Add parallel Print Page Options

Nagbulag si Abram kag si Lot

13 Halin sa Egipto, nagkadto si Abram sa Negev upod ang iya asawa kag dala ang tanan niya nga pagkabutang, kag nag-upod man sa ila si Lot. Manggaranon na kaayo si Abram; madamo na ang iya kasapatan, pilak, kag bulawan. Halin sa Negev, nagsaylo-saylo sila hasta nga nakabalik sila sa lugar nga ila anay ginpatindugan sang tolda. Ini nga lugar ara sa tunga-tunga sang Betel kag Ai. Diri man sila una nga nagpatindog sang halaran sang pag-abot nila sa Canaan. Sa liwat nagsimba didto si Abraham sa Ginoo.

Si Lot nga nagaupod man kay Abram kon diin siya magkadto may iya man nga mga kasapatan kag mga tolda. Kag tungod kay madamo na ang ila kasapatan kag iban pa nga mga pagkabutang, indi sila puwede nga magtingob estar sa isa ka lugar. Ang palahalban[a] indi makaigo sa ila. Tungod sini, nag-ilinaway ang mga manugbantay sang ila mga kasapatan. (Sadto nga panahon ang mga Canaanhon kag mga Periznon nagaestar pa sa sadto nga duta.)

Gani nagsiling si Abram kay Lot, “Kita kag ang aton mga tinawo indi dapat mag-ilinaway, kay magparyentihanay kita. Ang maayo pa, mabulagay na lang kita tungod madamo pa man sang lugar nga puwede sayluhan. Ikaw ang magpili kon diin nga bahin sang duta ang imo gusto. Kon mapawala ka, mapatuo ako; kon mapatuo ka, mapawala ako.”

10 Nagtan-aw si Lot sa palibot kag nakita niya nga bugana sang tubig ang Kapatagan sang Jordan hasta sa Zoar, pareho sang katamnan sang Ginoo[b] kag sang duta sang Egipto. (Ini sang wala pa ginlaglag sang Ginoo ang Sodom kag Gomora.) 11 Gani ginpili ni Lot ang bug-os nga Kapatagan sang Jordan sa sidlangan. Sa amo nga paagi nagbulagay si Lot kag si Abram. 12 Si Abram nagpabilin sa Canaan samtang si Lot iya didto sa mga banwa sang kapatagan. Nagpatindog si Lot sang iya mga tolda malapit sa Sodom. 13 Ang mga tawo sa Sodom tama gid ka makasasala. Puwerte gid ang ila pagpakasala kontra sa Ginoo.

Nagsaylo si Abram sa Hebron

14 Sang nakahalin na si Lot, nagsiling ang Ginoo kay Abram, “Halin sa imo ginatindugan tan-awa sing maayo ang imo palibot. 15 Ang tanan nga duta nga malambot sang imo panulok ihatag ko sa imo kag sa imo mga kaliwat, kag mangin inyo ina hasta san-o. 16 Hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat nga ang ila kadamuon pareho sa yab-ok. Ang yab-ok indi maisip, gani ang imo mga kaliwat indi man maisip. 17 Lakat ka kag libuta ang bug-os nga duta kay ihatag ko ina tanan sa imo.” 18 Gani ginhalin ni Abram ang iya mga tolda, kag didto siya nag-estar malapit sa dalagko nga mga kahoy[c] ni Mamre didto sa Hebron, kag naghimo siya didto sang halaran para sa Ginoo.

Footnotes

  1. 13:6 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban.
  2. 13:10 katamnan sang Ginoo: ukon, katamnan sang Eden.
  3. 13:18 dalagko nga mga kahoy: Tan-awa ang footnote sa 12:6.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors