Add parallel Print Page Options

Ginkontra ang Pagpatindog sang Templo

Nabalitaan sang mga kaaway sang mga taga-Juda kag taga-Benjamin nga ginapatindog liwat sang mga nagbalik halin sa pagkabihag ang templo sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Gani nagkadto sila kay Zerubabel kag sa mga pangulo sang mga pamilya, kag nagsiling, “Buligan namon kamo sa pagpatindog sang templo tungod kay ginasimba man namon ang inyo Dios pareho sang ginahimo ninyo. Dugay na kami nga nagahalad sang mga halad sa iya, halin pa sang panahon ni Haring Esarhadon sang Asiria nga amo ang nagdala sa amon diri.” Pero amo ini ang sabat nila ni Zerubabel, Jeshua, kag sang mga pangulo sang mga pamilya: “Ginsugo kami ni Haring Cyrus sang Persia nga patindugon liwat ang templo. Pero wala kamo sing labot sa pagpatindog sini para sa amon Dios. Kami lang ang magapatindog sini para sa Ginoo, ang Dios sang Israel.”

Gani ginpahadlok kag ginpaluya sang mga tawo nga nagaestar na nga daan sa sina nga lugar[a] ang katawhan sang Juda agod indi sila magpadayon sa pag-obra sang templo. Ginsuhulan nila ang mga opisyal sang gobyerno sang Persia agod kontrahon ang mga plano sang katawhan sang Juda. Padayon nila nga ginahimo ini halin sang panahon nga si Cyrus ang hari sang Persia hasta sang panahon nga si Darius na ang hari sang Persia.

Ang Pagkontra sa Pagpatindog sang Templo sang Panahon ni Haring Artaserkses

Sang pagsugod sang paghari ni Ahasuerus, ang mga kaaway sang mga pumuluyo sang Juda kag Jerusalem nagsulat sang mga akusasyon kontra sa ila. Kag bisan sang si Artaserkses na ang hari sang Persia, nagsulat man sila sa iya. Sila amo si Bishlam, Mitredat, Tabeel, kag ang iban pa nila nga mga kaupod. Ginsulat nila ini sa lingguahe nga Aramico kag ginbadbad ini sa lingguahe sang taga-Persia.

8-11 Nagsulat man si Rehum nga gobernador kag si Shimshai nga sekretaryo kay Haring Artaserkses kontra sa mga taga-Jerusalem. Amo ini ang ila nga sulat:

“Mahal nga Haring Artaserkses,

Una sa tanan nagapangamusta kami sa imo, kami nga imo mga alagad diri sa probinsya sa nakatundan sang Eufrates. Lakip sa mga nagapangamusta amo ang amon kaupod nga mga pangulo kag mga opisyal, ang mga katawhan sang Tripolis, Persia, Erec, Babilonia, kag ang katawhan sang Susa sa duta sang Elam. Nagapangamusta man ang mga katawhan nga ginpahalin sa ila mga lugar ni Osnapar,[b] ang bantog kag gamhanan nga hari sang Asiria. Ini nga mga katawhan ginpaestar niya sa siyudad sang Samaria kag sa iban nga mga lugar sa nakatundan sang Eufrates.

12 “Mahal nga Hari, gusto namon nga mahibaluan mo nga ginapatindog liwat sang mga Judio ang siyudad sang Jerusalem, nga ang mga pumuluyo sini permi malain kag rebelde. Ini sila nag-abot sa sini nga siyudad halin sa mga lugar nga sakop mo. Ginakay-o na gani nila ang mga pader pati ang mga pundasyon sini.[c] 13 Mahal nga Hari, kon mapatindog liwat ang ini nga siyudad kag makay-o na ang mga pader sini, magarebelde ang mga pumuluyo sini kag indi na sila magbayad sang mga buhis kag sang iban pa nga mga balayran. Gani magagamay na ang kita sang ginharian.

14 “Tungod nga may katungdanan kami sa imo, Mahal nga Hari, kag indi namon gusto nga mahuy-an ka, ginapahibalo namon ini sa imo 15 agod usisaon mo ang mga kasulatan nga gintago sang imo mga katigulangan. Kag sa sini, mahibaluan mo nga ang mga pumuluyo sang siyudad sang Jerusalem rebelde halin sang una. Amo gani nga ginlaglag ang ini nga siyudad tungod kay nangin problema ini sa mga hari kag sa mga lugar nga luyag magsakop sini. 16 Ginapahibalo lang namon sa imo, Mahal nga Hari, nga kon mapatindog liwat ang ini nga siyudad kag makay-o na ang mga pader sini, madula sa imo ang probinsya nga ara sa nakatundan sang Eufrates.”

17 Amo ini ang sabat nga ginpadala sang hari:

Nagapangamusta ako sa imo Gobernador Rehum, sa imo Shimshai nga sekretaryo, kag sa inyo mga kaupod nga nagaestar sa Samaria kag sa iban pa nga mga lugar sa nakatundan sang Eufrates.

“Kabay pa nga maayo ang inyo kahimtangan.

18 “Ang sulat nga inyo ginpadala ginbadbad sa amon lingguahe samtang ginabasa sa akon. 19 Nagmando ako nga usisaon ang mga kasulatan, kag napamatud-an matuod nga halin sang una ang mga pumuluyo sang Jerusalem nagakontra sa mga hari. Kinaandan na nga ginahimo sang sina nga lugar ang pagrebelde kontra sa gobyerno. 20 Nahibaluan ko man paagi sa mga kasulatan nga gindumalahan ang Jerusalem sang gamhanan nga mga hari nga naghari sa bug-os nga probinsya sa nakatundan sang Eufrates kag nagpabayad sa ila sang buhis kag sang iban pa nga mga balayran.

21 “Karon, magmando kamo nga untaton na sang sina nga mga tawo ang pagpatindog liwat sang siyudad hasta nga wala pa ako magmando nga patindugon ina. 22 Himua ninyo ini gilayon agod indi mahalitan ang akon ginharian.”

23 Pagkatapos nga ginbasa sa ila ni Rehum, Shimshai, kag sa ila mga kaupod ang sulat ni Haring Artaserkses, nagkadto sila gilayon sa Jerusalem kag ginpilit ang mga Judio nga mag-untat sa pagpatindog liwat sang siyudad.

Ginpadayon ang Pagpatindog sang Templo

24 Nauntat ang pagpatindog sang templo sang Dios sa Jerusalem hasta sa ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia.

Footnotes

  1. 4:4 mga tawo nga nagaestar na nga daan sa sina nga lugar: Tan-awa ang footnote sa 3:3.
  2. 4:8-11 Osnapar: ukon, Ashurbanipal.
  3. 4:12 pati ang mga pundasyon sini: ukon, kag ang mga pundasyon sang siyudad.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors