Add parallel Print Page Options

Thượng Đế sẽ yên ủi dân Ngài

35 Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng;
    đồng hoang sẽ hớn hở và trổ hoa.
Sa mạc sẽ đâm chồi nẩy lộc.
    Nó sẽ mừng rỡ và reo vui hớn hở.
Nó sẽ tươi đẹp như rừng Li-băng,
    xinh tươi như đồi Cạt-mên
    và bình nguyên Sa-rôn.
Mọi người sẽ thấy vinh hiển CHÚA
    và sự huy hoàng của Thượng Đế chúng ta.
Hãy làm cho các bàn tay yếu ớt trở nên mạnh mẽ
    và giúp các đầu gối run run trở nên vững chãi.
Hãy nói cùng những kẻ đang sợ sệt rằng,
    “Hãy mạnh dạn. Đừng sợ hãi.
Kìa, Thượng Đế ngươi sẽ đến,
    Ngài sẽ trừng phạt các kẻ thù ngươi.
Ngài sẽ bắt chúng trả giá những điều ác chúng làm,
    nhưng Ngài sẽ giải cứu ngươi.”
Kẻ mù sẽ thấy đường, kẻ điếc sẽ nghe được.
Kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
    còn kẻ bị câm sẽ lớn tiếng reo mừng.
Nước sẽ chảy trong sa mạc,
    và suối sẽ chảy nơi đất khô.
Người ta sẽ thấy ảo ảnh [a] giống như hồ nước,
    nhưng chính ra là hồ nước thật.
Nơi chó rừng sống trước kia,
    nay cỏ và cây sống dưới nước sẽ mọc lên.
Nơi đó sẽ có lối đi;
    đường cái đó sẽ được gọi là
    “Con Đường dẫn đến Thánh thiện.”
Những kẻ ngu dại [b] sẽ không được đi trên đó;
    đường ấy chỉ dành cho kẻ thuộc về Thượng Đế.
    Không một lữ khách nào, kể cả kẻ ngu dại,
    sẽ bị lạc trên đường ấy được.
Sẽ không còn sư tử sống ở đó,
    hay ác thú qua lại đường ấy.
Sẽ không ai thấy chúng nó nữa.
    Đường đó sẽ chỉ dành cho những kẻ được Thượng Đế cứu chuộc;
10 những ai được CHÚA giải phóng sẽ trở về đó.
    Họ sẽ vui mừng đi vào Xi-ôn,
    và niềm vui của họ sẽ còn mãi mãi.
Họ sẽ vô cùng vui mừng hớn hở,
    còn cảnh đau buồn khổ sở chỉ là chuyện xa xưa.

Footnotes

  1. I-sai-a 35:7 ảo ảnh Hơi nóng nơi sa mạc bốc lên phản chiếu vào các lớp không khí khiến người ta thấy như có nước lấp lánh nhưng không phải là nước thật.
  2. I-sai-a 35:8 kẻ ngu dại Đây ám chỉ những người không theo Thượng Đế hay lời dạy khôn ngoan của Ngài.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors