Add parallel Print Page Options

Lời cảnh cáo cuối cùng cho Ít-ra-en

13 “Mọi người thường sợ chi tộc Ép-ra-im;
    đó là đám dân quan trọng trong Ít-ra-en.
Nhưng chúng phạm tội vì thờ Ba-anh,
    nên chúng phải chết.
Vậy mà chúng vẫn tiếp tục phạm tội thêm.
Chúng tạc tượng bằng bạc,
    những tượng mà chúng tạc thật tài,
    kỳ công của thợ khéo.
Rồi dân Ít-ra-en bảo nhau,
‘Hãy hôn các tượng bò con đó
    và dâng sinh tế cho chúng.’
Vì thế dân chúng sẽ giống như sương mai;
    tan biến như sương buổi sáng.
Chúng sẽ như trấu thổi bay từ sàn đạp lúa,
    như khói bay ra khỏi cửa sổ.

Ta, CHÚA, đã là Thượng-Đế ngươi,
    từ khi ngươi ở trong xứ Ai-cập.
Ngươi không được phép biết đến Thượng-Đế nào khác ngoài ta.
Chỉ ta là Đấng cứu ngươi.
Ta lo cho chúng trong sa mạc
    nơi nóng nực khô khan.
Ta ban cho chúng thức ăn no nê.
    Nhưng chúng đâm ra tự phụ và quên ta.
Vì thế ta sẽ đối với chúng như sư tử,
    như cọp beo rình bên đường.
Ta sẽ tấn công chúng như gấu bị cướp con, phanh thây chúng ra.
Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử,
    xé xác chúng như dã thú.

Ít-ra-en sẽ rơi vào cơn giận của Thượng Đế

Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ tiêu diệt ngươi.
    Ai sẽ đến cứu giúp ngươi đây?
10 Vua ngươi có ích gì?
Người có giải cứu ngươi trong các thị trấn nào của ngươi không?
Các lãnh tụ ngươi giỏi giang gì?
    Ngươi bảo, ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’ [a]
11 Vậy ta ban cho ngươi một vua
    trong cơn giận ta,
rồi cũng trong cơn giận, ta dẹp bỏ vua ấy.

12 Tội lỗi của Ít-ra-en đã được ghi chép,
    lưu trữ chờ cơn trừng phạt.
13 Cơn đau đẻ sẽ đến với nó,
    nhưng nó như đứa bé khờ khạo
    không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.
14 Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi âm phủ chăng?
Ta sẽ giải thoát chúng nó khỏi chết chăng?
Hỡi sự chết, bệnh tật ngươi đâu?
    Hỡi âm phủ, quyền lực ngươi đâu?
Ta sẽ không tỏ lòng nhân ái cùng chúng.
15 Ít-ra-en được thịnh vượng giữa các dân,
    nhưng CHÚA sẽ sai gió Đông đến,
    thổi từ sa mạc, làm khô cạn các suối và giếng nước.
Ngài sẽ tiêu hủy những gì đáng giá
    trong các nhà sang trọng của chúng.
16 Dân Ít-ra-en sẽ bị hoang tàn,
    vì nó chống lại Thượng-Đế mình.
Dân Ít-ra-en sẽ ngã chết trong chiến tranh;
    con cái nó sẽ bị phân thây,
    các đàn bà chửa của nó sẽ bị mổ bụng.”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 13:10 ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’ Xem I Sam 8:4-9.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors