Add parallel Print Page Options

Dân Ít-ra-en không theo Thượng Đế

57 Những người đạo đức qua đời,
    nhưng không ai để ý.
Những dân trung thành với Thượng Đế đã bị cất đi,
    nhưng không ai hiểu nguyên do tại sao.

Họ được cất đi vì thời kỳ khó khăn sắp đến.
Nhưng hòa bình cũng đến nữa.
    Những kẻ tin cậy Thượng Đế
    sẽ tìm được sự an nghỉ trong cái chết.

“Hỡi các thuật sĩ, hãy đến đây!
    Hỡi các ngươi là con trai của gái điếm
    và những kẻ ngoại tình,
    cùng những kẻ dự phần vào việc gian dâm,
    hãy đến đây!
Các ngươi chế diễu ai?
    Các ngươi sỉ nhục ai?
Các ngươi thè lưỡi ra chọc ghẹo ai? [a]
    Các ngươi là dòng dõi phản nghịch và dối trá.
Các ngươi hành lạc dưới mỗi cây xanh
    để thờ lạy thần các ngươi.
    Các ngươi giết con cái mình dưới hố
    và dâng chúng nó dưới hố, giữa các tảng đá.
Ngươi nhận lấy các tảng đá láng bóng dưới hố cho mình.
    Ngươi đổ của lễ uống trên các thần đó
    để thờ phụng chúng,
Ngươi dâng của lễ chay cho chúng.
    Làm như thế mà các ngươi mong ta tỏ lòng từ bi với ngươi sao?
Ngươi dọn giường mình trên mỗi đồi núi [b],
    rồi dâng sinh tế ở những nơi đó.
Ngươi giấu các thần tượng mình
    bên sau cánh cửa [c] và cột cửa.
    Ngươi lìa bỏ ta,
và tự lột trần truồng mình.
    Ngươi kéo tấm khăn trải giường rồi trèo lên giường.
Ngươi trao thân mình cho chúng [d],
    và ngươi thích nhìn thấy thân thể trần truồng [e] của chúng.
Ngươi đổ đầu và xức nước hoa
    dọn mình cho Mô-léc.
    Ngươi đã sai sứ đến các nơi xa xôi;
đến nỗi ngươi sai họ đến chỗ người chết ở [f].
10 Ngươi chán ngấy những chuyện đó,
    nhưng ngươi không chịu chấm dứt.
Ngươi tìm được sức mới,
    nên ngươi không chịu dừng.
11 Ngươi sợ ai mà phải nói dối với ta?
    Ngươi không còn nhớ ta,
cũng chẳng thèm suy nghĩ đến ta.
    Từ lâu nay ta im lặng.
Có phải vì vậy mà ngươi không sợ ta chăng?
12 Ta sẽ cho ngươi biết cái ‘nhân từ’
    trong hành vi của ngươi,
những điều không ích lợi gì cho ngươi.
13 Khi ngươi kêu cứu,
    thì hãy để các thần mà ngươi gom góp
    đến giúp ngươi đi.
Gió sẽ thổi bay chúng nó;
    Một luồng gió thoảng cũng đủ mang chúng nó đi.
Nhưng ai trông cậy ta sẽ được hưởng đất đai,
    và làm chủ núi thánh ta.”

Chúa sẽ giải cứu dân Ngài

14 Có kẻ bảo, “Hãy đắp đường!
    Hãy làm đường! Chuẩn bị lối đi!
Hãy dọn đường thật sạch cho dân ta đi.”

15 Lý do như sau:
Thượng Đế là Đấng Thánh và sống đời đời.
    Ngài được tôn cao.
Ngài phán, “Ta ngự ở một nơi cao và thánh,
    nhưng ta sống cùng với những kẻ buồn bã
    và khiêm tốn.
Ta ban sự sống mới cho những kẻ khiêm tốn
    và những kẻ có tâm hồn tan vỡ.
16 Ta sẽ không truy tố các ngươi đến đời đời,
    cũng sẽ không giận đến mãi mãi,
vì nếu thế mạng sống con người sẽ suy yếu.
    Loài người do ta dựng nên sẽ chết.
17 Ta nổi giận vì chúng kiếm tiền kiểu bất lương,
    Ta trừng phạt chúng và tức giận quay mặt khỏi chúng.
    Nhưng chúng tiếp tục làm ác.
18 Ta đã thấy điều chúng làm
    nhưng ta sẽ chữa lành chúng.
    Ta sẽ hướng dẫn, an ủi chúng
cùng những kẻ than khóc chúng.
    Mọi người sẽ ca ngợi ta.
19 Ta sẽ ban hoà bình,
    một nền hòa bình chân chính
    cho những kẻ ở xa và gần,
    ta sẽ chữa lành chúng,” CHÚA phán vậy.

20 Nhưng kẻ ác giống như biển động, không thể an nghỉ, các lượn sóng nó chỉ mang rác rưởi và bùn dơ. 21 Thượng Đế của ta phán, “Kẻ ác sẽ không bao giờ có bình an.”

Footnotes

  1. I-sai-a 57:4 Các ngươi thè lưỡi ra chọc ghẹo ai? Đây có thể ám chỉ thần Bên thường có hình dạng nhăn mặt và thè lưỡi ra.
  2. I-sai-a 57:7 mỗi đồi núi Dân chúng thờ các thần giả ở những nơi ấy. Họ tin rằng các thần đó có thể cho họ trúng mùa và đông con.
  3. I-sai-a 57:8 cánh cửa Hay “khung cửa.” Dân Ít-ra-en phải treo một vật gì trên cánh cửa để nhắc họ nhớ đến Thượng Đế. Xem Phục 6:9.
  4. I-sai-a 57:8 trao thân mình cho chúng Hay “lập giao ước với chúng.”
  5. I-sai-a 57:8 thân thể trần truồng Đây là một lối chơi chữ. Tiếng Hê-bơ-rơ cũng có nghĩa là “ký ức, vật kỷ niệm,” như trong Ê-sai 56:5.
  6. I-sai-a 57:9 ngươi sai họ … người chết ở Hay “Thậm chí ngươi sai họ xuống Sê-ôn (âm phủ).”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors