Add parallel Print Page Options

Nagsugot si Haring Darius sa Pagpatindog Liwat sang Templo

Gani nagmando si Haring Darius sa pag-usisa sang mga kasulatan nga gintago sa talaguan sini sa Babilonia. Pero didto nakita sa palasyo sa Ecbatana, nga sakop sang probinsya sang Media, ang isa ka linukot nga kasulatan nga may nakasulat nga:

“Ang ini nga kasulatan nagapahanumdom nga sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus, nagmando siya nga patindugon liwat ang templo sang Dios sa Jerusalem nga sa diin ihalad ang mga halad. Dapat nga malig-on ang pundasyon sini. Kag dapat 90 ka tapak ang iya kataason kag 90 man ka tapak ang iya kasangkaron. Ang kada tatlo ka dalagko nga mga bato sini nga nagasampaw, sampawan sang isa ka troso. Ang tanan nga gastos kuhaon sa kuwarta sang ginharian. Kag ang bulawan kag pilak nga mga kagamitan sa templo sang Dios nga gindala ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia dapat ibalik sa bulutangan sini sa templo sa Jerusalem.”

Gani nagpadala si Haring Darius sang sini nga mensahi sa ila ni Tatenai, nga gobernador sang probinsya sa nakatundan sang Eufrates, Shetar Bozenai, kag sa kapareho nila nga mga opisyal sa sina nga probinsya:

“Palayo kamo dira sa templo sang Dios. Indi ninyo paghilabti ang pagpatindog sini. Pabay-i lang ninyo ang gobernador kag ang iban pa nga mga pangulo sang mga Judio sa pagpatindog sini sa ginpatindugan man sini anay.

“Nagamando man ako nga buligan ninyo ang mga pangulo sang mga Judio paagi sa pagbayad gilayon sang tanan nga gastos agod indi maatrasar ang pag-obra. Ang bayad kuhaon ninyo sa kuwarta sang ginharian nga naghalin sa mga buhis sa inyo probinsya. Dapat hatagan ninyo adlaw-adlaw ang mga pari sa Jerusalem sang ila kinahanglanon pareho sang torite nga baka kag mga gulang kag bataon nga mga karnero nga lalaki nga pagasunugon bilang halad sa Dios sang langit,[a] pati man sang trigo, asin, bino, kag lana. Dapat indi gid kamo magkapalyar[b] sa paghatag, 10 agod nga makahalad sila sang mga halad nga makapalipay sa Dios sang langit, kag makapangamuyo sila para sa akon kag sa akon mga anak.

11 “Nagamando pa gid ako nga ang bisan sin-o nga indi magtuman sini tuhugon sang kahoy nga ginhukas sa iya nga balay, kag ang iya balay gub-on hasta nga wala sing parte nga magkalabilin nga nagatindog.[c] 12 Kabay pa nga ang Dios nga nagpili sang Jerusalem nga lugar nga sa diin padunggan siya magalaglag sa bisan sin-o nga hari ukon nasyon nga magsupak sang sini nga mando kag magguba sina nga templo sa Jerusalem.

“Ako, si Darius, ang nagmando sini. Dapat tumanon gid ini.”

Gindedikar ang Templo

13 Gintuman gid nila ni Tatenai nga gobernador, Shetar Bozenai, kag sang ila mga kaupod ang mando ni Haring Darius. 14 Gani padayon nga nag-obra ang mga pangulo sang mga Judio samtang ginapalig-on sila sang mga mensahi sang mga propeta nga sila ni Haggai kag Zacarias nga apo ni Iddo. Natapos nila obra ang templo suno sa sugo sang Dios sang Israel nga ginpatuman ni Cyrus, Darius, kag Artaserkses, nga magsunod nga mga hari sang Persia. 15 Nahuman ang templo sang ikatatlo nga adlaw sang ikadose nga bulan, nga amo ang bulan sang Adar, sadtong ikaanom nga tuig sang paghari ni Darius.

16 Malipayon nga nagsaulog sa pagdedikar sang templo sang Dios ang katawhan sang Israel—ang mga pari, mga Levita, kag ang iban pa nga nagbalik halin sa pagkabihag. 17 Sa sining pagdedikar sang templo sang Dios, naghalad sila sang 100 ka turo nga baka, 200 ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 400 ka bataon nga karnero nga lalaki. Naghalad man sila sang dose ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo sang tagsa ka tribo sang Israel. 18 Ginbutang nila ang mga pari kag ang mga Levita sa ila tagsa ka katungdanan sa templo sa Jerusalem suno sa nasulat sa Libro ni Moises.

Ang Piesta sang Paglabay sang Anghel

19 Sang ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang masunod nga tuig, ginsaulog sang mga nagbalik halin sa pagkabihag ang Piesta sang Paglabay sang Anghel. 20 Nagpakatinlo ang mga pari kag ang mga Levita agod mangin takos sila sa ila nga pagpanguna sa mga seremonya. Dayon gin-ihaw sang mga Levita ang mga karnero nga halad sa pagsaulog sang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Ginhimo nila ini para sa tanan nga nagbalik halin sa pagkabihag, para sa mga pari nga ila mga paryente, kag para sa ila kaugalingon. 21 Ini nga mga halad ginkaon sang tanan nga Israelinhon nga nagbalik halin sa pagkabihag kag pati man sang iban nga mga tawo nga nagaestar didto nga nagbiya na sa mga ginahimo sang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios. Nagbiya sila sa sini nga mga butang agod simbahon ang Ginoo, ang Dios sang Israel. 22 Sa sulod sang pito ka adlaw ginsaulog nila sing malipayon ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok. Kay ginhatagan sila sang Ginoo sang kalipay paagi sa pagtandog niya sang tagipusuon sang hari sang Asiria[d] agod buligan sila sa pag-obra sang templo sang Dios, ang Dios sang Israel.

Footnotes

  1. 6:9 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan.
  2. 6:9 magkapalyar: ukon, magkapalya.
  3. 6:11 gub-on… nagatindog: ukon, himuon nga halabuyan sang basura.
  4. 6:22 hari sang Asiria: buot silingon, hari sang Persia, kay ang Asiria sakop sang Persia sadto nga panahon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors