Add parallel Print Page Options

Sự trừng phạt dành cho các kẻ thù của Giu-đa

“Trong những ngày và thời kỳ đó,
    lúc ta làm mới lại mọi vật
    cho Giu-đa và Ít-ra-en,
ta sẽ gom các dân lại
    và mang chúng xuống thung lũng,
    nơi CHÚA sẽ xét xử [a].
Ở đó ta sẽ xét xử chúng,
    vì chúng đã phân tán dân Ít-ra-en ta,
    bắt họ sống lưu vong ở các xứ khác.
Chúng phân chia xứ của ta ra
và bắt thăm dân ta.
    Chúng dùng con trai đổi lấy điếm đĩ,
    và bán con gái để mua rượu uống.

Hỡi Tia, Xi-đôn và các miền trong Phi-li-tin! Các ngươi có điều gì nghịch ta? Có phải các ngươi trừng phạt ta về điều ta làm? Nếu các ngươi nghĩ rằng các ngươi đang trừng phạt ta thì chính ta sẽ nhanh chóng trừng phạt các ngươi. Các ngươi lấy bạc vàng, và để những của báu ta trong đền thờ [b] các ngươi. Các ngươi bán dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hi-lạp để đày họ đi ra khỏi xứ.

Các ngươi đày dân ta đến nơi thật xa, nhưng ta sẽ kiếm và mang họ trở về, rồi ta sẽ báo trả các ngươi về điều các ngươi đã làm cho họ. Ta sẽ đày con trai con gái các ngươi sang dân Giu-đa để họ bán chúng nó cho dân Sa-ban [c] ở xa.” CHÚA phán vậy.

Thượng-Đế xét xử các dân

“Hãy rao tin nầy giữa các dân:
    Hãy chuẩn bị chiến tranh!
Hãy đánh thức quân sĩ!
Những chiến sĩ hãy đến gần và tấn công.
10 Hãy lấy lưỡi cày làm gươm,
    và lấy lưỡi dao tỉa cây [d] làm giáo.
Dù cho người yếu cũng hãy nói, ‘Ta là chiến sĩ.’
11 Hỡi các dân, hãy nhanh lên,
    đến tụ tập nơi đó.
Lạy Chúa, xin hãy sai các chiến sĩ Ngài
    đến thu gom các dân.
12 Hỡi các dân, hãy thức dậy,
    hãy đến tấn công trong thung lũng,
    nơi CHÚA phán xử.
Nơi đó ta sẽ ngồi phán xử muôn dân bốn bề.
13 Hãy vung lưỡi hái lên, vì mùa gặt đã chín [e].
    Hãy đến, bước trên chúng,
    như các ngươi đạp lên trái nho để lấy nước,
    vì bàn ép rượu đã đầy
    và các thùng đầy tràn,
    vì dân nầy quá gian ác!
14 Có vô số người ở trong Thung lũng Quyết Định,
    vì ngày phán xử của Chúa gần đến
    trong Thung lũng Quyết Định [f].
15 Mặt trời và mặt trăng sẽ tối sầm lại,
    các ngôi sao không chiếu sáng nữa.
16 Từ Giê-ru-sa-lem CHÚA sẽ gầm lên như sư tử;
tiếng gầm của Ngài sẽ vang lên từ thành đó,
    trời đất sẽ rung chuyển.
Nhưng CHÚA sẽ là nơi trú ẩn an toàn
    cho dân Ngài,
một chỗ an ninh vững vàng cho dân Ít-ra-en.
17 Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta,
    CHÚA và Thượng-Đế các ngươi,
    sống ở núi thánh Xi-ôn.
Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
    và người ngoại quốc sẽ không bao giờ được bước qua đó nữa.

Một đời mới hứa cho dân Giu-đa

18 Trong ngày đó rượu sẽ nhỏ từ các núi,
    sữa sẽ chảy từ các đồi,
    và nước sẽ chảy qua khắp các hố của Giu-đa.
Một ngọn suối sẽ chảy ra từ đền thờ CHÚA,
    tưới khắp thung lũng cây keo.
19 Nhưng Ai-cập sẽ trở nên hoang vu,
    còn Ê-đôm sẽ thành sa mạc tiêu điều,
    vì chúng đã độc ác đối với dân Giu-đa.
Chúng giết những người vô tội [g] trong đất chúng.
20 Nhưng sẽ luôn luôn có dân cư sống trong Giu-đa,
    và từ nay về sau sẽ có người ở Giê-ru-sa-lem.
21 Ai-cập và Ê-đôm đã giết hại dân ta,
    nên ta chắc chắn trừng phạt chúng nó.”
    CHÚA ngự ở Giê-ru-sa-lem!

Footnotes

  1. Giô-ên 3:2 thung lũng, nơi CHÚA sẽ xét xử Hay là “Thung lũng Giê-hô-sa-phát.”
  2. Giô-ên 3:5 đền thờ Đây là đền thờ tà thần.
  3. Giô-ên 3:8 Sa-ban Nhóm dân sống ở sa mạc Ả-rập.
  4. Giô-ên 3:10 dao tỉa cây Loại dao dùng để chặt nhánh cây.
  5. Giô-ên 3:13 mùa gặt đã chín Thời kỳ xét xử xem như tiêu biểu cho mùa gặt.
  6. Giô-ên 3:14 Thung lũng Quyết Định Tức “Thung lũng Giê-hô-sa-phát.”
  7. Giô-ên 3:19 giết những người vô tội Nguyên văn, “đổ máu vô tội.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors