Add parallel Print Page Options

Ang Silot sa Jerusalem kag Juda

Pamati! Kuhaon sang Ginoo, ang Makagagahom nga Ginoo, ang tanan nga ginasaligan sang mga tawo sa Jerusalem kag Juda: ang ila kalan-on kag tubig, ang ila bantog nga mga tawo, mga soldado, mga manughukom, mga propeta, mga manugpakot, mga manugdumala, mga pangulo sang ila mga soldado, mga dungganon nga mga tawo, mga manuglaygay, kag ang ila hanas nga mga madyikero[a] kag mga babaylan. Pagamhan sila sang Ginoo[b] sa mga pamatan-on. Piguson sang tagsa ka tawo ang iya isigkatawo. Ang mga bata magabato sa mga tigulang kag ang mga kubos sa mga dungganon.

6-7 Sa sina nga tion kadtuan sang isa ka tawo ang iya paryente kag silingon, “Tungod nga maayo pa man ang bayo mo, ikaw na lang ang magpangulo sa amon sa sining tion nga guba ang aton lugar.” Pero magasabat siya, “Indi ko kamo mabuligan. Wala man gani sing kalan-on ukon bayo ang akon panimalay, gani indi ninyo ako paghimua nga pangulo.”

Sigurado nga malaglag ang Jerusalem kag ang Juda, tungod kay ang ila mga ginahimo kag ginahambal kontra sa Ginoo. Nagarebelde sila sa gamhanan nga presensya sang Ginoo. Ang ila hitsura nagasaksi kontra sa ila. Nagapakasala sila sing hayag pareho sang ginhimo sang taga-Sodom. Wala nila ini ginatago. Kaluluoy sila! Sila mismo ang nagdala sang kalaglagan sa ila kaugalingon.

10 Hambali ninyo ang mga matarong nga masuwerte sila, kay anihon nila ang bunga sang ila maayo nga mga binuhatan. 11 Pero kaluluoy ang mga malaot, kay magaabot sa ila ang kalalat-an. Balusan sila sa ila mga ginhimo.

12 Nagsiling ang Ginoo, “Ginapigos sang mga pamatan-on ang akon katawhan. Ginagamhan sila sang mga babayi.

“Mga katawhan ko, ginapatalang kamo sang inyo mga pangulo. Ginatuytuyan nila kamo sa indi husto nga dalan.”

13 Handa na ang Ginoo nga maghukom sa iya katawhan.[c] 14 Hukman niya ang mga manugdumala kag mga pangulo sang iya katawhan. Amo ini ang iya akusasyon sa ila, “Gin-guba ninyo ang akon talamnan sang ubas nga amo ang akon katawhan. Ang inyo mga balay puno sang mga butang nga ginpanguha ninyo sa mga imol. 15 Ngaa ginadaogdaog ninyo ang akon katawhan kag ginapigos ang mga imol?” Amo ini ang ginsiling sang Ginoong Dios nga Makagagahom.

16 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Bugalon ang mga babayi sa Jerusalem.[d] Daw si sin-o sila kon maglakat, kag ginapakalas pa nila ang mga alahas sa ila tiil. Kag kon magtulok sila dala pangilay. 17 Gani hatagan ko sila sang katol sa ulo, kag makalbo sila.”

18 Sa sina nga tion, kuhaon sang Ginoo ang ila mga alahas sa ila tiil, ulo, kag liog. 19 Kuhaon man sa ila ang ila mga aritos, pulseras, bandana, 20 turban, alahas sa butkon, wagkos, pahamot, kag anting-anting. 21 Kuhaon pa gid ang ila mga singsing sa tudlo kag sa ilong, 22 ang ila malahalon nga mga bayo, ang ila kapa, kunop, kahita, 23 espiho, bayo nga linen, turban, kag belo. 24 Sa baylo nga mahamot sila, magabaho sila. Lubid ang ila ipaha, kag kalbuhon ang matahom nila nga buhok. Ang malahalon nila nga bayo ilisan sang sako, kag madula ang ila katahom.

25 Magakalamatay sa inaway ang mga lalaki sang Jerusalem bisan pa ang maisog nila nga mga soldado. 26 May pagpangasubo kag paghinibi sa mga puwertahan sang siyudad. Kag ang siyudad mismo mangin pareho sa isa ka babayi nga nagalumpiga sa duta, nga nadula ang tanan niya nga pagkabutang.

Footnotes

  1. 3:3 madyikero: ukon, panday.
  2. 3:4 Pagamhan sila sang Ginoo: sa Hebreo, Pagamhan ko sila.
  3. 3:13 iya katawhan: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac; pero sa Hebreo, mga katawhan.
  4. 3:16 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors