Add parallel Print Page Options

Chỉ có Thượng Đế là Chúa mà thôi

44 CHÚA phán, “Hỡi dân Gia-cốp, các ngươi là đầy tớ ta. Hãy nghe ta đây! Hỡi dân Ít-ra-en, ta đã chọn ngươi.” Đây là điều CHÚA, Đấng tạo ra ngươi phán, Đấng tạo ra ngươi trong lòng mẹ, sẽ giúp đỡ ngươi: “Hỡi dân Gia-cốp, đầy tớ ta, đừng sợ. Hỡi Giê-su-run [a], ta đã chọn ngươi.

Ta sẽ rưới nước cho đất đang khát và khiến suối chảy trên đất khô. Ta sẽ đổ thần linh ta trên con cái các ngươi và xuống phước lành [b] trên con cháu ngươi. Con cái ngươi sẽ mọc lên như cây trong đồng cỏ, như cây liễu mọc cạnh suối nước.

Người nầy sẽ nói, ‘Tôi thuộc về CHÚA,’ người nọ sẽ dùng danh Gia-cốp. Kẻ khác nữa sẽ ghi trên bàn tay mình như sau, ‘Tôi thuộc về CHÚA,’ rồi người khác nữa sẽ dùng danh Ít-ra-en.”

CHÚA, vua Ít-ra-en, là CHÚA Toàn Năng, Đấng giải cứu Ít-ra-en. Ngài phán như sau: “Ta là đầu tiên và là cuối cùng. Ta là Thượng Đế duy nhất. Có thần nào giống như ta không? Thần đó hãy đến chứng tỏ đi. Thần đó hãy thuật lại những việc từ xưa. Thần đó hãy cho biết việc tương lai đi.

Đừng sợ hãi cũng đừng lo âu! Ta đã cho các ngươi biết việc sẽ xảy ra. Các ngươi là nhân chứng [c] cho ta. Ngoài ta không có Thượng Đế nào khác. Ta không biết đến Khối Đá nào khác; ta là Khối Đá duy nhất.”

Các thần tượng thật vô dụng

Có kẻ tạc ra thần tượng, nhưng chúng nó vô dụng. Người ta quí các thần đó, nhưng chúng chẳng ích lợi gì. Họ là nhân chứng cho các tượng chạm, nhưng chúng không thấy. Chúng chẳng biết hổ nhục là gì. 10 Ai làm ra những thần nầy? Ai đã tạo ra những thần vô dụng nầy? 11 Các thợ làm ra chúng sẽ bị xấu hổ, vì họ chỉ là người. Nếu họ họp chung nhau lại, thì họ cũng sẽ cùng nhau xấu hổ và sợ hãi.

12 Người thợ dùng dụng cụ để nung sắt, làm việc trên than đỏ. Dùng búa đập sắt để làm ra bức tượng bằng cánh tay lực lưỡng của mình. Nhưng khi người kiệt lực thì đói lả. Nếu không uống nước, người sẽ mệt lả.

13 Một người thợ khác dùng dây tẩm mực [d] và dụng cụ dùng để vẽ vòng tròn [e] trên gỗ. Rồi dùng cái đục để khắc ra tượng, dùng dụng cụ để đo tượng. Làm theo cách ấy người thợ tạc khúc gỗ giống y như hình người, và đặt tượng đó trong nhà.

14 Người đi đốn cây hương nam, cây lật, hay cây sồi. Những cây đó tự mọc bằng sức riêng trong rừng. Hoặc người trồng cây thông, mưa khiến nó mọc lên.

15 Rồi người đốt cây. Dùng một số gỗ làm củi sưởi ấm, người cũng nhen lửa nướng bánh mì. Nhưng dùng một phần gỗ làm một vị thần rồi thờ lạy nó. Làm ra một hình tượng rồi cúi xuống lạy nó! 16 Người đốt phân nửa gỗ làm củi chụm. Dùng lửa đó nấu thịt, và ăn thịt no nê. Người cũng đốt gỗ để sưởi ấm. Người nói, “Tốt! Bây giờ ta ấm áp rồi. Ta có thể thấy được nhờ ánh sáng của lửa.” 17 Nhưng người lấy gỗ còn lại tạc một bức tượng và gọi nó là thần. Người cúi xuống thờ lạy nó. Người cầu nguyện cùng nó rằng, “Ngài là thần của tôi. Xin hãy giải cứu tôi!”

18 Những kẻ đó không biết mình đang làm gì. Chúng không hiểu biết! Giống như đang bị bịt mắt nên không thể thấy. Trí óc chúng không hiểu gì. 19 Chúng không suy nghĩ đến những điều đó; chúng không hiểu biết. Chúng không tự suy xét rằng, “Ta đã đốt phân nửa gỗ làm củi chụm và dùng than đỏ nướng bánh mì ta. Ta đã nấu và ăn thịt đã nấu. Ta dùng số gỗ còn lại để làm ra vật đáng ghê tởm nầy. Ta thờ lạy một khúc gỗ!”

20 Chúng nó không biết mình làm gì [f]; trí não quẫn bách khiến người lầm lạc. Chúng không tự cứu hay nhìn nhận, “Hình tượng ta đang cầm trong tay là thần giả.”

Chỉ Chúa là Thượng Đế thật mới có thể giúp đỡ Ít-ra-en

21 “Hỡi dân Gia-cốp, hãy nhớ những điều nầy!
    Hỡi dân Ít-ra-en, đừng quên rằng ngươi là đầy tớ ta.
Ta tạo nên các ngươi, ngươi là đầy tớ ta.
    Cho nên hỡi Ít-ra-en, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi.
22 Ta đã thổi sạch tội lỗi ngươi như đám mây;
    Ta đã cất tội lỗi các ngươi
    như mây tan biến vào không khí.
Hãy trở lại cùng ta vì ta đã giải cứu ngươi.”

23 Hỡi các bầu trời, hãy hát mừng
    vì CHÚA làm những việc lớn lao!
    Hỡi đất, hãy reo vui
    từ những nơi thẳm sâu nhất của ngươi!
Hỡi núi non, hãy hát lời cảm tạ cho Thượng Đế.
    Hỡi các cây cối trong rừng, hãy ca lên!
CHÚA đã giải cứu dân cư Gia-cốp!
    Ngài bày tỏ vinh hiển mình khi giải thoát Ít-ra-en.
24 Đây là lời CHÚA, Đấng giải cứu ngươi,
    Đấng tạo ngươi ra trong bụng mẹ phán:
“Ta, CHÚA, tạo nên mọi vật,
    một mình ta giăng các bầu trời và trải đất ra.

25 Ta vạch trần cho thấy những dấu hiệu của các nhà tiên tri nói dối là giả tạo; Ta khiến những kẻ làm ma thuật phải xấu hổ. Ta làm cho người khôn rối trí; chúng tưởng mình biết nhiều nhưng ta khiến chúng hóa ra ngờ nghệch. 26 Ta khiến cho những lời nói của các đầy tớ ta thành sự thật; Ta làm cho những lời khuyên của các sứ giả ta xảy ra.

Thượng Đế chọn vua Xi-ru để tái thiết Giu-đa

Ta bảo Giê-ru-sa-lem, ‘Người ta sẽ lại đến ở giữa ngươi!’
    Ta nói cùng các thị trấn Giu-đa,
    ‘Ngươi sẽ được tái thiết!’
Ta phán cùng chỗ đổ nát của Giê-ru-sa-lem rằng,
    ‘Ta sẽ sửa chữa ngươi.’
27 Ta ra lệnh cho các chỗ nước sâu rằng,
    ‘Hãy khô cạn đi!
    Ta sẽ khiến các suối nước ngươi cạn khô!’
28 Ta nói về Xi-ru như sau,
    Người là kẻ chăn của ta
và sẽ làm theo ý muốn ta.
    Người sẽ bảo Giê-ru-sa-lem rằng,
‘Ngươi sẽ được tái thiết!’
    Người sẽ nói với đền thờ,
‘Người ta sẽ xây lại nền của ngươi.’”

Footnotes

  1. I-sai-a 44:2 Giê-su-run Một tên khác của Ít-ra-en, có nghĩa là “tốt đẹp” hay “thanh liêm.”
  2. I-sai-a 44:3 xuống phước lành Đây là một lối chơi chữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì cụm từ nầy nghe như “hồ nước.”
  3. I-sai-a 44:8 nhân chứng Hay “bằng cớ.”
  4. I-sai-a 44:13 dây tẩm mực Thời xưa người ta dùng dây tẩm mực hay sơn để vẽ đường thẳng trên gỗ hay đá.
  5. I-sai-a 44:13 dụng cụ dùng để vẽ vòng tròn Hay “com-pa.”
  6. I-sai-a 44:20 Chúng nó … làm gì Nguyên văn, “Chúng nó ăn tro.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors