Add parallel Print Page Options

Lúc đó bảy người đàn bà sẽ nắm bắt một người đàn ông và năn nỉ, “Chúng tôi sẽ tự nuôi thân, tự may mặc lấy, nhưng xin anh hãy lấy chúng tôi, để chúng tôi mang tên anh. Xin cất sự xấu hổ chúng tôi đi.”

Nhánh của Chúa

Lúc đó nhánh của CHÚA [a] sẽ rất xinh đẹp và lớn. Dân chúng còn sống trong Ít-ra-en sẽ rất hãnh diện về sự bành trướng của xứ. Những ai còn sống sót trong Xi-ôn và Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh; tên họ sẽ được ghi vào những kẻ sống trong Giê-ru-sa-lem.

CHÚA sẽ gột rửa những vết dơ bẩn [b] khỏi các con gái Xi-ôn [c]. Ngài sẽ rửa sạch vết máu khỏi Giê-ru-sa-lem và tẩy sạch thành đó bằng thần linh công chính và thần linh bằng lửa. Rồi CHÚA sẽ dùng đám khói ban ngày và trụ lửa sáng rực ban đêm [d] để che phủ núi Xi-ôn. Mỗi người [e] đều sẽ được một lọng che.

Mái che nầy sẽ giúp họ khỏi ánh nắng nóng và làm nơi trú ẩn khi mưa gió.

Footnotes

  1. I-sai-a 4:2 nhánh của CHÚA Đây có thể ám chỉ xứ Giu-đa hay vua tương lai hoặc Đấng Mê-si. Xem Ê-sai 5:7.
  2. I-sai-a 4:4 gột rửa những vết dơ bẩn Đây là một buổi lễ đặc biệt để tẩy sạch huyết sau thời kỳ kinh nguyệt. Sau đó người chồng có thể ăn nằm với người vợ.
  3. I-sai-a 4:4 con gái Xi-ôn Đây có thể ám chỉ những thị trấn nhỏ quanh thành Giê-ru-sa-lem hay chỉ những người đàn bà sống ở đó.
  4. I-sai-a 4:5 đám khói … trụ lửa sáng rực ban đêm Dấu hiệu cho thấy Thượng Đế hiện diện giữa dân Ngài.
  5. I-sai-a 4:5 Mỗi người Nguyên văn, “sự vinh hiển,” nhưng cũng có nghĩa là “linh hồn” hay “người.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors