Add parallel Print Page Options

Bấy giờ, tôi nói: ‘Đây, tôi đến; trong Kinh Sách đã chép về tôi.’
    Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài.”

Read full chapter

Bible Gateway Sponsors