Add parallel Print Page Options

Nagpreparar ang Israel sa Pagpakig-away

20 Ang tanan nga Israelinhon halin sa Dan hasta sa Beersheba kag halin sa Gilead nagtipon sa Mizpa, sa presensya sang Ginoo. Didto man ang pangulo sang kada tribo sang Israel sang pagtipon sang katawhan sang Dios. 400,000 sila tanan nga mga soldado nga armado sang espada. Nakabati ang mga taga-Benjamin nga ang kapareho nila nga mga Israelinhon nagtipon sa Mizpa.

Karon nagpamangkot ang mga Israelinhon, “Paano natabo ini nga kalautan?” Nagsiling ang Levita nga bana sang babayi nga ginpatay, “Nag-agi ako kag ang akon asawa sa Gibea nga sakop sang Benjamin agod didto matulog. Sang gab-i na, ang balay nga amon gindayunan ginlibutan sang mga lalaki nga mga taga-Gibea. Patyon kuntani nila ako; pero sa baylo, ginlugos nila ang akon asawa hasta nga napatay siya. Gani gindala ko pauli ang iya bangkay kag ginpang-utod-utod kag ginpadala sa dose ka tribo sang Israel, kay puwerte kalain kag makahuluya ang ila ginhimo diri sa Israel. Ti, kita tanan nga mga Israelinhon, ano karon ang aton himuon?”

Nag-isa ang mga tawo nga nagsiling, “Wala sing isa sa aton nga magpauli. Ang aton himuon, magabot-gabot kita kon sin-o sa aton ang magsalakay sa Gibea. 10 Ang ikanapulo nga parte sang tanan nga lalaki sa kada tribo amo ang mag-asikaso sa pagkaon sang mga soldado. Ang nabilin amo ang magtimalos sa taga-Gibea tungod sa makahuluya nga ginhimo nila sa Israel.” 11 Gani nag-isa ang mga lalaki sang Israel sa pagsalakay sa Gibea.

12 Nagpadala sang mga mensahero ang mga tribo sang Israel sa bug-os nga tribo sang Benjamin sa pagsiling, “Ano ining kalautan nga natabo dira sa inyo? 13 Karon, itugyan ninyo sa amon ang mga malaot nga mga taga-Gibea nga naghimo sini agod patyon namon sila para madula ini nga kalautan sa Israel.” Pero wala ginsapak sang mga Benjaminhon ang ila kapareho nga mga Israelinhon. 14 Sa baylo nagguwa sila sa ila mga banwa kag nagtipon sa Gibea agod magpakig-away sa ila kapareho nga mga Israelinhon. 15 Sadto mismo nga adlaw, nakatipon ang mga Benjaminhon sang 26,000 ka soldado wala labot sa 700 ka pinili nga mga soldado nga taga-Gibea. 16 Ining 700 nga ginpili puro mga walis kag ang kada isa sa ila tanda gid maglabyog sang bato. 17 Ang mga Israelinhon iya, wala labot sa tribo ni Benjamin, nakatipon sang 400,000 ka soldado nga hanas gid sa pagpakig-away.

18 Nagtaklad ang mga Israelinhon sa Betel kag nagpamangkot sa Dios kon ano nga tribo ang una nga magsalakay sa mga Benjaminhon. Kag suno sa Ginoo, ang tribo ni Juda. 19 Gani pagkasunod nga adlaw, aga pa gid nagkampo ang mga Israelinhon malapit sa Gibea. 20 Nagkadto sila sa Gibea kag nagpuwesto sa pagpakig-away sa mga Benjaminhon. 21 Nagguluwa ang mga Benjaminhon sa Gibea sa pagpakig-away sa ila. Kag sa sina lang nga adlaw, 22,000 ka Israelinhon ang napatay sang mga Benjaminhon.

22-23 Gani nagtaklad liwat ang mga Israelinhon sa Betel kag naghilibion didto hasta maggab-i. Ginpamangkot nila ang Ginoo, “Magpakig-away pa bala kami liwat sa amon kadugo nga mga Benjaminhon?” Nagsabat ang Ginoo, “Huo, magpakig-away kamo liwat.” Gani ginpabaskog nila ang kada isa kag nagplastar liwat sila sa amo gihapon nga lugar sang una nga adlaw nga nagsalakay sila.

24 Sang masunod nga adlaw, ginsalakay nila ang mga Benjaminhon. 25 Pero nagguwa liwat ang mga Benjaminhon sa Gibea kag ginsugata ang ila kapareho nga mga Israelinhon. Kag sa sini nga tion, napatay naman nila ang 18,000 ka Israelinhon nga armado tanan sang espada.

26 Gani nagtaklad liwat ang tanan nga Israelinhon sa Betel kag naghibi sa presensya sang Ginoo. Nagpuasa sila hasta maggab-i kag naghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. 27-28 Sadto nga tion, ang Kahon sang Kasugtanan sang Dios ara sa Betel, kag ang nagadumala sini amo si Finehas nga anak ni Eleazar kag apo ni Aaron. Nagpamangkot liwat ang mga Israelinhon sa Ginoo, “Magpakig-away pa bala kami liwat sa amon kadugo nga mga Benjaminhon ukon indi na lang?” Nagsabat ang Ginoo, “Magpakig-away kamo liwat kay buwas padag-on ko na kamo kontra sa ila.”

29 Gani ginkibon sang mga Israelinhon ang palibot sang Gibea. 30 Nagplastar liwat sila sa amo gihapon nga lugar. Ikatatlo na ini nga adlaw sang ila pagsalakay. 31 Sa liwat ginsugata sila sang mga Benjaminhon nga nagapaguwa halin sa banwa. Kag pareho sang natabo sang nagligad nga mga inadlaw, may mga napatay sila nga mga Israelinhon. 30 ka Israelinhon ang napatay sa kaumahan kag sa mga dalan pakadto sa Betel kag sa Gibea. 32 Tungod nga nagapalagyo ang mga Israelinhon, abi sang mga Benjaminhon madaog naman nila ang mga Israelinhon. Wala sila kahibalo nga nagapalagas lang gali ang mga Israelinhon agod dal-on sila palayo sa banwa.

33 Sang pag-abot sang mga Israelinhon sa Baal Tamar, nagplastar sila didto samtang ang mga nagakibon sa palibot[a] sang Gibea nagguluwa na. 34 10,000 sila tanan nga puro mga pinili nga mga soldado sang Israel. Ginsalakay nila ang Gibea, kag puwerte gid ang inaway. Wala kahibalo ang mga Benjaminhon nga dali na lang ang ila katapusan. 35 Ginpadaog sang Ginoo ang mga Israelinhon, kag sadto nga adlaw nakapatay sila sang 25,100 ka Benjaminhon nga armado tanan sang espada. 36 Kag nareyalisar sang mga Benjaminhon nga napierdi na sila.

Ang Detalye sang Pagdaog sang mga Israelinhon

Nagpalagyo ang dako nga grupo sang mga soldado sang Israel para makasalakay ang mga soldado nga ginpakibon nila sa banwa sang Gibea. 37 Samtang nagalagas ang mga Benjaminhon, gulpi nga ginsalakay sang mga nagakibon nga mga soldado ang Gibea kag ginpamatay ang tanan nga tawo didto. 38 Antes sina, naghambalanay na sila nga kon may makita gani ang mga nagapalagyo nga mga Israelinhon nga madamol nga aso sa Gibea, 39 mabalik sila sa pagpakig-away. Ang mga Benjaminhon sadto nakapatay na sang 30 ka Israelinhon, gani abi nila napierdi naman nila ang mga Israelinhon. 40 Sang ulihi nagtub-ok ang madamol nga aso sa Gibea. Sang magbalikid ang mga Benjaminhon, nakita nila ang madamol nga aso halin sa banwa. 41 Dayon nagliso ang mga Israelinhon kag ginsalakay nila ang mga Benjaminhon. Hinadlukan ang mga Benjaminhon tungod kay nareyalisar nila nga dali na lang ang ila katapusan. 42 Nagpalagyo sila pakadto sa kamingawan, pero ginlagas sila sang mga Israelinhon nga nagguwa sa banwa. 43 Ginlibutan sila sang mga Israelinhon kag wala pag-untati lagas hasta sa sidlangan sang Gibea. 44 18,000 ka maayo nga mga soldado sang mga Benjaminhon ang napatay. 45 Ang iban nalagyo pakadto sa kamingawan sa Bato sang Rimon. Pero 5,000 ang napatay sa ila sa dalan. Padayon sila nga ginlagas sang mga Israelinhon hasta sa Gidom kag nakapatay pa ang mga Israelinhon sang 2,000. 46 Sa kabilugan mga 25,000 ka mga Benjaminhon ang napatay sadto nga adlaw. Mga maayo sila nga mga soldado kag armado sang espada. 47 Pero may 600 ka mga Benjaminhon nga nakapalagyo pakadto sa Bato sang Rimon, kag didto sila nagtiner sa sulod sang apat ka bulan. 48 Dayon nagbalik ang mga Israelinhon sa mga banwa sang Benjamin kag ginpamatay nila ang nagkalabilin nga buhi, pati ang mga kasapatan. Ginsunog nila ang tanan nga banwa sang mga Benjaminhon nga ila maagyan.

Footnotes

  1. 20:33 palibot: ukon, nakatundan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors