Add parallel Print Page Options

Tôi sẽ đứng chờ nơi vọng canh.
Trông đợi điều Ngài sẽ phán cùng tôi;
Tôi sẽ chờ xem Thượng-Đế trả lời tôi ra sao về lời than phiền của tôi.

Chúa trả lời

CHÚA đáp lời tôi như sau:
    “Hãy ghi lại dị tượng;
    viết rõ ràng trên bảng đá
    để cho ai đọc thì chạy đến báo cho kẻ khác.
Chưa đến thời kỳ mà sứ điệp ta được thành tựu,
    nhưng thời kỳ ấy cũng sắp đến rồi;
sứ điệp ta sắp thành tựu.
Trông có vẻ quá lâu,
    nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi,
    vì chắc chắn nó sẽ đến,
    không trì hoãn đâu.
Nó huênh hoang;
    ao ước của nó không chính đáng.
Nhưng người công chính sẽ sống bằng đức tin [a].

Như rượu có thể phỉnh con người,
    những kẻ tự phụ sẽ không sống lâu,
vì sự ao ước chúng nó như huyệt mả
    mong ước cái chết,
    và như thần chết tham lam.
Chúng thu gom các dân khác về cho mình
    và thu các nước khác về với mình.
Nhưng các dân nào
    đã bị người Ba-by-lôn làm hại
    sẽ cười chúng.
Họ sẽ chế giễu người Ba-by-lôn
    và bảo, ‘Khốn cho kẻ ăn cắp nhiều thứ
bắt người khác đóng góp cho mình
    để làm giàu,
Tình trạng nầy sẽ kéo dài bao lâu nữa?’

Một ngày nào đó các chủ nợ
    sẽ đứng lên nghịch ngươi.
Họ sẽ biết rõ đầu đuôi
    và sẽ khiến ngươi run sợ.
Họ sẽ chiếm đoạt hết tài sản ngươi.
Vì ngươi đã đánh cắp của nhiều dân,
    nên những kẻ còn sót lại
    sẽ chiếm của cải ngươi.
Vì ngươi đã giết hại nhiều người,
    tiêu hủy nhiều nước,
    đô thị và cư dân trong đó.
Khốn cho dân làm giàu bất chính,
    nghĩ rằng mình sẽ an toàn
    không gặp tai biến gì.
10 Vì ngươi đã âm mưu gian ác,
    làm những điều nhơ nhuốc,
    khiến cho gia đình ngươi xấu hổ về ngươi.
Cho nên chính ngươi sẽ mất mạng.
11 Các tảng đá trong vách thành
    sẽ kêu la nghịch ngươi,
thậm chí các cây đà đỡ trần nhà
    cũng nhìn nhận ngươi có tội.

12 Khốn cho dân giết người
    để xây thành, làm hại người khác
để xây thị trấn.
13 CHÚA Toàn Năng sẽ sai lửa xuống
    thiêu hủy những gì chúng xây nên;
những kỳ công chúng nó làm
    đều trở thành vô ích.
14 Rồi như nước bao phủ biển,
    dân chúng các nơi sẽ biết sự vinh hiển của Chúa.

15 Khốn cho kẻ phục rượu người láng giềng mình,
rót rượu từ trong bình ra cho họ uống
    cho đến khi họ say sưa
để nó nhìn sự trần truồng của họ.
16 Dân Ba-by-lôn các ngươi phải hổ nhục,
    không được tôn kính đâu.
Đến phiên các ngươi uống rượu
    té xuống đất như người say.
Ly thịnh nộ trên tay phải CHÚA
    đang đến trên ngươi.
Nầy quan trưởng gian ác, ngươi sẽ uống ly ấy,
    ngươi sẽ bị sỉ nhục chứ không được tôn kính đâu.
17 Ngươi đã làm hại lắm người trong Li-băng,
    nhưng nay đến phiên ngươi sẽ bị tổn hại.
Ngươi giết hại vô số súc vật nơi đó,
    nên bây giờ ngươi đâm ra sợ hãi
    vì điều mình làm cho xứ,
các đô thị, và dân sống trong đó.

Sứ điệp về thần tượng

18 Thần tượng thật vô ích
    vì do tay người làm ra;
    nó chỉ là bức tượng dạy điều dối trá.
Kẻ làm ra nó mong việc tay mình làm ra sẽ giúp mình.
Nhưng nó làm ra tượng không biết nói!
19 Khốn cho kẻ nói cùng tượng gỗ rằng,
    ‘Hãy sống dậy!’
Khốn cho kẻ bảo tượng đá trơ trơ rằng,
    ‘Hãy đứng lên!’
Tượng đó đâu có biết bảo ngươi làm gì.
    Nó chỉ là tượng bọc vàng thếp bạc;
    làm gì có sự sống.
20 CHÚA ngự trong đền thờ thánh Ngài;
    cả thế gian hãy im lặng trước mặt Ngài.”

Footnotes

  1. Ha-ba-cúc 2:4 Nhưng người công chính … đức tin Câu nầy có thể dịch “Nhưng những ai làm vừa lòng Thượng Đế sẽ sống bằng niềm tin của mình,” hoặc “Người công chính sẽ sống bằng tính cách đáng tin của sứ điệp ấy.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors