Add parallel Print Page Options

Ang Kanta ni Debora kag ni Barak

Sadto nga adlaw nga nagdaog sila, nagkanta si Debora kag si Barak nga anak ni Abinoam. Amo ini ang ila kanta:

Dalayawon ang Ginoo!
Kay nagpanguna ang mga pangulo sang Israel sa pagpakig-away,
kag kinabubut-on nga nagsunod sa ila ang mga tawo.
Pamati kamo mga hari kag mga pangulo!
Magakanta ako sang mga pagdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel!
O Ginoo, sang maghalin ka sa Bukid sang Seir,
sang magguwa ka sa duta sang Edom,
naglinog kag nag-ulan sing tudo.
Nag-uyog ang mga bukid sa atubangan mo, O Ginoo.
Ikaw ang Dios sang Israel nga nagpahayag sang imo kaugalingon sa Bukid sang Sinai.
Sang panahon ni Shamgar nga anak ni Anat, kag sang panahon ni Jael, wala sing may nagaagi sa mayor nga mga dalan.
Ang mga nagabiyahe didto nagaagi sa hilit-hilit nga mga alagyan.
Diutay na lang ang nagaestar sa mga banwa sang Israel, hasta nga nag-abot ka, Debora, ikaw nga ginakilala nga iloy sang Israel.
Kon magsimba ang mga Israelinhon sa bag-o nga mga dios, nagaabot sa ila ang inaway.
Pero sa 40,000 ka Israelinhon wala sing bisan isa sa ila nga may taming ukon bangkaw.
Nagakalipay gid ang akon tagipusuon sa mga pangulo sang Israel kag sa mga Israelinhon nga kinabubut-on nga nagsunod sa ila.
Dalayawon ang Ginoo!
10 Kamo nga mga manggaranon nga nagasakay sa puti nga mga asno kag sa matahom nga pulungkuan sini,
kag kamo nga mga imol nga nagalakat lang, pamati kamo!
11 Pamatii ninyo ang mga sugilanon sang mga tawo sa palibot sang mga bubon.
Ginasugid nila ang mga kadalag-an[a] sang Ginoo paagi sa iya mga soldado sa Israel.
Dayon nagmartsa ang katawhan sang Ginoo sa may puwertahan sang banwa nga nagasiling,
12 “Lakat ta, Debora, lakat ta samtang nagakanta kita sang mga pagdayaw sa Dios.
Upod ka man Barak nga anak ni Abinoam, kag bihaga ang imo mga bilihagon.”
13 Ang nagkalabilin nga buhi sa katawhan sang Ginoo nagdulhog kaupod ko sa pagsalakay sa dungganon kag gamhanan nga mga tawo.
14 Ang iban sa ila halin sa Efraim—ang duta nga ginapanag-iyahan sadto sang mga Amaleknon—kag ang iban pa gid halin sa tribo ni Benjamin.
Nag-upod man sa pagpakig-away ang mga kumander sang Makir kag sang tribo ni Zebulun.
15 Nag-upod man kay Debora kag kay Barak ang mga pangulo sang tribo ni Isacar pakadto sa kapatagan.
Pero ang tribo iya ni Reuben wala sing pag-isa, gani indi sila makadesisyon kon maupod sila ukon indi.
16 O tribo ni Reuben, magpabilin lang bala kamo upod sa mga karnero?
Gusto lang bala ninyo magpamati sa pagpanawag sang mga manugbantay sa ila mga karnero?
Wala gid kamo sang pag-isa, gani indi kamo makadesisyon kon maupod kamo ukon indi.
17 Nagpabilin man ang tribo ni Gad sa sidlangan sang Jordan,
kag ang tribo naman ni Dan nagpabilin sa ila obra sa mga barko.
Ang tribo iya ni Asher nagpabilin sa ila ginaestaran malapit sa dagat.
18 Pero gintaya sang tribo ni Zebulun kag ni Naftali ang ila kabuhi sa pagpakig-away.
19 Nag-abot ang mga hari nga mga Canaanhon kag nagpakig-away sa mga Israelinhon didto sa Taanak nga ara sa higad sang Suba sang Megido,
pero bisan isa lang ka pilak wala sila sing may naagaw.
20 Indi lang ang Israel ang nagpakig-away kontra sa ila ni Sisera, kundi pati man ang mga bituon.
21 Gin-anod sila sang Kishon nga ililigan sang tubig, ang ililigan nga dugay na.
Magapadayon ako sa pagpakig-away nga may kabaskog.
22 Kag karon mabatian ang paglinagapak sang tiil sang mga kabayo.
23 Dayon nagsiling ang anghel sang Ginoo, “Sumpaon ang Meroz!
Sumpaon sing puwerte gid ang mga pumuluyo sini kay wala sila nagbulig sang magpakig-away ang Ginoo sa gamhanan nga mga tawo.”
24 Labing bulahan si Jael nga asawa ni Heber nga Kenhanon sa tanan nga babayi nga nagaestar sa mga tolda.
25 Sang magpangayo sang tubig si Sisera, gatas ang iya ginhatag nga nabutang sa malahalon nga suludlan.
26 Dayon nagkuha siya sang martilyo kag palpal sang tolda kag ginpalpalan ang ulo ni Sisera, sa iya dungandungan.
27 Kag napatay si Sisera nga nagahamyang sa tiilan ni Jael.
28 Ang iloy ni Sisera nagatan-aw sa bintana kag indi mapahamtang. Nagapamangkot siya kon ngaa kadugay mag-abot sang iya anak.
29 Nagsabat sa iya ang iya mga maalamon kag dungganon nga mga kababayihan, kag amo man gani ang iya ginaliwat-liwat sa iya kaugalingon:
30 “Nadugayan siguro sa pagpanguha kag sa pagpartida sang mga butang nga naagaw nila sa ila mga kaaway:
siguro isa ukon duha ka babayi para sa isa ka soldado, malahalon nga mga bayo para kay Sisera,
kag matahom nga mga bayo nga ginbordahan sing maayo para sa akon.”
31 “Gani O Ginoo, kabay pa nga malaglag ang tanan mo nga mga kaaway.
Pero kabay pa nga ang mga nagahigugma sa imo mangin pareho sa adlaw nga nagabutlak sing masanag gid.”

Kag may kalinong sa Israel sa sulod sang 40 ka tuig.

Footnotes

  1. 5:11 mga kadalag-an: ukon, mga matarong nga ginahimo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors