Add parallel Print Page Options

Gióp trả lời Binh-đát

26 Sau đó Gióp trả lời:

“Mấy anh chẳng ích gì cho kẻ khốn cùng!
    Các anh không giúp đỡ người yếu thế!
Lời khuyên của các anh thiếu khôn ngoan!
    Các anh chứng tỏ kém hiểu biết!
Ai xúi các anh thốt những lời đó?
    Những ý tưởng đó ở đâu mà ra?

Thần linh của kẻ chết run rẩy,
    đó là những kẻ ở trong lòng đất [a].
Cái chết [b] phải lột trần trước mặt Thượng Đế;
    sự hủy diệt phải lộ ra trước mặt Ngài.
Thượng Đế giăng bầu trời phương Bắc ra trong khoảng trống,
    và treo trái đất trong không gian.
Ngài bọc nước trong các đám mây,
    nhưng mây không bể ra dưới sức nặng của nước.
Ngài che phủ mặt trăng,
    lấy mây che khuất nó.
10 Ngài vẽ chân trời ra như vòng tròn trên nước
    nơi ánh sáng và bóng tối gặp nhau.
11 Nền trời rung chuyển khi Ngài gầm thét.
12 Dùng sức mạnh Ngài dẹp yên biển cả;
    nhờ sự khôn ngoan Ngài tiêu diệt Ra-háp,
    con quái vật dưới biển.
13 Ngài thở hơi ra, bầu trời liền trong sáng.
    Tay Ngài nắm con rắn đang trốn chạy [c].
14 Đó chỉ là một phần nhỏ của công việc Thượng Đế.
    Chúng ta chỉ mới nghe thì thầm về Ngài.
    Ai có thể hiểu được tiếng gầm thét của Thượng Đế?”

Footnotes

  1. Gióp 26:5 Thần linh … trong lòng đất Nguyên văn, “Thần linh ở dưới nước.” Đây muốn nói đến Sê-ôn, nơi người chết ở.
  2. Gióp 26:6 Cái chết Trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là “A-ba-đôn,” nghĩa là “sự chết” hay “hủy diệt.” Xem Khải 9:11.
  3. Gióp 26:13 con rắn đang trốn chạy Hay “con quái vật đang chạy thoát.” Đây có thể là một tên khác của Ra-háp. Xem Ê-sai 27:1.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors