Add parallel Print Page Options

22 Mas maayo nga pilion ang maayo nga reputasyon sang sa madamo nga manggad. Ang pagtahod sang mga tawo sa imo mas bilidhon pa sang sa bulawan kag pilak.

Ang manggaranon kag ang imol pareho lang nga ginhimo sang Ginoo.

Nagalikaw ang maalamon nga tawo kon masugata niya ang katalagman, pero wala nagalikaw ang tawo nga wala sing alam, gani nagaantos siya.

Ang pagtahod sa Ginoo kag ang pagpaubos makahatag sa imo sang manggad, dungog, kag malawig nga kabuhi.

Nagalakat ang mga malaot sa dalan nga tunukon kag may mga siod. Maglikaw ka sa sina nga dalan kon ginatipigan mo ang imo kabuhi.

Tudlui ang bata sang husto nga pagginawi, kag dumdumon niya ina bisan tigulang na siya.

Ang mga imol ginadumalahan sang mga manggaranon, kag ang mga nagautang ulipon sang mga nagapautang.

Ang nagapanggas sang kalautan magaani sang kalaglagan, kag mauntat na ang iya pagpanghalit sa iban.

Pakamaayuhon sang Dios ang mga mahinatagon nga nagahatag sang pagkaon sa mga imol.

10 Kon palayason ang mga tawo nga nagapangyaguta, madula na ang pagbinaisay, pag-ilinaway, kag pag-insultuhanay.

11 Mangin amigo sang hari ang tawo nga sinsero kag malulo maghambal.

12 Ginabantayan maayo sang Ginoo ang mga maalamon, pero ginaguba niya ang mga plano sang mga maluibon.

13 Ang matamad nga tawo indi magguwa sa balay kay kuno may leon sa guwa kag basi tukbon siya.

14 Ang mga ginahambal sang malain nga babayi makahalit sa imo pareho sa madalom nga buho, kag sa sini nga buho nagakahulog ang mga ginakaugtan sang Ginoo.

15 Batasan na sang mga bata ang pagbinuang, pero matadlong ini nga batasan kon disiplinahon sila.

16 Magaimol ang tawo nga nagahatag sa mga manggaranon ukon nagapigos sa mga imol agod magmanggaranon siya.

Ang 30 ka Importante nga mga Hulubaton

17 Ang mga masunod amo ang dugang pa nga ginasiling sang maalamon nga mga tawo. Pamatii ini sing maayo samtang ginatudlo ko ini sa imo, 18 kay magmalipayon ka gid kon mahibaluan mo kag masaulo ini. 19 Ginatudlo ko ini subong sa imo agod magsalig ka sa Ginoo.

20 Nagsulat ako sang 30 ka hulubaton nga makalaygay kag makahatag sa imo sang kaalam. 21 Paagi sini mahibaluan mo kon ano ang kamatuoran, kag makahatag ka sing masaligan nga sabat sa tawo nga magpamangkot sa imo.[a]

‒1‒

22 Indi ka magpamintaha sa mga imol, kag indi sila pagdaog-dauga sa korte, 23 kay ang Ginoo amo ang magadepensa sa ila. Kag kon ano ang inyo himuon sa ila nga indi maayo amo man ang himuon sang Ginoo sa inyo.

‒2‒

24 Indi ka magpakig-abyan sa tawo nga dali maakig, 25 kay basi kon magpareho ka man sa iya, kag masiod ka sa sina nga batasan.

‒3‒

26 Indi ka magpromisa nga ikaw ang magbayad sang utang sang iban. 27 Kay kon indi ka makabayad, kuhaon nila bisan ang imo hiligdaan.

‒4‒

28 Indi mo paghalinon ang muhon[b] nga ginbutang sang una sang imo mga katigulangan.

‒5‒

29 Ang tawo nga maayo mag-obra magaalagad sa mga hari kag indi sa ordinaryo nga mga tawo.

Footnotes

  1. 22:21 magpamangkot sa imo: sa literal, nagpadala sa imo.
  2. 22:28 muhon: Tanda ini sang dulunan sang duta. Kon sa English, “landmark” ukon “boundary marker.”
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors