Add parallel Print Page Options

Ang Akusasyon sang Dios Batok sa Israel kag sa Iya mga Pari

Kamo nga mga Israelinhon nga nagaestar sa duta sang Israel, pamatii ninyo ining akusasyon sang Ginoo kontra sa inyo: “Wala na sing tawo sa inyo duta nga matutom, nagahigugma, kag nagakilala sa akon. Sa baylo, ang inyo ginahimo amo ang pagpakamalaot sa iban, pagbinutig, pagpamatay, pagpangawat kag pagpanginlalaki ukon pagpanginbabayi. Lapnag na ini bisan diin, kag nagasunod-sunod lang ang pagpinatyanay. Tungod sini nagakamala ang inyo duta kag ang tanan nga nagaestar dira nagakalamatay, pati ang tanan nga sapat—ang nagalakat, ang nagalupad kag ang nagalangoy.

“Pero wala sing basta-basta mag-akusar ukon magpasibangod sa kay bisan sin-o, kay kamo nga mga pari amo ang dapat akusaron.[a] Kamo kag ang mga propeta malaglag, adlaw man ukon gab-i. Kag laglagon ko man ang inyo mga iloy.[b]

“Nagkalalaglag ang akon katawhan tungod kay kulang sila sa ihibalo parte sa akon. Kay kamo mismo nga mga pari ginsikway ninyo ang ihibalo parte sa akon, gani isikway ko man kamo bilang akon mga pari. Ginkalimtan ninyo ang akon Kasuguan, gani kalimtan ko man ang inyo mga kabataan. Samtang nagadamo kamo nga mga pari, nagadamo man ang inyo sala sa akon. Gani himuon ko nga makahuluya ang inyo ginapabugal.[c] Gusto ninyo nga magpakasala ang akon katawhan agod nga makakaon kamo sang ila mga halad sa pagpakatinlo.[d] Gani subong nga silutan ko ang katawhan, silutan ko man kamo nga mga pari.[e] Silutan ko kamo sa inyo batasan; balusan ko kamo sa inyo mga ginahimo. 10 Nagakaon kamo matuod, pero indi kamo mabusog. Nagasimba kamo sa mga dios-dios[f] nga ginapatihan ninyo nga makahatag sang bata, pero indi kamo makapabata tungod kay ginsikway ninyo ako 11 agod simbahon ang mga dios-dios.

Ginapakamalaot sang Dios ang Pagsimba sa mga Dios-dios

“Katawhan ko, ang bag-o kag ang daan nga bino nagakuha sang inyo maayo nga panghunahuna. 12 Nagapangayo kamo sang laygay sa inyo dios-dios nga kahoy. Kag suno sa inyo, nagasabat ini. Ginapatalang kamo sang espiritu nga nagatulod sa inyo sa pagsimba sa mga dios-dios, gani gintalikdan ninyo ako pareho sang babayi nga nagpanginlalaki. 13 Nagahalad kamo kag nagasunog sang insenso sa putokputokan sang mga bukid, didto sa idalom sang mataas kag madabong nga mga kahoy, kay maayo ini pasilungan. Gani ang inyo mga anak nga dalaga nagapakighilawas kag ang inyo mga umagad nga babayi nagapanginlalaki. 14 Pero indi ko sila pagsilutan sa ila ginahimo kay kamo mismo nga mga lalaki nagapakighilawas man sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo, kag nagahalad pa kamo upod sa ila sang mga halad para sa mga dios-dios. Gani tungod nga kamo nga katawhan wala sing pag-intiendi parte sa kamatuoran, pagalaglagon kamo.

15 “Mga taga-Israel, bisan gintalikdan ninyo ako pareho sang babayi nga nagpanginlalaki, indi ninyo pagdalahiga ang mga taga-Juda.

“Kag kamo nga mga taga-Juda, indi kamo magkadto sa Gilgal kag sa Bet Aven[g] agod magsimba sa akon ukon maghimo sang panaad sa akon ngalan. 16 Mga matig-a sing ulo ang mga taga-Israel, pareho sang tingkuyan nga bakiya nga baka. Gani paano ko sila maatipan pareho sang mga karnero sa latagon? 17 Nabuyo na sila[h] sa mga dios-dios. Pabay-i na lang sila! 18 Pagkatapos nila ininom, bira-bira sila pakighilawas. Ang ila mga manugdumala gusto gid nga maghimo sang makahuluya nga mga buluhaton.[i] 19 Laglagon gid sila nga daw sa ginapalid sang mabaskog nga hangin, kag mahuy-an sila sa ila nga paghalad sa mga dios-dios.”

Footnotes

  1. 4:4 kay kamo… akusaron: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 4:5 mga iloy: ukon, iloy, nga ang buot silingon ang nasyon sang Israel.
  3. 4:7 Gani… ginapabugal: ukon, Ginbaylo ninyo ang inyo dungganon nga Dios sa makahuluya nga mga dios-dios.
  4. 4:8 Suno sa Lev. 6:26; 10:17, ang mga pari may bahin sa sini nga klase sang halad.
  5. 4:9 Gani… pari: ukon, Subong nga malaot kamo nga mga pari, malaot man ang katawhan.
  6. 4:10 Nagasimba kamo sa mga dios-dios: sa literal, Nagapanginlalaki kamo. Amo ini ang buluhaton ni Gomer nga asawa ni Hoseas, kag si Gomer nagarepresentar sang nasyon sang Israel.
  7. 4:15 Bet Aven: buot silingon sa Hebreo, balay sang kalautan. Amo ini ang tawag sa lugar sang Betel bilang pagyaguta. Ang buot silingon sang Betel, “balay sang Dios.”
  8. 4:17 sila: sa Hebreo, Efraim. Isa sa mga tribo sa ginharian sang Israel, kag sa sini nga libro nagarepresentar ini sang bug-os nga ginharian sang Israel.
  9. 4:18 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors