Add parallel Print Page Options

Ba-sua sẽ bị bắt

20 Ba-sua, con Im-mê là thầy tế lễ và là viên chức cao cấp nhất trong đền thờ CHÚA. Khi nghe Giê-rê-mi nói tiên tri trong sân đền thờ thì ông bắt đánh đòn nhà tiên tri Giê-rê-mi. Ông cho cùm tay chân Giê-rê-mi vào hai khối gỗ lớn và nhốt ở Cổng Trên của Bên-gia-min trong đền thờ Chúa. Hôm sau khi Ba-sua tháo Giê-rê-mi ra khỏi hai khối gỗ thì Giê-rê-mi bảo ông rằng, “Tên Chúa đặt cho ngươi không phải là Ba-sua nữa. Bây giờ tên Ngài đặt cho ngươi là Kinh hoàng Tứ Phía. CHÚA phán như sau: Ta sẽ sớm mang sự kinh hoàng đến cho ngươi và bạn hữu ngươi. Ngươi sẽ chứng kiến kẻ thù giết các bạn hữu ngươi bằng gươm. Rồi ta sẽ trao toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn, người sẽ đày chúng làm tù binh sang Ba-by-lôn và giết chúng bằng gươm. Ta sẽ trao hết của cải thành nầy cho kẻ thù, đồ đạc, châu báu, kho tàng của các vua Giu-đa. Quân thù sẽ mang tất cả những của báu đó sang Ba-by-lôn. Còn về phần ngươi, Ba-sua, ngươi và mọi người trong nhà ngươi sẽ bị bắt làm tù binh. Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn, nơi ngươi sẽ chết và được chôn, ngươi, bạn hữu ngươi là những người mà ngươi đã tiên tri dối trá với họ.”

Lời phàn nàn thứ năm của Giê-rê-mi

Lạy CHÚA, Ngài đã gạt tôi, tôi đã bị gạt.
    Ngài mạnh hơn tôi, nên Ngài đã thắng.
Tôi đã trở thành trò cười;
    Mọi người đều chế giễu tôi suốt ngày.
Mỗi khi tôi nói là tôi phải hét.
Tôi luôn luôn thét lên,
    vì những sự bạo ngược và hủy diệt.
Tôi thuật lại cho dân chúng điều tôi nhận từ CHÚA,
    nhưng rốt cuộc tôi chỉ chuốc lấy sỉ nhục.
Người ta chế giễu tôi suốt ngày.
Đôi khi tôi tự nhủ,
    “Thôi hãy quên CHÚA đi.
Đừng nói đến danh Ngài nữa.”
    Nhưng lúc đó thì lời Ngài như lửa thiêu đốt trong lòng tôi,
    thấu vào xương cốt tôi.
Tôi không thể nào giữ mãi trong lòng được,
    rốt cuộc tôi không giữ được nữa, phải nói ra.
10 Tôi nghe nhiều người thì thầm về tôi rằng:
    “Sự kinh hoàng vây nó bốn bề!
Hãy nói về nó! Hãy mách với các quan cai trị về nó.”
    Bạn bè tôi chỉ mong tôi sơ hở.
Chúng nói, “Chắc mình phỉnh nó được
    để đánh bại nó và trả thù.”

11 Nhưng CHÚA bảo hộ tôi như một chiến sĩ mạnh bạo,
    nên những kẻ đuổi theo tôi sẽ ngã té;
    chúng sẽ không thể nào đánh bại được tôi.
Chúng sẽ xấu hổ vì thất bại,
    sẽ không ai quên điều sỉ nhục của chúng.

12 Lạy CHÚA Toàn Năng, Ngài thử nghiệm người lành;
    Ngài dò xét tận đáy lòng và tâm tư mỗi người.
Tôi đã cho Ngài biết lời tranh luận của tôi với chúng,
    nên xin cho tôi nhìn thấy
    sự trừng phạt xứng đáng Ngài giáng trên chúng.
13 Hãy xướng hát cho CHÚA!
    Hãy ca tụng Ngài!
Vì Ngài giải cứu người nghèo
    khỏi quyền lực kẻ độc ác.

Lời phàn nàn thứ sáu của Giê-rê-mi

14 Ngày tôi sinh đáng bị nguyền rủa;
    nguyền cho ngày ấy không phước hạnh gì khi mẹ tôi sinh tôi ra.
15 Nguyện cho người báo tin cho cha tôi rằng,
    “Ông có con trai!” thì người ấy bị nguyền rủa.
Tin đó khiến cha tôi rất mừng.
16 Nguyện người đó như các thành
    bị CHÚA hủy diệt [a] không thương xót.
Nguyện người nghe tiếng than khóc vào buổi sáng
    và tiếng chiến trận vào buổi trưa,
17 vì người không giết tôi cho rồi trước khi tôi ra đời.
    Lúc đó bụng mẹ tôi sẽ là nấm mồ cho tôi;
Bụng mẹ tôi sẽ mang thai mãi mãi.
18 Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ?
    Đời tôi chỉ biết khốn khổ và sầu não,
    và mạng sống tôi sẽ chấm dứt trong hổ nhục.

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 20:16 các thành bị CHÚA hủy diệt Tức hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ. Xem Sáng 19.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors