Add parallel Print Page Options

Dugang pa nga mga Pagpaandam

Anak, kon nagpromisa ka nga ikaw ang mabayad sang utang sang iban, nasiod ka sa imo promisa, kag may obligasyon ka sa iban. Pero amo ini ang himua nga mahilway ka sa imo obligasyon sa iya: Kadtui siya kag magpakitluoy ka nga hilwayon ka niya sa imo obligasyon. Indi pagtulugi ukon pagpahuwayi hasta nga mahilway ka, pareho sa pispis ukon usa nga nakapalagyo sa mangangayam.

Kamo nga mga matamad, tan-awa ninyo kag tun-i kon paano magkabuhi ang mga subay, agod mangin maalamon kamo. Bisan wala sing pangulo ukon manugdumala nga nagasugo sa ila, nagatipon sila sang ila pagkaon kon tig-ilinit kag kon tig-alani, agod may pagkaon sila kon tig-ululan. Kamo nga mga matamad magsagi na lang bala kamo katulog? San-o pa bala kamo magbugtaw? 10 Pahuway-huway kag piyong-piyong pa kamo gamay 11 kag magaabot gulpi sa inyo ang kinawad-on nga pareho sa armado nga tulisan.

12 Ang wala sing pulos kag malaot nga mga tawo nagapanugidsugid sing kabutigan. 13 Nagapangilay pa sila kag nagasinyas paagi sa ila kamot kag tiil sa pagdaya sa iban. 14 Sa ila nga pagkadayaon, permi sila nagaplano sa paghimo sang malain, kag nagapaumpisa sila sang gamo. 15 Gani sa hinali lang laglagon sila, kag indi na gid sila matabangan.

16 May anom ukon pito pa gani ka klase sang tawo nga ginakaugtan kag ginakangil-aran sang Ginoo:

17 ang mga bugalon,

ang mga butigon,

ang mga nagapamatay sang tawo,

18 ang mga nagaplano sing malain,

ang mga maabtik maghimo sing malain,

19 ang mga nagasaksi sing butig,

kag ang mga nagapaaway sang iya kapareho.

20 Anak, sunda ang mga ginasugo kag ginatudlo sang imo ginikanan sa imo. 21 Itanom ini sa imo hunahuna agod indi mo gid malimtan. 22 Ini magatuytoy, magatipig, kag magapadumdom sa imo pagkabuhi, bisan ano man ang imo ginahimo.[a] 23 Kay ining ila mga ginasugo kag ginatudlo pareho sa suga nga magapasanag sa imo. Kag ang pagsaway nila sa imo, sa pagtadlong sang imo pamatasan, makapaayo kag makapalawig sang imo kabuhi. 24 Makapahilayo man ini sa imo sa malain nga babayi nga makagalanyat kon maghambal. 25 Indi ka magpatintar[b] sa iya katahom. Indi ka magpadala-dala sa iya pagpangilay.[c] 26 Ang pagpakighilawas sa babayi nga nagabaligya sang iya lawas puwede mabayaran sa bili sang tinapay, pero ang pagpakighilawas sa asawa sang iban bayaran mo sang imo mismo kabuhi.[d]

27 Kon ipalapit mo ang kalayo sa imo dughan masunog ang imo bayo. 28 Kon maglakat ka sa baga mapaso ang imo tiil. 29 Gani kon magpakighilawas ka sa asawa sang iban magaantos ka.

30 Masami wala ginapakalain ang kawatan[e] nga nagapangawat tungod kay gutom siya. 31 Pero kon madakpan siya, pabayaron siya sing pito ka pilo sang iya ginkawat, bisan maubos pa ang tanan niya nga pagkabutang.

32 Ang tawo nga nagapakigrelasyon sa asawa sang iban wala sing pag-intiendi. Ginaguba lang niya ang iya kaugalingon. 33 Pagasakiton siya, kag mahuy-an siya hasta san-o. 34 Kay ang bana nga nagapangimon puwerte mangakig, kag magabalos siya nga wala sing luoy-luoy. 35 Indi siya magbaton sang bayad, bisan ano pa ini ka dako.

Footnotes

  1. 6:22 bisan ano man ang imo ginahimo: sa literal, sa imo paglakat, pagtulog, kag pagbugtaw.
  2. 6:25 magpatintar: sa iban nga Bisaya, magpatintal.
  3. 6:25 pagpangilay: ukon, matahom nga mata.
  4. 6:26 bayaran mo sang imo mismo kabuhi tungod nga ang silot sini amo ang kamatayon.
  5. 6:30 Masami… kawatan: ukon, Wala ginahilway ang kawatan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors