Add parallel Print Page Options

Hãy giúp đỡ lẫn nhau

Thưa anh chị em, nếu người nào trong anh chị em bắt gặp ai làm điều gì sai, thì anh chị em là người thiêng liêng, hãy đến gặp người ấy và ôn hòa giúp họ trở về. Nhưng phải cẩn thận, nếu không thì anh chị em cũng sẽ bị cám dỗ. Đỡ lấy gánh nặng cho nhau là tuân theo luật pháp của Chúa Cứu Thế. Nếu người nào chẳng ra gì mà tự thấy mình quan trọng thì chỉ tự gạt thôi. Mỗi người phải tự cân nhắc hành vi của chính mình, đừng so với người khác. Như thế mỗi người sẽ hãnh diện về điều mình làm. Ai nấy phải gánh riêng phần mình.

Người nào được dạy về lời Thượng Đế nên san sẻ mọi vật tốt với người dạy mình.

Đời sống giống như trồng trọt

Đừng bị lừa: Thượng Đế không thể bị xem thường. Ai gieo gì thì gặt nấy. Ai gieo những điều thỏa mãn con người tội lỗi của mình thì sẽ gặt lấy sự tổn hại. Nhưng nếu gieo những điều đẹp lòng Thánh Linh thì sẽ nhận sự sống đời đời từ Thánh Linh. Chúng ta không nên mệt mỏi trong việc làm điều thiện. Đến kỳ, chúng ta sẽ gặt hái sự sống đời đời, nếu chúng ta không bỏ cuộc. 10 Khi có dịp giúp đỡ ai thì hãy làm. Nhưng chúng ta phải đặc biệt chăm sóc những người thuộc gia đình các tín hữu.

Kết thư

11 Hãy nhìn những dòng chữ lớn mà tôi viết phần kết thư cho anh em. 12 Có người buộc anh em phải chịu phép cắt dương bì để khỏi bị quấy rầy và để cho người Do-thái chấp nhận. Họ sợ rằng sẽ gặp khó khăn nếu họ chỉ tuân theo thập tự giá [a] của Chúa Cứu Thế. 13 Chính những người chịu phép cắt dương bì cũng không tuân theo luật pháp nhưng họ chỉ muốn anh em chịu phép ấy để họ có lý do khoe khoang về bề ngoài của anh chị em. 14 Tôi không bao giờ khoe khoang điều gì ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế [b] chúng ta mà thôi. Qua thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi xem như đã chết [c] rồi và tôi cũng xem như đã chết đối với thế gian. 15 Chịu phép cắt dương bì hay không chịu phép cắt dương bì chẳng quan trọng gì hết. Điều quan trọng là có được nếp sống mới mà Thượng Đế đã tạo dựng. 16 Nguyền xin bình an và nhân ái ban cho những người theo qui tắc nầy—tức là cho tất cả mọi con dân của Thượng Đế [d].

17 Sau hết, xin đừng ai gây khó khăn cho tôi nữa. Vì trong người tôi có vết sẹo [e] chứng tỏ tôi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

18 Nguyền xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với tâm linh anh chị em. A-men.

Footnotes

  1. Ga-la-ti 6:12 thập tự giá Xem chú thích của câu 14.
  2. Ga-la-ti 6:14 thập tự giá của Chúa Cứu Thế Phao-lô dùng thập tự giá làm hình ảnh về Tin Mừng, nói về sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế để đền tội cho chúng ta. Thập tự giá hay là sự chết của Chúa Cứu Thế là phương cách Thượng Đế dùng để cứu chúng ta.
  3. Ga-la-ti 6:14 chết Nguyên văn, “đóng đinh.”
  4. Ga-la-ti 6:16 mọi con dân của Thượng Đế Nguyên văn, “mọi con dân Ít-ra-en của Thượng Đế.”
  5. Ga-la-ti 6:17 vết sẹo Nhiều lần Phao-lô bị những người chống đối đánh đập vì ông rao giảng về Chúa Cứu Thế. Những vết sẹo trên người ông là dấu tích của những lần đánh đập ấy.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors