Add parallel Print Page Options

Giê-ru-sa-lem bị bao vây

“Hỡi dân Bên-gia-min, hãy chạy để cứu mạng!
    Hãy chạy ra khỏi Giê-ru-sa-lem!
Hãy thổi kèn chiến trận trong thành Tê-cô-a!
    Hãy giương cờ báo động trên tỉnh Bết Ha-kê-rem!
Thảm họa sẽ đến từ phương Bắc [a];
    sự tàn phá khủng khiếp đang vồ lấy ngươi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem [b], ta sẽ tiêu diệt ngươi,
    ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng [c].
Các kẻ chăn chiên và bầy mình sẽ đến đánh Giê-ru-sa-lem.
    Họ sẽ dựng lều quanh nó,
Mỗi một người chăn lo riêng cho khu vực mình.”

Họ bảo, “Hãy sẵn sàng tiến đánh Giê-ru-sa-lem!
    Hãy đứng lên! Chúng ta sẽ tiến đánh vào buổi trưa!
Nhưng chúng sẽ bảo: Không được! Quá trễ rồi;
    bóng chiều tà đã ngã dài.
Vậy hãy đứng lên! Chúng ta sẽ tấn công lúc ban đêm.
    Chúng ta sẽ tiêu hủy
    các tháp canh vững chắc của Giê-ru-sa-lem!”

Đấng Toàn Năng phán như sau:
    “Hãy đốn hết cây cối quanh Giê-ru-sa-lem,
    xây một đồi đất tấn công [d] lên đến chóp của vách nó.
Phải trừng trị thành nầy.
    Bên trong nó chẳng có gì ngoài cảnh nô lệ.
Ít-ra-en luôn gây thêm điều gian ác mới
    như giếng nước tạo ra nước trong và mát.
Người ta nghe tiếng bạo động và tàn phá bên trong thành.
Ta có thể nhìn thấy bệnh tật
    và thương tổn của Giê-ru-sa-lem.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời cảnh cáo nầy,
    nếu không ta sẽ quay lưng khỏi các ngươi
    khiến xứ các ngươi ra sa mạc hoang vu không ai ở.”

CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Hãy gom góp [e] các dân sống sót của Ít-ra-en lại,
    như ngươi mót các trái nho còn sót trên cành.
Kiểm điểm cây nho lần nữa,
    như người ta thu góp trái nho.”
10 Tôi nói với ai bây giờ? Tôi cảnh cáo ai đây?
    Ai bằng lòng nghe tôi?
Dân Ít-ra-en đã bịt tai
    để khỏi nghe lời cảnh cáo của tôi.
Họ không thích nghe lời CHÚA phán;
    họ không muốn nghe lời Ngài!
11 Nhưng tôi đầy ắp cơn thịnh nộ của CHÚA,
    tôi chán không muốn giữ nó trong người.
“Hãy trút cơn giận ta trên các trẻ nhỏ
    đang nô đùa trong phố
    và trên các thanh niên đang tụ tập.
Cả chồng lẫn vợ sẽ bị cơn thịnh nộ Ngài ập bắt,
    người già cả cũng vậy.
12 Nhà cửa họ sẽ được giao cho người khác,
    cùng với ruộng nương và vợ họ,
vì ta sẽ giơ tay ra
    trừng phạt dân Giu-đa,” CHÚA phán vậy.

13 “Tất cả mọi người, từ sang đến hèn đều tham tiền.
    Thậm chí nhà tiên tri và thầy tế lễ cũng đều nói dối.
14 Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta,
    làm như vết thương sơ sài.
Chúng bảo, ‘Không sao, không sao.’
    Nhưng kỳ thực chẳng phải vậy.
15 Chúng phải biết xấu hổ về hành vi của mình,
    nhưng chúng lại không biết xấu hổ gì cả.
Chúng cũng chẳng biết hổ thẹn về tội lỗi mình.
    Cho nên chúng sẽ ngã quỵ cùng với những người khác.”
    CHÚA phán, “Khi ta trừng phạt chúng, chúng sẽ ngã xuống đất.”

16 CHÚA phán như sau:
    “Hãy đứng chỗ ngã tư đường và nhìn.
Hỏi thăm đường cũ ở đâu,
    rồi hỏi đường nào đúng mà đi theo đó.
Làm như vậy, các ngươi sẽ tìm được nơi an nghỉ cho mình.
    Nhưng chúng đáp, ‘Chúng tôi không muốn đi con đường đúng.’
17 Ta đã đặt lính gác để canh chừng các ngươi,
    Hãy lắng nghe tiếng kèn chiến trận trỗi lên!”
Nhưng chúng bảo, “Chúng tôi không muốn nghe.”
18 Cho nên, hỡi các dân, hãy nghe,
    hỡi các nhân chứng, hãy để ý.
    Hãy nhìn những gì ta sẽ làm cho dân Giu-đa.
19 Hỡi các dân trên đất, hãy nghe điều nầy:
    Ta sẽ mang thảm họa đến cho dân Giu-đa
    vì những điều ác chúng âm mưu.
Chúng không thèm nghe lời khuyên ta
    và gạt bỏ lời giáo huấn ta.

20 Sao các ngươi mang của lễ bằng trầm hương
    từ đất Sê-ba [f] đến cho ta làm gì?
Sao các ngươi mang quế hương
    từ xứ xa xôi đến cho ta làm chi?
Ta sẽ không nhận của lễ thiêu của các ngươi đâu;
    Những sinh tế các ngươi không làm vừa lòng ta.

21 Cho nên đây là lời CHÚA phán:
“Ta sẽ gây khó khăn trước mặt Giu-đa.
    Cả cha và con đều té nhào.
Láng giềng và bạn hữu cùng chết chung.”

22 CHÚA phán như sau:
    “Nầy, có một đạo quân
    từ miền Bắc tràn tới;
một dân đông đảo đang tiến đến
    từ vùng đất xa xôi.
23 Các chiến sĩ chúng nó đều mang cung và giáo.
    Chúng nó rất hung bạo, không có lòng nhân đạo đâu.
Khi chúng phi ngựa
    nghe như tiếng sóng biển gầm thét.
Đạo quân ấy đang tập họp sẵn sàng ra trận,
    sẵn sàng tấn công ngươi đó, hỡi Giê-ru-sa-lem [g].”

24 Chúng ta đã nghe tin về đạo quân đó và đâm ra tê liệt vì hoảng sợ.
Chúng ta bị cơn đau đớn bắt lấy,
    như đàn bà đang đau đẻ.
25 Đừng đi vào trong ruộng
    hay đi trên đường,
vì kẻ thù mang gươm giáo.
    Bên nào cũng đáng sợ cả.
26 Hỡi dân ta, hãy mặc vải sô
    và lăn trong tro bụi [h] để tỏ dấu buồn rầu.
Hãy than khóc cho những kẻ đã chết,
    như thể khóc cho con mình,
vì kẻ hủy diệt sẽ đến trong nay mai
    để nghịch lại chúng ta.

27 “Hỡi Giê-rê-mi, ta đã khiến ngươi
    làm một tay thợ thử kim khí,
dân ta giống như quặng kim khí,
    để ngươi biết mà thử các việc làm của chúng nó.
28 Toàn thể dân ta đã chống nghịch ta
    và đều ương ngạnh.
Chúng đi quanh tung tin láo khoét lẫn nhau.
    Chúng như đồng và sắt bị rỉ sét.
Tất cả đều thối nát.
29 Lửa được quạt cho nóng thêm,
    nhưng chỉ lấy được chì từ trong lửa [i].
Không có kim loại nguyên chất chảy ra;
    điều ác chưa được cất ra khỏi dân ta.
30 Dân ta sẽ được gọi là bạc bị ném bỏ, vì CHÚA đã ném bỏ họ.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 6:1 phương Bắc Quân Ba-by-lôn từ phương nầy đến để tấn công Giu-đa. Các đạo quân từ các xứ miền Bắc và Đông của xứ Ít-ra-en thường hay theo các hướng ấy để tấn công Giu-đa và Ít-ra-en.
  2. Giê-rê-mi-a 6:2 Giê-ru-sa-lem Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.” Xem “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  3. Giê-rê-mi-a 6:2 ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng Hay “ngươi như đồng cỏ xinh tươi.”
  4. Giê-rê-mi-a 6:6 đồi đất tấn công Một đống đất hay đá cao mà quân thù đắp lên vách thành để họ trèo qua vách khi tấn công thành phố.
  5. Giê-rê-mi-a 6:9 gom góp Hay “thu lượm.” Luật Mô-se qui định rằng vào mùa gặt người chủ ruộng phải chừa lại một ít lúa trong ruộng cho những người nghèo khổ hay lữ khách để họ có thể sinh sống. Xem Lê-vi 19:9; 23:22.
  6. Giê-rê-mi-a 6:20 Sê-ba Một xứ nằm về phía Nam xứ Ít-ra-en, ở trong vùng Á-rập Sau-đi ngày nay. Sê-ba kiểm soát việc buôn bán hương liệu vào thời của Giê-rê-mi.
  7. Giê-rê-mi-a 6:23 Giê-ru-sa-lem Nguyên văn, “con gái Xi-ôn.”
  8. Giê-rê-mi-a 6:26 lăn trong tro bụi Đây là cách người thời xưa bày tỏ sự đau buồn về người đã qua đời.
  9. Giê-rê-mi-a 6:29 lấy được chì từ trong lửa Người ta nấu chảy kim loại như bạc để luyện (làm cho sạch). Khi làm như thế thì chì tan ra trước, người ta đổ đi để cho các kim loại khác được tinh luyện. Trong câu nầy Giê-rê-mi muốn nói là toàn dân đều xấu xa, họ chỉ là chì mà không có bạc.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô -a, lên vọi trên Bết-Kê-rem; vì từ phương bắc xảy đến một tai nạn, và sự tàn hại rất lớn.

Ta sẽ hủy diệt gái đẹp đẽ yểu điệu của Si-ôn!

Những kẻ chăn cùng bầy chiên mình sẽ đến nghịch cùng nó. Chúng nó đóng trại chung quanh nó, mỗi kẻ choán phần đất mình cho bầy ăn.

Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó! Hãy đứng lên! hãm đánh vào lúc đứng trưa! Khốn thay! ngày đã xế, bóng chiều đã dài!

Hãy dậy, sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó!

Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy đốn cây và đắp lũy lên nghịch cùng Giê-ru-sa-lem! Kìa là thành phải bị thăm phạt; giữa nó đầy những sự ức hiếp.

Như suối văng nước ra thể nào, thì nó cũng văng những điều gian ác ra thể ấy. Sự dữ tợn và hủy phá nghe ra trong nó; bịnh hoạn và thương tích thường ở trước mặt ta.

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chịu dạy dỗ, e rằng lòng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng.

Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Người ta sẽ lượm hết dân sót của Y-sơ-ra-ên như hái nho. Hãy trở tay mà hái, như người hái nho làm nên nhánh nho vậy.

10 Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta! Nầy, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Nầy, lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào.

11 Cho nên ta được đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ. Vì chồng với vợ, ông già cũng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt.

12 Nhà, ruộng, và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác; vì tay ta sẽ giang ra trên dân cư đất nầy, Đức Giê-hô-va phán vậy.

13 Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối.

14 Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! bình an! mà không bình an chi hết.

15 Họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy.

16 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.

17 Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe.

18 Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe; hỡi hội chúng, hãy biết điều xảy đến giữa chúng nó!

19 Hỡi đất, hãy nghe: Nầy, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta, và đã bỏ luật pháp ta.

20 Nào ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý.

21 Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đặt sự ngăn trở trước mặt dân nầy; cha và con sẽ cùng nhau vấp ngã; xóm riềng bạn hữu đều chết mất.

22 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, một dân đến từ xứ phương bắc; một nước lớn dấy lên từ nơi đầu cùng đất.

23 Chúng nó thảy đều cầm cung và giáo, thật là dữ tợn, chẳng có lòng thương xót. Tiếng chúng nó rống lên như biển, họ đều cỡi ngựa; ai nấy sắp hàng như người lính chiến mà nghịch cùng ngươi, hỡi con gái Si-ôn!

24 Chúng ta đã nghe tin ấy, tay đều yếu đuối; buồn rầu thảm thiết, cơn quặn thắt như đờn bà đẻ con đã xông vào chúng ta.

25 Chớ ra nơi đồng ruộng, chớ đi trên đường, vì gươm của giặc ở đó, khắp mọi nơi đều có sự kinh hãi.

26 Hỡi con gái của dân ta, hãy thắt lưng bằng bao gai, và lăng trong tro bụi. Hãy phát tang như mất con trai một, làm cho nghe tiếng than khóc đắng cay; vì kẻ tàn phá sẽ xông tới trên chúng ta thình lình.

27 Ta đã lập ngươi làm kẻ thử và đồn lũy giữa dân ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó.

28 Chúng nó thảy đều bạn nghịch quá lắm, đi dạo nói xấu, cứng như đồng như sắt, làm những sự bại hoại.

29 O 30 Nó sẽ bị gọi là bạc bỏ, vì Đức Giê-hô-va từ bỏ nó.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors