Add parallel Print Page Options

Thượng Đế sẽ trừng phạt các kẻ thù Ngài

34 Hỡi các dân, hãy đến gần nghe.
    Hỡi các dân hãy chú ý!
    Đất và mọi người trên đất hãy lắng tai,
thế gian và mọi vật trong đó cũng vậy.
CHÚA nổi giận cùng các dân;
    Ngài nổi thịnh nộ cùng quân đội của họ.
Ngài sẽ tiêu diệt và giết hết tất cả.
Thây chúng nó sẽ bị ném ra ngoài.
    Mùi hôi thúi sẽ xông lên từ các xác chết,
và huyết sẽ chảy ròng ròng xuống núi.
Mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao sẽ tiêu tan,
    và bầu trời sẽ cuốn lại như quyển sách [a].
Các ngôi sao [b] sẽ rơi như lá úa rụng xuống
    từ dây nho hay trái vả khô rơi xuống khỏi cây vả.
Gươm của Chúa trên trời dính đầy máu.
    Nó sẽ chặt qua Ê-đôm và sẽ tiêu diệt hết dân đó
    làm của lễ dâng lên cho CHÚA [c].
Gươm của Chúa sẽ vấy máu;
    gươm đó sẽ dính đầy mỡ,
    cùng máu của chiên con và dê,
    với mỡ của các trái cật của dê đực [d].
Vì CHÚA đã muốn rằng sẽ có sinh tế ở Bốt-ra [e]
    và sẽ có giết chóc lớn ở Ê-đôm.
Trâu rừng sẽ bị giết,
    cùng với các bò đực mạnh mẽ.
    Cả xứ sẽ đầy máu chúng nó,
    và đất sẽ ngập mỡ của chúng nó.
CHÚA đã chọn thì giờ báo thù.
    Ngài đã chọn năm mà dân chúng phải trả giá
    về những điều ác chúng làm nghịch lại Xi-ôn.
Các sông Ê-đôm sẽ giống như nhựa nóng.
    Đất nó sẽ như lưu hoàng đang cháy.
    Xứ nó sẽ như nhựa cháy.
10 Lửa sẽ cháy cả ngày lẫn đêm;
    khói sẽ bốc lên từ Ê-đôm cho đến đời đời.
Thế hệ nầy sang thế hệ khác, đất sẽ hoang vu;
    Chẳng còn ai qua lại xứ đó nữa.
11 Chim chóc và các thú nhỏ sẽ chiếm đất ấy,
    chim cú và quạ sẽ sống ở đó.
Dân chúng sẽ gọi nơi ấy là “Sa mạc Hoang Vu.” [f]
12 Các kẻ quyền quí [g] sẽ chẳng còn ai mà cai trị;
    các lãnh tụ sẽ không còn.
13 Gai gốc sẽ mọc choán hết các tháp canh,
    và các bụi cỏ dại sẽ mọc trên các thành có vách.
Nó sẽ trở thành nơi ở của chó sói
    và chỗ trú ngụ của chim đà điểu.
14 Muông thú trong sa mạc
    sẽ sống chung với chó rừng [h],
    và dê hoang [i] sẽ kêu nhau nơi đó.
Các loài thú sống ban đêm [j]
    sẽ lấy nơi đó làm chỗ ở
    và dùng đất đó làm chỗ nghỉ ngơi.
15 Rắn sống trên cây sẽ làm tổ
    và đẻ trứng ở đó.
Khi trứng nở, rắn mẹ sẽ ấp con mình
    dưới bóng của nó.
Kên kên sẽ tụ lại từng đoàn.
16 Hãy nhìn cuốn sách của Chúa
    và đọc những lời viết bên trong:
    Sẽ không thiếu con nào;
con nào cũng có đôi có cặp.
    Thượng Đế đã ra lệnh,
    cho nên Thần linh Ngài tập họp chúng lại.
17 Thượng Đế đã chia đất cho chúng,
    Ngài đã ban cho mỗi con một phần.
Để chúng chiếm hữu đất đó đời đời
    và sẽ cư ngụ ở đó,
    từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Footnotes

  1. I-sai-a 34:4 cuốn lại như quyển sách Tức là quyển sách thời xưa được cuộn lại khi người ta đọc xong.
  2. I-sai-a 34:4 ngôi sao Nguyên văn, “đạo quân trên trời.”
  3. I-sai-a 34:5 tiêu diệt … cho CHÚA Trong tiếng Hê-bơ-rơ câu nầy có nghĩa là dân chúng phải thuộc về Thượng Đế và nếu không được như thế thì họ phải chết.
  4. I-sai-a 34:6 dê, … dê đực Đây có thể ám chỉ dân chúng và các lãnh tụ Ê-đôm.
  5. I-sai-a 34:6 Bốt-ra Một thành phố nằm về phía Nam xứ Ê-đôm.
  6. I-sai-a 34:11 Sa mạc Hoang Vu Nguyên văn, “Chúng sẽ đo thành nầy bằng một thước dây gọi là “hoang vắng” và viên đá cột ở đầu thước là “trống trơn.” Đây là những từ ngữ mô tả trái đất trước khi Thượng Đế sáng tạo mọi vật. Xem Sáng 1:2.
  7. I-sai-a 34:12 kẻ quyền quí Hay “người tự do.” Những công dân quan trọng trong một quốc gia. Thường thì họ thuộc vào các gia đình quí tộc, chưa hề làm nô lệ.
  8. I-sai-a 34:14 chó rừng Một loại chó hoang thường ăn thịt các con thú bị thú khác giết.
  9. I-sai-a 34:14 dê hoang Từ ngữ Hê-bơ-rơ ở đây có nghĩa là “dê,” “có nhiều lông.”
  10. I-sai-a 34:14 Các loài thú sống ban đêm Hay “Li-lít, quỉ sống về đêm.” Tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “ban đêm.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors