear out like a garment;
    the moths(AI) will eat them up.

10 Who among you fears(AJ) the Lord
    and obeys(AK) the word of his servant?(AL)
Let the one who walks in the dark,
    who has no light,(AM)
trust(AN) in the name of the Lord
    and rely on their God.
11 But now, all you who light fires
    and provide yourselves with flaming torches,(AO)
go, walk in the light of your fires(AP)
    and of the torches you have set ablaze.
This is what you shall receive from my hand:(AQ)
    You will lie down in torment.(AR)

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors