Add parallel Print Page Options

Lời tiên tri nghịch cùng Ba-by-lôn

50 Đây là lời tiên tri CHÚA phán nghịch cùng Ba-by-lôn và dân cư nó qua nhà tiên tri Giê-rê-mi.

“Hãy loan báo điều nầy cho các dân.
    Hãy giương cờ lên và nói cho chúng biết.
Hãy tuyên bố hết các lời nầy như sau:
    ‘Ba-by-lôn sẽ bị chiếm cứ.
Thần Bên sẽ bị sỉ nhục,
    và thần Mạc-đúc sẽ hoảng sợ.
Các thần của Ba-by-lôn sẽ bị sỉ nhục,
    và các thần tượng nó sẽ kinh hoàng!
Vì một dân từ phương Bắc sẽ tấn công Ba-by-lôn
    biến nó thành sa mạc hoang vu.
Không ai ở đó,
    cả người lẫn thú vật đều bỏ chạy.’”
CHÚA phán, “Lúc ấy,
    dân Ít-ra-en và Giu-đa sẽ họp nhau lại.
Họ sẽ kêu khóc và tìm kiếm CHÚA
    là Thượng Đế mình.
Họ sẽ hỏi thăm lối đi đến Giê-ru-sa-lem
    rồi đi theo hướng đó.
Họ sẽ cùng nhau họp lại cho CHÚA.
    Họ sẽ lập giao ước đời đời với Ngài,
    một giao ước sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Dân ta như chiên đi lạc.
    Các lãnh tụ chúng đã hướng dẫn chúng đi lầm lạc
khiến chúng đi lang thang quanh các núi đồi.
    Chúng quên nơi nghỉ ngơi của mình.
Ai thấy dân ta cũng làm hại chúng.
    Còn các kẻ thù thì bảo,
‘Chúng ta đâu có làm gì quấy.
    Vì dân ta đã phạm tội cùng CHÚA,
nơi an nghỉ thật của chúng,
    là Thượng Đế mà tổ tiên chúng tin cậy.’

Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn,
    ra khỏi xứ người Ba-by-lôn.
    Như dê dẫn bầy súc vật.
Ta sắp mang các dân miền Bắc
    nghịch lại Ba-by-lôn.
Chúng sẽ vào vị trí chuẩn bị tấn công nó,
    và nó sẽ bị các dân miền Bắc bắt đi.
Các mũi tên nó như các binh sĩ tinh nhuệ
    chẳng khi nào từ mặt trận mà trở về tay không.
10 Các kẻ thù sẽ chiếm đoạt tài sản
    của dân Ba-by-lôn.
Chúng sẽ tha hồ lấy,” CHÚA phán vậy.

11 “Hỡi Ba-by-lôn, ngươi thích thú và hớn hở,
    vì ngươi chiếm xứ ta.
Ngươi nhảy múa như bò cái tơ nơi bồn lúa.
    Tiếng cười của ngươi như ngựa đực hí.
12 Mẹ ngươi sẽ xấu hổ;
    người sinh ra ngươi sẽ bị sỉ nhục.
Chẳng bao lâu nữa Ba-by-lôn
    sẽ trở thành dân thấp kém nhất trong các dân.
Nó sẽ trở thành sa mạc hoang vu, khô cằn.
13 Vì CHÚA nổi giận, cho nên không ai sống ở đó.
    Nó sẽ hoàn toàn bị hoang vu.
Người qua kẻ lại nơi Ba-by-lôn sẽ sửng sốt.
    Họ sẽ lắc đầu khi nhìn thấy các vết thương nó.

14 Hỡi các binh sĩ mang cung tên,
    hãy bước vào vị trí chiến đấu nghịch Ba-by-lôn.
Hãy bắn tên các ngươi vào Ba-by-lôn!
Đừng để dành lại gì cả,
    vì Ba-by-lôn đã phạm tội cùng CHÚA.
15 Hỡi các binh sĩ quanh Ba-by-lôn,
    hãy reo tiếng chiến trận!
Ba-by-lôn đã đầu hàng rồi, các tháp nó đã đổ xuống,
    các vách nó đã bị phá sập.
CHÚA đã trừng phạt dân cư nó
    tương xứng với tội lỗi nó.
Các dân hãy giáng cho nó điều nó đáng lãnh;
Hãy làm cho nó như nó đã làm cho người khác.
16 Đừng để dân Ba-by-lôn trồng trọt
    hay gặt hái.
Vì các binh sĩ nó đã ngược đãi tù binh.
Bây giờ hãy để mọi người trở về.
    Ai nấy hãy về xứ mình.

17 Dân Ít-ra-en giống như bầy chiên tan lạc
    bị sư tử săn đuổi.
Con sư tử đầu tiên ăn nuốt chúng là vua A-xy-ri.
Con sư tử cuối cùng ngấu nghiến xương chúng
    là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn.”

18 Vì thế CHÚA Toàn Năng,
    Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
“Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và xứ nó
    như ta đã trừng phạt A-xy-ri.
19 Nhưng ta sẽ mang dân Ít-ra-en
    trở về đồng cỏ mình.
Chúng sẽ ăn trên núi Cạt-mên và Ba-san.
    Chúng sẽ ăn no nê
trên các đồi Ép-ra-im và Ghi-lê-át.”
20 CHÚA phán,
“Lúc ấy, người ta sẽ đi tìm tội của Ít-ra-en, nhưng không tìm được.
Họ sẽ kiếm lỗi của Giu-đa,
    nhưng chẳng thấy đâu,
vì ta sẽ chừa lại một số dân sống sót
    trong Ít-ra-en và Giu-đa
và ta sẽ tha thứ tội lỗi chúng.

21 Hãy tấn công xứ Mê-ra-tha-im.
    Hãy đánh dân sống ở Bê-cốt.
Hãy rượt đuổi, đánh giết
    và tận diệt chúng.
Hãy làm mọi điều ta truyền dặn các ngươi!”
    CHÚA phán vậy.

22 “Tiếng chiến trận có thể nghe khắp xứ;
    đó là tiếng phá hủy khắp nơi.
23 Ba-by-lôn trước kia là búa của cả đất,
    nhưng nay búa đó đã gãy cán.
Xứ đó điêu tàn nhất trong các xứ.
24 Hỡi Ba-by-lôn, ta đã giăng bẫy cho ngươi,
    ngươi sẽ bị sập bẫy trước khi ngươi biết.
Ngươi chiến đấu chống CHÚA,
    nên ngươi bị khám phá và bị bắt làm tù binh.

25 CHÚA đã mở kho Ngài
    và mang ra các vũ khí
    của cơn thịnh nộ Ngài,
vì CHÚA Toàn Năng phải ra tay
    trong xứ dân Ba-by-lôn.
26 Từ xa hãy đến đánh Ba-by-lôn.
    Hãy mở toang các kho ngũ cốc của nó.
Hãy chất các xác chết nó như đống lúa.
Hãy tận diệt Ba-by-lôn
    đừng để ai sống sót.
27 Hãy giết tất cả các trai tráng trong Ba-by-lôn;
    hãy giết chúng như thú vật.
Khốn thay cho chúng
    vì đến lúc chúng bị đánh bại;
đến lúc chúng bị trừng phạt.
28 Hãy lắng nghe tiếng người chạy thoát
    khỏi xứ Ba-by-lôn!
Họ bảo cho Giê-ru-sa-lem biết
CHÚA là Thượng Đế chúng ta
    đang trừng phạt Ba-by-lôn
xứng đáng với tội phá hủy đền thờ Ngài.

29 Hãy gọi các lính bắn cung
    đến chống nghịch Ba-by-lôn.
Bảo họ vây thành đó,
    đừng để ai trốn thoát.
Hãy báo trả nó về điều nó làm;
Hãy làm cho nó
    như nó đã làm cho các dân khác.
Vì Ba-by-lôn đã hành động kiêu căng
    nghịch lại CHÚA,
Đấng thánh của Ít-ra-en.
30 Cho nên các trai tráng nó sẽ bị giết
    trong các đường phố nó.
Tất cả các chiến sĩ nó đều sẽ chết
    trong ngày đó,” CHÚA phán vậy.
31 “Hỡi Ba-by-lôn, vì ngươi quá tự phụ cho nên ta nghịch ngươi,”
CHÚA Toàn Năng phán vậy.
    “Ngươi phải biết rằng đến lúc ngươi phải bị trừng phạt,
32 Ba-by-lôn kiêu ngạo sẽ vấp ngã,
    không ai đỡ dậy.
Ta sẽ châm lửa trong các thành nó,
    thiêu hết mọi vật quanh nó.”

33 CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Dân Ít-ra-en và Giu-đa là tôi mọi.
    Kẻ thù bắt chúng làm tù binh,
    không chịu thả ra.
34 Nhưng Thượng Đế rất mạnh
    nên sẽ chuộc chúng lại.
Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
    Ngài chắc chắn sẽ dùng quyền năng mình bảo vệ chúng, để ban cho xứ sự an nghỉ.
Nhưng Ngài sẽ không ban sự yên nghỉ
    cho những kẻ sống trong Ba-by-lôn.”

35 CHÚA phán,
“Hãy để gươm giết những kẻ sống trong Ba-by-lôn
    cùng các quan chức
    và các người khôn ngoan của nó!
36 Hãy cho gươm giết các tiên tri giả của nó,
    để chúng trở nên ngu dại.
Hãy để gươm giết các chiến sĩ nó,
    thì chúng sẽ kinh hoàng.
37 Hãy để gươm giết ngựa và quân xa
    cùng các lính đánh thuê từ các nước khác.
Rồi chúng sẽ kinh khiếp như đàn bà.
    Hãy để gươm tấn công các kho tàng nó, để người ta cướp chúng đi.
38 Hãy để gươm tấn công các nguồn nước nó
    để chúng bị khô cạn.
Nó là xứ của thần tượng,
    toàn dân bị điên dại vì chúng.

39 Các thú rừng và các con linh cẩu sẽ sống ở đó,
    chim cú sẽ làm tổ nơi ấy,
    nhưng sẽ không có ai sống ở đó cả.
    Sẽ không bao giờ có ai ở đó nữa.
40 CHÚA đã tiêu diệt hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ
    cùng các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy.
“Cũng vậy, sẽ không còn ai ở trong Ba-by-lôn,
    không một ai ở đó cả.

41 Kìa! Một đạo quân đang kéo đến từ phương Bắc.
Một dân tộc hùng mạnh và các vua
    đang nhóm họp tại từ khắp nơi trên thế giới.
42 Các đạo quân ấy có cung và giáo.
    Các chiến sĩ rất hung bạo
    và không biết thương xót.
Khi chúng cỡi ngựa đến,
    thì nghe như tiếng biển gầm thét.
Chúng đứng vào vị thế sẵn sàng chiến đấu.
Hỡi thành Ba-by-lôn, chúng sẵn sàng tấn công ngươi.
43 Vua Ba-by-lôn nghe về những đạo quân đó,
    thì bủn rủn vì sợ.
Cơn kinh khiếp chụp bắt người,
    Như sự đau đớn của người đàn bà sắp sinh nở.

44 Như sư tử từ bụi rậm
    gần sông Giô-đanh bước ra
xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên,
    ta sẽ bất thần đánh đuổi Ba-by-lôn
    ra khỏi xứ chúng nó.
Ai là người ta chọn để làm việc nầy?
    Không ai giống như ta,
chẳng ai lôi ta ra tòa được.
    Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”

45 Cho nên hãy nghe điều CHÚA
    dự định làm nghịch lại Ba-by-lôn.
Hãy nghe điều Ngài đã quyết định làm
    cho dân thành Ba-by-lôn.
Ngài chắc chắn sẽ lôi các trai tráng
    của Ba-by-lôn đi.
Quê quán chúng nó sẽ kinh hoàng
    khi nhìn thấy số phận chúng nó.
46 Khi nghe Ba-by-lôn bị chiếm,
    đất sẽ rung chuyển.
Dân chúng các nước sẽ nghe
    tiếng kêu tuyệt vọng của Ba-by-lôn.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors