Ang Pagkalaglag sang Babilonia

47 Nagsiling ang Ginoo, “Magapungko ka sa duta, Babilonia. Magapungko ka nga wala sing trono. Ikaw nga pareho sa birhen nga babayi indi na pagtawgon nga mahinhin kag maluming. Ulipon ka na subong, gani magkuha ka sang galingan kag maggaling sang trigo. Huksa ang imo belo, kag alsaha ang imo bayo agod makita ang imo paa samtang nagatabok ka sa suba. Makita ang imo pagkahublas kag mahuy-an ka. Magatimalos ako sa imo kag indi ko ikaw pagkaluoyan.”[a]

Ang aton Manluluwas, nga ang iya ngalan Ginoo nga Makagagahom, amo ang Balaan nga Dios sang Israel.

Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Babilonia, magpungko ka sing malinong sa madulom nga lugar. Indi ka na pagtawgon nga rayna sang mga ginharian. Naakig ako sa katawhan nga akon ginpanag-iyahan, kag ginsikway ko sila. Gani gintugyan ko sila sa imo kamot, kag wala mo sila pagkaluoyi. Bisan gani ang mga tigulang sa ila ginpintasan mo. Nagsiling ka pa nga ang imo pagkarayna wala sing katapusan! Pero wala mo paghunahunaa ining imo mga ginhimo kag kon ano ang mangin resulta sini sa imo. Gani karon pamatii ini, ikaw nga mahilig sa pagpangalipay kag nagahunahuna nga indi ka maano. Nagasiling ka sa imo kaugalingon nga ikaw ang Dios, kag wala na sing iban pa. Nagahunahuna ka nga indi ka gid mabalo ukon madulaan sang mga anak.[b] Pero sa hinali lang matabo ini sa imo: Mabalo ka kag madulaan sang mga anak. Matabo gid ini tanan sa imo bisan madamo ka pa sang nahibaluan nga madyik ukon binabaylan. 10 Nagasalig ka nga indi ka maano sa imo pagkamalaot, kay nagahunahuna ka nga wala sing may nakakita sa imo. Ang imo kaalam kag ihibalo nagapatalang sa imo, kag nagatulod sa imo sa pagsiling, ‘Ako ang Dios, kag wala na sing iban pa.’ 11 Gani magaabot sa imo ang katalagman kag indi ka makahibalo kon paano mo ini matabog sang imo nga madyik. Magaabot sa imo ang kalamidad nga indi mo mabayaran agod mag-untat. Hinali lang nga magaabot sa imo ang kalaglagan nga wala mo ginahunahuna. 12 Sige, padayuna ang imo mga madyik kag mga binabaylan nga imo ginahimo halin sang bata ka pa. Basi pa lang magmadinalag-on ka, ukon basi pa lang kulbaan ang imo mga kaaway. 13 Ginakapoy ka na sa imo madamo nga mga padihot. Pabuliga sa imo ang imo mga tinawo nga nagatuon parte sa mga bituon kag nagatagna kada bulan sang mga butang nga matabo sa imo. 14 Sa pagkamatuod, pareho lang sila sa dagami nga dali lang masunog. Indi gani sila makaluwas sang ila kaugalingon sa kalayo. Indi puwede makapainit-init sa sini nga kalayo, kay puwerte ini kainit. 15 Ti ano ang mahimo sang mga tawo nga ginapangayuan mo sang laygay halin sang bata ka pa? Ang kada isa sa ila nagtalang kag indi sila makaluwas sa imo.

Footnotes

  1. 47:3 indi ko ikaw pagkaluoyan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 47:8 Nagahunahuna… anak: Siguro ang buot silingon, nagahunahuna siya nga indi siya madulaan sang manugprotektar ukon manugbulig.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

The Fall of Babylon

47 “Go down, sit in the dust,(A)
    Virgin Daughter(B) Babylon;
sit on the ground without a throne,
    queen city of the Babylonians.[a](C)
No more will you be called
    tender or delicate.(D)
Take millstones(E) and grind(F) flour;
    take off your veil.(G)
Lift up your skirts,(H) bare your legs,
    and wade through the streams.
Your nakedness(I) will be exposed
    and your shame(J) uncovered.
I will take vengeance;(K)
    I will spare no one.(L)

Our Redeemer(M)—the Lord Almighty(N) is his name(O)
    is the Holy One(P) of Israel.

“Sit in silence,(Q) go into darkness,(R)
    queen city of the Babylonians;(S)
no more will you be called
    queen(T) of kingdoms.(U)
I was angry(V) with my people
    and desecrated my inheritance;(W)
I gave them into your hand,(X)
    and you showed them no mercy.(Y)
Even on the aged
    you laid a very heavy yoke.
You said, ‘I am forever(Z)
    the eternal queen!’(AA)
But you did not consider these things
    or reflect(AB) on what might happen.(AC)

“Now then, listen, you lover of pleasure,
    lounging in your security(AD)
and saying to yourself,
    ‘I am, and there is none besides me.(AE)
I will never be a widow(AF)
    or suffer the loss of children.’
Both of these will overtake you
    in a moment,(AG) on a single day:
    loss of children(AH) and widowhood.(AI)
They will come upon you in full measure,
    in spite of your many sorceries(AJ)
    and all your potent spells.(AK)
10 You have trusted(AL) in your wickedness
    and have said, ‘No one sees me.’(AM)
Your wisdom(AN) and knowledge mislead(AO) you
    when you say to yourself,
    ‘I am, and there is none besides me.’
11 Disaster(AP) will come upon you,
    and you will not know how to conjure it away.
A calamity will fall upon you
    that you cannot ward off with a ransom;
a catastrophe you cannot foresee
    will suddenly(AQ) come upon you.

12 “Keep on, then, with your magic spells
    and with your many sorceries,(AR)
    which you have labored at since childhood.
Perhaps you will succeed,
    perhaps you will cause terror.
13 All the counsel you have received has only worn you out!(AS)
    Let your astrologers(AT) come forward,
those stargazers who make predictions month by month,
    let them save(AU) you from what is coming upon you.
14 Surely they are like stubble;(AV)
    the fire(AW) will burn them up.
They cannot even save themselves
    from the power of the flame.(AX)
These are not coals for warmth;
    this is not a fire to sit by.
15 That is all they are to you—
    these you have dealt with
    and labored(AY) with since childhood.
All of them go on in their error;
    there is not one that can save(AZ) you.

Footnotes

  1. Isaiah 47:1 Or Chaldeans; also in verse 5
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors