Add parallel Print Page Options

A-xy-ri sắp đến rồi

CHÚA bảo tôi, “Hãy lấy một bảng viết [a] và ghi trên đó bằng cây viết thường [b]: ‘Ma-hê Sa-lanh Hát-Bát.’ [c]

Tôi sẽ triệu tập một số nhân chứng đáng tin: U-ria, thầy tế lễ, và Xa-cha-ri, con Giê-bê-rê-kia.” Rồi tôi đi đến nhà của nữ tiên tri, nàng thụ thai và sinh một con trai. CHÚA bảo tôi, “Hãy đặt tên nó là Ma-hê Sa-lanh Hát-Bát, vì vua A-xy-ri sẽ cướp tất cả những tài sản của cải của Đa-mách [d] và Xa-ma-ri trước khi đứa trẻ biết kêu cha hay mẹ.”

CHÚA lại phán cùng tôi rằng, “Những người nầy [e] không chịu nhận nước chảy nhẹ từ hồ Xi-lôm [f] và kinh khiếp vì Rê-xin và con trai Rê-ma-lia. Cho nên CHÚA tôi sẽ mang vua A-xy-ri cùng mọi đạo quân của người để nghịch lại chúng, giống như trận lụt ào ào đổ từ sông Ơ-phơ-rát xuống. Quân A-xy-ri sẽ giống như nước dâng lên từ bờ sông, chảy cả xứ. Nước đó sẽ tràn và chảy vào Giu-đa, ngập lên đến cổ nó,

Hỡi Em-ma-nu-ên [g], đạo quân nầy sẽ giương cánh ra như chim cho đến khi bao phủ cả xứ.”

Hỡi các dân, hãy tan nát,
    hãy bể vụn ra từng miếng.
Hỡi các xứ xa xăm hãy nghe.
    Hãy chuẩn bị ra trận và hãy bể vụn ra!
Hãy chuẩn bị ra trận và hãy bể vụn ra!
10 Hãy lập kế hoạch đánh nhau nhưng các kế hoạch đó sẽ thất bại.
    Hãy ra lệnh cho đạo quân ngươi,
nhưng chúng sẽ vô dụng,
    vì Thượng Đế ở với chúng ta.

Lời cảnh cáo Ê-sai

11 CHÚA phán cùng ta bằng quyền năng Ngài và cảnh cáo [h] ta chớ có theo đường lối của dân chúng. Ngài bảo, 12 “Dân chúng nói rằng những kẻ khác âm mưu nghịch họ, nhưng ngươi đừng tin chúng nó. Đừng sợ điều chúng sợ; và đừng kinh hãi những điều đó.

13 Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA Toàn Năng là thánh. Ngài là Đấng ngươi phải sợ; Đấng ngươi nên kính nể [i]. 14 Ngài sẽ làm nơi trú ẩn an toàn [j] cho ngươi. Nhưng còn về hai gia tộc Ít-ra-en, Ngài sẽ như hòn đá gây vấp ngã, như tảng đá khiến người ta té nhào. Ngài như cái bẫy cho Giê-ru-sa-lem, khiến họ rơi vào. 15 Nhiều kẻ sẽ rơi trên tảng đá nầy. Họ sẽ rơi và bị dập nát; Họ sẽ rơi vào bẫy và bị sập.”

16 Hãy lập giao ước [k]. Hãy niêm phong lời giáo huấn trong khi các môn đệ ta đang nhìn.

17 Ta sẽ đợi CHÚA giúp chúng ta,
    CHÚA xấu hổ về gia đình Ít-ra-en.
    Ta sẽ trông đợi Ngài.

18 Ta đang đứng đây. Cùng với ta là con cái CHÚA ban cho ta. Chúng ta là dấu hiệu và bằng cớ cho dân Ít-ra-en từ CHÚA Toàn Năng, Đấng ngự trên núi Xi-ôn.

19 Có ngươi đề nghị, “Hãy đi hỏi bọn đồng bóng và thầy bói là những kẻ chuyên thì thầm và lẩm bẩm để biết phải làm gì.” Nhưng ta bảo các ngươi rằng nên cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Tại sao người sống mà lại đi hỏi người chết? 20 Các ngươi phải vâng theo lời giáo huấn và giao ước [l] với CHÚA. Bọn đồng bóng và thầy bói không thể nói ra lời của CHÚA, cho nên lời nói chúng chẳng ra gì. 21 Dân chúng đi lang thang khắp xứ, bị hoang mang và đói khổ. Khi họ đói họ đâm ra giận dữ và ngước lên nguyền rủa vua cùng Thượng Đế mình. 22 Chúng nhìn quanh, khắp xứ chỉ thấy khốn đốn, tăm tối, và bi thảm, cái bi thảm của dân bị buộc phải xa xứ.

Footnotes

 1. I-sai-a 8:1 bảng viết Hay “cuộn giấy.”
 2. I-sai-a 8:1 cây viết thường Nguyên văn, “cây viết loài người dùng.” Có thể là loại viết dùng để khắc vào đất sét.
 3. I-sai-a 8:1 Ma-hê Sa-lanh Hát-Bát Nghĩa là “Sắp có việc cướp bóc và đánh cắp.”
 4. I-sai-a 8:4 Đa-mách Một thành phố trong xứ A-ram (nay là Xy-ri).
 5. I-sai-a 8:6 Những người nầy Có thể là những người Giu-đa muốn theo Rê-xin và Bê-va. Xem câu 11.
 6. I-sai-a 8:6 Xi-lôm Một đường dẫn nước từ suối Ghi-hôn đến một hồ nằm về phía Nam thành Đa-vít (Giê-ru-sa-lem). Đó là nơi những người thuộc gia đình Đa-vít được xức dầu để làm vua.
 7. I-sai-a 8:8 Hỡi Em-ma-nu-ên Hay “Hỡi Em-ma-nu-ên, chúng sẽ tràn ra khắp xứ ngươi.” Đây có thể là lời hứa của Thượng Đế để bảo vệ dân chúng của Ngài, hoặc là một lời cảnh cáo về quyền lực của A-xy-ri.
 8. I-sai-a 8:11 cảnh cáo Hay “ngăn cản.”
 9. I-sai-a 8:13 kính nể Hay “hãy xem là thánh.”
 10. I-sai-a 8:14 trú ẩn an toàn Hay “nơi thánh.”
 11. I-sai-a 8:16 Hãy lập giao ước Hay “Hãy viết giao ước.” Đây có thể là cuộn giấy lớn trong câu 1 hay lời hứa theo sau trong câu 17.
 12. I-sai-a 8:20 giao ước Thường có nghĩa là giao ước Thượng Đế lập với dân Ít-ra-en qua Mô-se. Ở đây có thể nghĩa là giao ước nói đến trong câu 17.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors