Add parallel Print Page Options

Lời hứa về niềm hi vọng

30 Sau đây là lời CHÚA phán cùng Giê-rê-mi. CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Hỡi Giê-rê-mi, hãy viết vào trong một quyển sách những lời ta nói cùng ngươi.” CHÚA phán, “Sẽ có ngày ta mang Ít-ra-en và Giu-đa về từ chốn tù đày. Ta sẽ trả chúng về lại xứ mà ta đã cấp cho tổ tiên chúng nó, và chúng nó sẽ nhận làm sản nghiệp!” CHÚA phán vậy.

CHÚA phán như sau về dân Ít-ra-en và Giu-đa: CHÚA phán như sau:

“Chúng ta nghe dân chúng khóc lóc vì sợ hãi.
    Họ khiếp sợ vì không có hòa bình.
Hãy hỏi câu nầy, suy nghĩ cho kỹ:
Đàn ông không thể sinh con.
Vậy tại sao ta thấy mọi đàn ông khỏe mạnh
    ôm bụng đau đớn như đàn bà sắp đẻ?
Tại sao mặt ai cũng tái ngắt lại
    như mặt người chết?
Đó là ngày kinh khủng!
Sẽ không có thời kỳ nào như vậy cả.
Đó là thời kỳ vô cùng khốn đốn cho dân Gia-cốp,
    nhưng chúng sẽ được giải thoát khỏi thời kỳ ấy.”

CHÚA Toàn Năng phán, “Lúc ấy ta sẽ bẻ cái ách khỏi cổ chúng và cắt đứt dây buộc chúng. Những dân ngoại quốc sẽ không còn bắt dân ta làm tôi mọi nữa. Chúng sẽ phục vụ CHÚA là Thượng Đế chúng và Đa-vít, vua chúng [a] mà ta sẽ sai đến.

10 Vậy hỡi dân Gia-cốp, kẻ tôi tớ ta, đừng sợ.
Hỡi Ít-ra-en, đừng kinh hoảng,” CHÚA phán vậy.
“Ta sắp giải cứu các ngươi khỏi xứ xa xôi
    mà các ngươi bị làm tù binh [b].
Ta sẽ giải thoát gia đình các ngươi khỏi xứ đó.
Dân Gia-cốp sẽ bình yên
    và được an ninh trở lại;
Sẽ không còn kẻ thù nào đe dọa chúng.”
11 CHÚA phán, “Ta sẽ ở cùng và giải cứu ngươi.
Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt mọi nước
    mà ta phân tán ngươi đến,
nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
    Ta sẽ trừng phạt ngươi một cách công bình,
Nhưng ta vẫn phải trừng phạt ngươi.”

12 CHÚA phán như sau: “Các ngươi bị một vết thương
    không thể chữa lành;
    vết thương ngươi sẽ không bao giờ lành.
13 Sẽ không có ai biện hộ cho ngươi,
    không có thuốc chữa vết thương ngươi.
Nên ngươi sẽ không thể nào được lành.
14 Tất cả các dân trước kia
    vốn là bạn hữu ngươi đã quên ngươi.
    Chúng chẳng ngó ngàng gì đến ngươi.
Ta đã làm thương tổn ngươi
    như kẻ thù vẫn làm.
Ta đã trừng phạt ngươi nặng nề,
    vì tội ngươi quá lớn, lỗi ngươi quá nhiều.
15 Tại sao ngươi kêu khóc thảm thiết
    về vết thương mình?
Không có thuốc chữa cho nỗi đau của ngươi.
    Ta làm những điều nầy vì tội quá lớn,
    và lỗi quá nhiều của ngươi.
16 Nhưng tất cả các dân tộc đã tiêu diệt ngươi
    nay sẽ bị tiêu diệt.
Mọi kẻ thù ngươi sẽ làm tù binh trong các xứ khác.
    Những kẻ đánh cắp tài sản ngươi,
    sẽ bị đánh cắp lại.
Những kẻ cướp đoạt của cải ngươi trong chiến tranh,
    sẽ bị cướp đoạt lại.
17 Ta sẽ phục hồi sức khoẻ ngươi
    chữa lành các vết thương ngươi,” CHÚA phán vậy,
    “vì các dân khác đã đày ngươi đi.
Chúng cho rằng các ngươi là đồ phế thải [c].
    Chúng nói, ‘Không ai ngó ngàng gì đến Giê-ru-sa-lem cả!’”

18 CHÚA phán như sau:
“Ta sắp phục hồi lại lều
    của dân cư Gia-cốp như trước,
    và ta sẽ thương hại nhà Ít-ra-en.
Thành [d] sẽ được xây lại trên đồi đổ nát của nó,
    và cung vua sẽ đứng trên chỗ cũ.
19 Dân ở những nơi đó sẽ hát ca ngợi,
    sẽ có tiếng cười vui.
Ta sẽ cho chúng có nhiều con,
    dân số chúng sẽ đông đảo.
Ta sẽ mang vinh dự đến cho chúng,
    Sẽ không ai khinh dể chúng.
20 Dòng dõi chúng sẽ giống như xưa.
Ta sẽ lập chúng lên làm
    một dân hùng mạnh trước mặt ta,
    và ta sẽ trừng phạt các dân tộc
    đã làm tổn thương chúng.
21 Một người trong chúng sẽ lãnh đạo chúng,
    quan cai trị chúng xuất thân từ giữa chúng.
Người sẽ đến cùng ta khi ta gọi.
22 Cho nên các ngươi sẽ làm dân ta,
    và ta sẽ làm Thượng Đế các ngươi.”

23 Nầy! Có cơn bão từ CHÚA thổi đến!
    Ngài nổi giận và ra tay trừng phạt dân chúng.
Cơn trừng phạt ào đến như vũ bão
    giáng trên mọi kẻ ác.
24 CHÚA sẽ vẫn nổi giận
    cho đến khi Ngài trừng phạt chúng xong.
Ngài sẽ vẫn còn giận,
    cho đến khi Ngài thi hành xong
    sự trừng phạt như Ngài đã định.
Khi ngày đó đến,
    thì dân Giu-đa sẽ hiểu.

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 30:9 Đa-vít, vua chúng Đây là một vị vua khác của Ít-ra-en cũng vĩ đại như vua Đa-vít.
  2. Giê-rê-mi-a 30:10 làm tù binh Dân chúng bị bắt làm tù binh và bị đày đi xa. Ở đây muốn nói đến dân Do-thái bị đày qua Ba-by-lôn.
  3. Giê-rê-mi-a 30:17 đồ phế thải Những người bị những người khác loại ra khỏi nhóm, không được ưa thích hay kính trọng.
  4. Giê-rê-mi-a 30:18 Thành Đây có lẽ là thành Giê-ru-sa-lem nhưng cũng có thể ám chỉ tất cả các thành phố trong Ít-ra-en và Giu-đa.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors