Add parallel Print Page Options

Chúa xét xử dân Ngài

63 Người đang đến từ Ê-đôm, từ thành Bốt-ra,
    mặc áo quần đỏ rực là ai?
Ai ăn mặc áo quần sang trọng
    và đi tới hiên ngang cùng với quyền năng mình?
Ngài phán, “Ta nói ra lẽ phải.
    Ta có quyền cứu ngươi.”

Có người hỏi, “Sao áo quần ngươi đỏ tươi
    như thể ngươi đã dẫm lên trái nho làm rượu?”

Ngài đáp, “Chỉ một mình ta dẫm lên bàn ép rượu,
    không ai trong các dân giúp ta.
Ta nổi giận và dẫm lên các dân,
    và chà đạp họ trong cơn giận ta.
Máu [a] vấy lên quần áo ta,
    làm hoen ố y phục ta.
Ta đã chọn một thời điểm để báo thù,
    và ta mang sự giải cứu đến với ta.
Ta nhìn quanh nhưng không thấy ai đến giúp ta.
    Ta sửng sốt vì không ai yểm trợ ta.
Cho nên ta dùng quyền năng mình để giải cứu dân ta;
    sự tức giận ta yểm trợ ta.
Trong khi ta nổi giận,
    ta dẫm lên các dân.
Trong cơn giận ta trừng phạt họ,
    đổ máu họ xuống đất.”

Lòng nhân từ Chúa đối cùng dân Ngài

Tôi sẽ thuật lại lòng nhân từ CHÚA
    và ca ngợi Ngài về những việc Ngài làm.
Tôi sẽ ca ngợi CHÚA về những việc tốt lành Ngài làm cho chúng ta
    và lòng nhân từ Ngài đối cùng dân Ít-ra-en.
Ngài đã tỏ lòng từ bi lớn lao cho chúng ta
    và rất nhân từ đối với chúng ta.
Ngài phán, “Đây là dân ta;
    con cái ta sẽ không nói dối với ta.”
Nên Ngài giải cứu chúng.
Khi chúng bị khốn khổ,
    Ngài cũng chịu khốn khổ.
Ngài sai thiên sứ đến giải cứu chúng.
    Vì lòng yêu thương và nhân từ,
Ngài giải cứu chúng.
    Từ lâu Ngài đã nâng đỡ và bồng ẵm chúng.
10 Nhưng chúng chống nghịch Ngài
    làm buồn Thánh Linh Ngài.
Nên Ngài trở thành thù nghịch chúng, và đánh lại chúng.

11 Nhưng rồi dân Ngài nhớ lại chuyện xưa,
    thuở mà Mô-se và dân Ít-ra-en ở với Ngài.
CHÚA, Đấng đã mang dân mình qua biển cả,
    cùng với các cấp lãnh đạo của dân chúng đâu rồi?
Đấng đặt Thánh Linh ở giữa họ,
12     nắm tay phải dắt Mô-se,
bằng quyền năng kỳ diệu,
    rẽ nước ra trước mặt họ
để nổi danh mãi mãi,
13 là Đấng đã dẫn dân chúng qua nước sâu đâu rồi?
    Như ngựa đi qua sa mạc,
dân chúng không bị vấp ngã.
14 Như trâu bò đi xuống thung lũng,
    Thần Linh của CHÚA ban cho dân chúng một nơi an nghỉ.
Lạy CHÚA, đó là cách Ngài dẫn dắt dân Ngài,
    vì thế mà Ngài nổi danh lạ lùng.

Lời cầu xin Thượng Đế giúp đỡ dân Ngài

15 Lạy Chúa, xin hãy từ trời nhìn xuống,
    xin hãy nhìn chúng tôi từ nơi ở cao cả
    và thánh khiết của Ngài trên trời.
Tình yêu lớn lao [b] và quyền năng Ngài đâu rồi?
    Sao CHÚA cất tình yêu
    và lòng từ bi Ngài khỏi chúng tôi?
16 Ngài là cha chúng tôi.
    Áp-ra-ham không biết chúng tôi là con cháu người,
còn Ít-ra-en cũng không nhận ra chúng tôi.
    Lạy Chúa, Ngài là cha chúng tôi.
Ngài được gọi là “Đấng từ xưa nay vẫn giải cứu chúng tôi.”
17 Lạy CHÚA, sao Ngài khiến chúng tôi
    đi lầm lạc khỏi đường lối Ngài?
    Sao Ngài làm cho chúng tôi ương ngạnh đến nỗi chúng tôi không tôn kính Ngài?
Vì cớ chúng tôi xin hãy trở lại cùng chúng tôi,
    kẻ tôi tớ CHÚA thuộc về Ngài.
18 Dân Ngài có được đất đai trong một thời gian,
    rồi bây giờ kẻ thù đến chà đạp nơi thánh Ngài.
19 Chúng tôi trở thành như dân chưa hề được Ngài cai trị,
    như những kẻ chưa hề mang danh Ngài.

Footnotes

  1. I-sai-a 63:3 Máu Hay “nước nho.”
  2. I-sai-a 63:15 Tình yêu lớn lao Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ ngữ nầy dùng để mô tả những tình cảm mạnh mẽ trong con người như yêu, ghét, giận, sốt sắng, hay ganh tị.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors